26 Marca 2019                  jeszcze tylko kilka dni

Co tu dużo mówić... Pikier to najwspanialsza witryna brydżowa na ¦wiecie, bo Pikier jest...     

Ale Pikier jest także... więc jest tu mnóstwo różno¶ci niemaj±cych nic wspólnego z t± gr± bardzo ciekaw±, ale od 70 lat uprawian± z idiotycznymi regułami przez idiotów.

Szczerze radzę aby nie marnować się takim brydżem, lecz zagl±dać tu wył±cznie do ANABIS

Bo jest Pikier jest także... więc wkrótce wyst±pi z Największym Zadaniem Ludzko¶ci 

 

Pod tym można obejrzeć

Dotychczasowe

 Dokonania Pikiera

Krótko dobitnie jasno zgrabnie

Pikier nigdy nie ględzi

Skromny u niego gest

Szybko zmierza do sedna

i mówi jak jest

 

 

A to tylko po to aby jaki¶ idiota nie przeszkodził... ostatnio jest ich coraz więcej i więcej... zatrzęsienie

Pikier jest zarejestrowany jako periodyk w s±dowym rejestrze prasy, 8 Sierpnia 1997 pod numerem 6288, przez  S±d Wojewódzki w W–wie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy

ISSN  0860.9543   Wersja  Polska      ISSN  0860.9535   English Version

Łukasz Pikier Sławiński  redakcja@pikier.com

 

Pikier (papierowy) zacz±ł wychodzić dopiero w roki 1981 – akurat w dzień zarz±dzenia stanu wojennego. Wyszło 14 numerów drukowanych i kolportowanych cichcem.

Teraz jest tylko w ne­cie. I będzie po wsze czasy!

Copyright na wszystko – ale bardzo łagodny