UWAGA!   Ogłoszenie nieaktualne. Powód i wyjawienie sposobu – tutaj dalej.      4 Stycznia 2015

Sposób na urządzanie wiarygodnych rozgrywek brydża porównawczego w Internecie

Owszem, gra się już w brydża porównawczego w Internecie ale dotąd nie znaleziono dostatecznie pewnego sposobu zapobiegania oszustwom. Gracze mogą pokazywać sobie karty – przez telefon, internet albo po prostu grając na sąsiadujących komputerach. Są już wprawdzie turnieje ze składką i nagrodami (rzecz jasna gracze do stolika są losowani i pozostają anonimowi do końca rozdania), ale stosowane w nich zabezpieczenia są tylko półśrodkami.

Oczywiście niema sposobu całkiem niezawodnego (i to nie tylko w internecie).

Pikier znalazł jednak sposób gwarantujący, iż metodą nieuczciwą gracz może zdobyć najwyżej 5% wszystkich swoich wygranych punktów. Oznacza to praktycznie całkowite wyeliminowanie prób oszustwa, bo wysiłek na zdobycie tych 5% będzie zbyt absorbujący by to się graczowi opłacało.

Oczywiście musi to być turniej indywidualny.

Pikier udostępni ten sposób za opłatą bądź wejdzie do spółki prowadzącej brydża internetowego.

Do sposobu dołączony zostanie przemyślany i pomysłowy projekt ideowy rozgrywek.

 

pikier.com

18 VI 2003

redakcja@pikier.com

do OGŁOSZEŃ

 

4 Stycznia 2015

Ogłoszenie było przez kilka miesięcy już w 2002 na stronie startowej Pikiera, a potem tutaj. Zainteresowanie zerowe - nawet nie było próby pociągnięcia za język. Straciło rację bytu bowiem w 2011-12 opisany tu sposób został zaimplementowany przez http://bridgebig.com/BridgeBig.html Coprawda piszą o tym dość mglisto, a i implementacja wygląda niezdarnie, lecz jest to niewątpliwie ten właśnie sposób.

 

Jaki to sposób

Otóż gra się jednocześnie na wielu stołach podzielonych na sekcje, przy czym każda gra swoje własne rozdanie!

Gracze są rozstawiani losowo, przy czym nie są informowani do której sekcji trafili, ani gdzie kto gra (niki nie są wyświetlane). Po zakończenie rozdania wyniki są punktowane porównawczo (oczywiście tylko w ramach sekcji), po czym rozstawia się graczy losowo do następnego rozdania.

Przypuśćmy że jest 200 stołów podzielonych na 10 sekcji i jest dwóch wspólników-oszustów. Szansa że grają to samo rozdanie wynosi 5% zmniejszone o 1/4 (bo mogą mieć tę samą rękę). Zatem na 30 rozdań mają średnio zaledwie 2 razy okazję do oszukania poprzez ujawnienie współnikowi swojej ręki, przy czym wyłowienie takiej okazji jest bardzo absorbujące – trzeba próbować tego w każdym z 30 rozdań i sprawdzać czy aby na pewno ręka pochodzi z rozdania tej samej sekcji. W tych warunkach tylko niezwykle zawzięci i sprawni będą tego próbować, a jeśli nawet im się uda, to zysk z oszustwa i tak będzie na tyle skromny że nie wart wysiłku.

Sposób ten umożliwia łatwą doraźną grę w porównawczego brydża internetowego na pieniądze - gracz wchodzi na tyle rozdań ile zechce i kiedy zechce, wraz z zadeklarowaniem maxymalnej stawki po jakiej chce grać.

Możliwy jest również turniej – coprawda gracze gracze porównują się tylko na części rozdań, niemniej jest to gra porównawcza. No i lepszy rydz niż nic.  

Szczegółowa organizacja takich rozgrywek ma wiele ciekawych aspektów. Np namysły podczas gry powinny być zaburzane (wydłużane) losowo. I wiele innych.

 

Bardzo istotna jest jednak kwestia systemu licytacji i wistu.

Oczywiście musi być narzucony wspólny dla wszystkich system bez możliwości doraźnych uzgodnień (chat bowiem musi być wyłączony) – wraz z wyczerpującym opisem (link pod ręką), a najlepiej z wyświetlaniem znaczenia każdej odzywki.

Powinien być to system naturalny i oczywiście jak najprostszy!     

Nie jest bowiem istotne na ile jest dobry – bo jakikolwiek zapewnia przecież porównanie umiejętności graczy.

Organizatorzy zazwyczaj mają skłonnośc do zapominania o tym i do przeładowania systemu ustaleniami i gadgetami (jak dla zawodowców), co siłą rzeczy znacznie zmniejsza ilość chętnych do gry.

 

Pierwsze rozważania Pikiera o brydżu w internecie  Gra w internecie.htm

Patrz także   Radiocynki