Autorem tekstów podpisanych ŁS bądź niepodpisanych jest Łukasz Sławiński.

 

 

Copyright  ©  Pikier (Łukasz Sławiński) za wszystkich Autorów

 

 

Autorskie Prawa Majątkowe wszystkich Autorów są zastrzeżone

 

Czytelnik Pikiera ma prawo „ściągać” wszystkie strony na swój prywatny użytek.

Wszelki inny użytek wymaga zezwolenia Pikiera.

Zezwolenie zazwyczaj wymaga uiszczenia honorarium na rzecz Autora bądź Pikiera.

Wszystkie udzielone zezwolenia zamieszczane są tutaj poniżej:

bridge.forum.prv.pl     fragmenty Trybuny1 i Trybuny 2, oraz LASSO’1978

www.PZBS.pl   „Brydż od początku”

„Świat Brydża”    O „Nowoczesej Licytacji Naturalnej”

 

UWAGA: Warunki Copyright mogą ulec zmienie. Zaglądać.

1 Lipca 2002

Redaktor Naczelny Pikiera

Łukasz Sławiński

mailto:redakcja@pikier.com

http://pikier.com/

Dotychczasowe Copyright