Autorem tekstów podpisanych ŁS lub S.Łukiński oraz niepodpisanych  jest Łukasz Sławiński.

 

 

Copyright  ©  Pikier (Łukasz Sławiński) za wszystkich Autorów

 

 

Autorskie Prawa Majątkowe wszystkich Autorów są zastrzeżone

 

Czytelnik Pikiera ma prawo „ściągać” wszystkie strony na swój prywatny użytek.

Wszelki inny użytek wymaga zezwolenia Pikiera.

Zezwolenie zazwyczaj wymaga uiszczenia honorarium na rzecz Autora bądź Pikiera.

Wszystkie udzielone zezwolenia zamieszczane są na końcu artykułów.

oraz zezwolono bridge.forum.prv.pl na fragmenty Trybuny1 i Trybuny 2

 

UWAGA: Warunki Copyright mogą ulec zmienie. Zaglądać.

1 X 2003

Redaktor Naczelny Pikiera

Łukasz Sławiński

mailto:redakcja@pikier.com

http://pikier.com/

Dotychczasowe Copyright