Co no­wego w Pi­kie­rze

Pikier – Strona Star­towa

Wejście

11  Września 2018

O władcy Forum Brydżowego           

Łapanie Damy z 10         Jak nie należy uczyć

5 Września 2018

Nowy rekord w Lapucie 

30 Sierpnia 2018

Anabis 3 - dopiski  

7 Sierpnia 2018

Odbronzowianie (Boezja)           "Pan Tadeusz" do poprawki?  oraz  Czytaj ze zrozumieniem!

26 Lipca 2018

Dziwy Statutowe i Ustawodawcze w PZBS

15 Lipca 2018

Indywiduel PSIK    Anabis

2 Lipca 2018

Nowy Słownik Andrzeja Cichonia   3 nowe hasła

Boezja Brydżowa   4 nowe wierszyki

Mizeria brydża   nieco rozrzuconych uzupełnień

7 VI 18

Anabis – Głupota gremiów

25 IV 2018 

Anabis – Gerwazy ?

10  III 2018

Anabis – Młot na ekonometrię

9  VIII  2017

Mizeria – dodatek o głupotach

11 XI 2016

Matematyka – notka o Justycjalizacji

5  X  2016

Mizeria – dopisek o Rozgrywkach

29  IX  2016

Mizeria - dopisek o Prawie

9 IX 2016

Jahusi na forum

"Brydz dla dzieci"

wcześniejsze Co no­wego...

 

 

Lista chro­nolo­giczna wszyst­kich wcze­śniej­szych „Co no­wego...”

do 4 I 2015

do 1 VI 2007

do 20 IX 2004

do 3 III 2004

do 5 VI 2003

do 14 XII 2002

do 20 VIII 2002

do 26 VIII 2001

do 12 XII 2000

do 20 X 2000