Co no­wego w Pi­kie­rze

 

Pikier – Strona Star­towa

Wejście

4  II  2019                                                                                         

Czy kontrować?    konsultacja  

1  II  2019                                                                                         31  I  2019

Ile lew?... problem z przebitkami    konsultacja                             No i znowu... ustalenia wyprzedzające    

29  I  2019

Co ..... wymyśli, to .....   

26  I  2019

7 X 2018 zainicjowałem na Forum Brydżowym temat następujący:

Spróbuję naszkicować fragment historii alternatywnej.
Zaczęło się jak niżej – dalej było inaczej. Ale mogło się potoczyć tak jak to sobie wyobraziłem, a dowodem jest to że coś analogicznego zdarzyło się w kwestii innej – drobnej wprawdzie, ale podobieństwo jest uderzające.
1935
Punkt 4.8 ustawy:
Zakazuje się Żydom wchodzenia w jakiekolwiek relacje intymne z aryjkami.
1950
Z dyskusyj w Reichstagu:
– Nie sądzę żeby rewolucyjne zmiany odnośnie punktu 4.8 były powszechnie oczekiwane, choć są pojedyncze opinie że punkt 4.8 powinien być usunięty.
– Ogólnie nie mam nic przeciwko prawom Żydów do wchodzenia w relacje intymne z aryjkami, ale niech to będzie nieprzypadkowa decyzja poszczególnych landów
– Jest dla mnie naturalne że stanem domniemanym jest zakazanie Żydom wchodzenia w relacje intymne z aryjkami. Powód? Przyzwyczajenie – tak było przez ostatnie 15 lat
1951
Uchwalono dodatkowy punkt 5.7:
Każdy land ma prawo określić inną zasadę zamiast treści punktu 4.8 – z tym że musi być ona opublikowana w jego landowym ustawodawstwie.
Co sądzicie o tym hipotetycznym ciągu dalszym?

Temat został skasowany przez Moderaturę z powodów niejasnych (w każdym razie nie przez to że był umieszczony być może w nienajlepszym dziale) – co wywołało zdecydowany protest pewnego juzera, który 8 X 2018 założył wątek http://www.forumbridge.pl/showthread.php/26063-Cenzura-na-forum w którym poddał pod głosowanie przypuszczalny powód skasowania. Pierwszym domyślnym była opcja: „Pikier naruszył regulamin Forum bo szerzył rasizm”  Wydawałoby się że tylko człowiek chory umysłowo (nie wiem jakie jest obecne politpoprawne określenie) może się czegoś takiego w tym dopatrzyć, a jednak stało się – dwóch ludzi to obstawiło. Jeden nie odgrywa żadnej znaczącej roli w PZBS, ale drugi – Marek Pietraszek – jest w PZBS (co dopiero teraz zauważyłem) Selekcjonerem Kadry Open (NB akurat powołanym równolegle z tą ankietą).

Pytam się:  Jakim cudem w PZBS może być sensownie, skoro Zarząd powołuje na znaczące funkcje ludzi niepełnosprawnych umysłowo?

          A jak się ta dziwna historia alternatywna wiąże z brydżem można przeczytać pod ..\private\SSO\zakazy\silaporownania.htm              

22  I  2019

Bez drobnych...   konsultacja

19 I 2019

Viktorki    Nowe doskonalsze opisanie tzw Punktów Zwycięskich (VP) wraz z propozycjami ich wygodniejszego stosowania.   

11 I 2019                                           8 I 2019

Nie sposób nadążyć                         Obietnica   problem dla arbitra

7  I  2019

6 I 2019 Władca Forum – Mariusz Puczyński (Pucio) obwieścił olbrzymimi literami  że:

Stanisław Gołębiowski jest zerem moralnym

( http://www.forumbridge.pl/showthread.php/17640-Wygląda-że-będzie-ciekawie/page149?p=511302&viewfull=1#post511302 )

A przecież już 11 IX 18 Pikier ustalił że:

Władca Forum nie posiada zmysłu moralnego

( http://pikier.com/private/mizeria/pucio.htm )

Nie jest więc możliwe by Władca Forum był w stanie ocenić kogoś moralnie – to jakiś absurd!!

