ŁS

Abstrakty

13 IX 2002

Tu są streszczenia niektórych innowacji zawartych w Pikierze.

Kto dobrze i zgrabnie napisze je po francusku lub angielsku – otrzyma Bilet do Pikiera

(na zielonym papierze są uwagi nt nazw – jakąś należy  zaproponować)

Małe Impy

Potrzebna jest dla nich zgrabna nazwa – polska i angielska; dotychczasowe pomysły to:

małe Impy = mimpy

popy = punkty opodatkowane

little imps = limps    ( imp = chochlik )

taxed points = taps         flattened points = flaps

Najwyższy czas zastąpić impy przez małe impy:

małe impy =  (1000 punkty) / (1000 + punkty)

Małe Impy:

– są naturalniejsze, bo jednostką jest zwykły punkt zapisowy

– są zrozumiałe, bo można je zinterpretować jako podatek progresywny

– są dokładniejsze, bo jest ich 1000, a nie 24

– wyrażają się prostym wzorem,.

Standaryzacja ? Adjustacja ? Normalizacja ? Napoleonki ?

Potrzebna jest dla tej metody zgrabna nazwa – polska i angielska; dotychczasowe pomysły to:

?  maximpy   impmaxy

?  normy   napoleonki  

adjusted points = adpoints = apoints

normalized points = norpoints = nops

Najwyższy czas zastąpić punktowanie maxowe i impowe jedną metodą – pośrednią:

Obliczamy nie tylko średni zapis w rozdaniu, lecz także średnie odchylenie = D.

Mnożymy odchylenia tak, aby średnie odchylenie wyniosło:  (100 + D) / 2.

Nowe odchylenia przeliczamy na mimpy (a jak ktoś się upiera – niech będzie nadal na impy).

Ilustracja:

Rozdanie Obrotowe:

 

dotąd było:

 

Rozdanie Płaskie:

zapis

Odchylenia

Punktacja

 

punktacja dla NS

 

zapis

Odchylenia

Punktacja

dla NS

przed

po

mimpy

impy

 

impy

maxy

impy

 

dla NS

przed

po

mimpy

impy

1440

+840

+537

+349

+11

 

+13

8

+1

 

120

+20

+93

+85

+3

660

+60

+38

+37

+1

 

+2

6

0

 

110

+10

+47

+45

+2

650

+50

+32

+31

+1

 

+2

4

0

 

100

0

0

0

0

300

–300

–192

–161

–5

 

–7

2

0

 

90

–10

–47

–45

–2

50

–550

–351

–260

–8

 

–11

0

–1

 

80

–20

–93

–85

–3

600

±360

±230

 

 

 

◄◄ średnie ►►

 

100

±12

±56

 

 

Punkty Procentowe  (PP) 

Potrzebna jest dla nich zgrabna nazwa – polska i angielska; dotychczasowe pomysły to:

Punkty Procentowe = PP = pupy !

Viktorki

PP = Percentage Points = Percent Points

peps = percentage points = percent points

victors

Najwyższy czas obliczać wynik pojedynku nie w VP, lecz w Punktach Procentowych (PP):

Wygrana w PP = 50 +

100 mimpy

gdzie:

P = pierwiastek kwadratowy z ilości rozdań

i zwycięzcom obcina się nadwyżkę ponad 90.

1000 P + mimpy

Punkty Procentowe:

– są czytelniejsze, bo podają wynik w dobrze percepowalnych procentach

– są dokładniejsze, bo jest ich 100, a nie 30

– wyrażają się prostym wzorem.

A jeśli wyniki rozdań obliczane są nadal w impach, to:

Wygrana w PP = 50 +

333 impy

 

100 P + impy

 

        

KONIEC