31  Sierpnia  2008

Do Głównego Spisu                Co nowego w Pikierze

Ó

Co jest w Pikierze

Teksty dotyczące NAJRÓŻNIEJSZYCH dziedzin brydża, w jego NAJROZMAITSZYCH aspektach:

teoria licytacji naturalnej, metateoria, rozrywka, nauka, trochę początków, satyra, krytyka

Wiele tekstów wyróżnia się niebanalnym i nowatorskim podejściem – śmiało można powiedzieć, że niczego podobnego nie można znaleźć w całej światowej publicystyce. Większość jest na dobrym poziomie, co nie oznacza że są bardzo trudne (choć tych łatwych przydałoby się więcej). Nie ma paplaniny w rodzaju „Jasiu przelicytował, i było bardzo fajnie, bo Stasiu wypuścił” – każdy tekst przynosi Czytelnikowi pewną korzyść – naukę, zabawę bądź refleksję.

Co to jest Pikier ?

Pikier jest zarejestrowany jako periodyk w sądowym rejestrze prasy, 8 Sierpnia 1997,
pod nrem 6288, przez  Sąd Wojewódzki w W–wie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy

Ma więc prawa i obowiązki określone w polskim ustawodawstwie.

         

ISSN  0860.9543   Wersja  Polska      ISSN  0860.9535   English Version

   

Wydawca i Redaktor Naczelny:   Łukasz Sławiński    REGON   011486988

   

Adres:   mailto:redakcja@pikier.com    

   

Pikier powstał w roku 1980, w zamierzeniu jako periodyk, lecz był wydawany bardzo rzadko i nieregularnie, w nakładzie 1000.  Jego historia i spis treści podane są w  Pikiery.

Obecnie Pikier wychodzi tylko w Internecie, a w tych warunkach tradycyjne zwyczaje, jak np numerowanie kolejnych edycji i określanie częstotliwości, są oczywiście bez sensu.

Redaktor Naczelny Pikiera  (alegoria):    

 

 

Opinie o Pikierze  (kliknij)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższe jest od dawna nieaktualne!        Obecnie Pikier jest wolny.

Zostawione tak sobie – na pamiątkę.

20  IX  2004

Jak zostać Czytelnikiem Pikiera

Ó

1) Bilet do Pikiera (składający się z Nazwy i Hasła) wysyłany jest emailem.

2) Bilet ważny jest na 2 lata albo do przeczytania (pobrania) 500 MB

Obecnie jest około 120 MB, co wynosi mniej więcej 2100 stron (książkowych).

3) Bilet przeznaczony jest tylko do osobistego użytku Czytelnika i najbliższych mu osób.

Z Biletu potrąca się koszt ewentualnych Odpowiedzi i Konsultacji.   

4) Pobrane strony wolno przekazywać osobom trzecim tylko w b.skromnym wymiarze.

5) Aby otrzymać Bilet, należy Pikierowi coś przysłać – kliknij

6) Dodatkowo Czytelnik uzyskuje prawo do rozegrania 10 rozdań z Pikierem (na BBO)

     oraz do otrzymania komenta­rzy post mortem – patrz Ogłoszenie