Należy to zdecydowanie odrzucić.

6 I 2019

Czy dobrze pamiętasz "Pana Tadeusza" ?    sprawdź się!                    A ja na niej...   Anabis

5 I 2019

O forach, ich administratorach i moderatorach oraz regulaminach

Nie może tak być, że ludzie stojący wiele klas niżej ode mnie będą oceniać moje po­czy­na­nia i de­cy­do­wać ja­kie jest to co ­piszę? czy pi­szę słu­sznie? czy wol­no mi to pi­sać? itp itd. To że na­uczy­li się czy­tać, pi­sać i odro­bi­nę myśleć, że na­wet uzy­skali ja­kiś dyplom – nie ozna­cza że mi do­rów­nują. Nie­sto­sow­ność ich za­cho­wań i głu­po­ta ich wy­po­wie­dzi uzmy­sławia mi że w swo­jej zadufanej pysze uroili so­bie że są mi rów­ni, a nawet równiejsi. A jest przecież odwrotnie – tak odwrotnie że powinni z dużą pokorą odnosić się do mnie, Ja wiem jak należy! – a uwa­gi kry­tyczne mogę przy­jmo­wać tylko od tych co mi dorównują. A tacy istnieją i niekiedy mnie przewyższają – takich chęt­nie wy­słu­chuję i z ich zda­niem się liczę. Niech więc każdy kto próbuje odnosić się do mnie, stara się abym do takich go zaliczył. A je­śli nie czu­je się na siłach temu spro­stać – niech mil­czy. A regulaminy są po to aby okiełznać durniów i chamów – nie mnie.

„Po kolei padają bastiony naszej cywilizacji, zanikają jej zasady. Jest to efekt tego, że cha­mów na­uczono czytać i pi­sać – i dano im prawo głosu”  (JKM)

4 I 2019

konsultacja Jak to zinterpretować?

3 I 2019

Problem ważności pojedynku

Przypuśćmy że zakończył się jakiś turniej par. Składał się z wielu pojedynków, które chcemy jakoś uszeregować wg ich ważności. Co wła­ściwie ta ważność ma oznaczać? czy można ją jakoś ściślej wyrazić liczbowo i jak? Załóżmy że grę każdej par prze­ana­li­zu­je­my i usta­li­my procent decyzji poprawnych jakich dokonywała. A teraz jaka jest ważność ich gry przeciwko sobie? jak ją obliczać?

Problem został zdecydowany – i nastąpiła ważna zmiana algorytmu Justycjalizacji; patrz   Justycjalizacja – zmiana 2019  

31 XII 2018

No i nadal trwa głupota: mianowicie zaczynają się najwyższe etapy Kadry Mixtowej – teamowe!?! Na ośli upór nie ma lekarstwa. Skąd takie zatrzęsienie aberracji w tak (podobno) inteligentnym środowisku, które (podobno) brydż uczy myślenia???

BTW a ja ostatecznie utwierdziłem się w przekonaniu że w turze 4 graczy justycjalizacja nie ma sensu (tak czy owak jest jałowa).

27 XII 2018

Zadanie 9  Opłacalność a Obrotowość

Ważne odkrycie, LOL:

Wygląda na to że zbędne jest zawracanie sobie głowy spłaszczaniem wyników rozdań (Impami bądź Karakallą).  Wystarczy obli­czyć saldo pojedynku w punktach zapisowych, a następnie przeliczyć je na Viktorki (najlepiej Procentowe). Patrz Przybornik i inne.

25 XII 2018                                                                                     23 XII 2018

Niepasowiec  dodatkowa możliwość bulwersacji                        Rekordowy dublet  konsultacja której nie sprostałem

22 XII 2018

Byka za rogi brać!  to jest najnowsza wypowiedź JKM – nie mająca żadnego związku z brydżem.

Niemniej jest mała paralela między JKM a Pikierem. Wprawdzie Pikier ani nie walczy ani o coś wielkiego, lecz podobnie jak JKM po­ka­zu­je głu­po­tę – głupotę reguł brydża i jego obyczajów, i twierdzi że nawet gdyby brydż został naprawiony, to natarczywe wciąganie  w nie­go dzieci i młodzieży jest karygodne – jest to umiejętność zbędna i do niczego w życiu nieprzydatna. A większa paralela polega na tym że wysiłki i JKM i Pikiera spełzają na niczym. JKM przypisuje to ludzkiej głupocie i zastraszeniu presją opinii – zapewne ma rację.

20 XII 2018

Pyszne  (z logiki u brydżystów) 

Ale to drobiazg w porównaniu z Polityką Systemową, której poświęciłem Zadanie 8 + wpis na BridgeWinners

19 XII 2018

Zadanie 8 Pikiera  zakończenie (chyba)

18 XII 2018

Zadanie 8 Pikiera  dopisek                           Doktorowe  Anabis

17 XII 2018

Zadanie 8 Pikiera  dopisek:  A Dire Discovery

16 XII 2018

Źle się dzieje z projektantami w necie   Anabis (o kłopotach z pisaniem postów)

15 XII 2018

Zadanie 8 Pikiera   Pilne zadanie dla polskiej społeczności brydżowej!

14 XII 2018                                                        13 XII 2018

Zadanie 8 Pikiera   4 dopiski                                 W "Grubej Kaśce"   Anabis

12 XII 2018

Zadanie 8 Pikiera piekielnie trudne!

11 XII 2018

Bazy pod Zakazy wraz z nadzieją na koniec z idiotyzmem Zakazów Systemowych

10 XII 2018                                                                9 XII 2018

Z logiki w brydżu  najświeższa porcja                       Troska o nasze dusze?  Anabis 

8 XII 2018                                                          7 XII 2018

Jak powinienem?  konsultacja                           Przegląd Systemów Słabych Otwarć (chronologiczny) 

4 XII 2018

Już wiem skąd się wzięły ostatnie przeformułowania w najnowszej Polityce Systemowej PZBS. Otóż są to drobne przeformułowania jakie poczyniła WBF w najnowszej wersji System Policy 2016. Oczywiście niczego to nie zmieniło – całość była i jest straszliwą durnotą – zarówno jeśli chodzi o idiotyzm celu jak i o wysłowienie. I pomyśleć że niektórzy uważają że gra w brydża nobilituje, bo uprawiają ją ludzie o wysokiej inteligencji. Coś chyba jednak w tym jest, bo muszę przyznać, że wiele razy nie sprostałem docieczeniu o co w tym chodzi i co właściwie napisano, chociaż... wiadomo że durnia znacznie trudniej zrozumieć niż rozgarniętego.

3 XII 2018

O sensowniejsze turnieje par  (bo rozpacz bierze)               Poprawki Obopólne  (bilans)

2 XII 2018

ARKONA  nowe ujęcie – uaktualnione oraz uproszczone i skrócone

1 XII 2018

"Advantages of bidding freedom"  angielska wersja artykułu  "O korzyściach..."      

Po przypomnieniu sobie powyższego i całej historii, oraz tego co się dzieje obecnie, muszę jednak stwierdzić że organizacje brydżowe działają silnie przeciwko upowszechnieniu brydża!  Nie wiem tylko czy z głupoty, czy mają w tym jakiś interes?

30 XI 2018

A za uzgodnienie?  konsultacja inspirująca

29 XI 2018

"Systems in Defence"  “Systemy Wistowe” po angielsku

W sprawie Viktorek w turniejach na impy  (drobiazg, ale...)

26 XI 2018

Konsultacja:   O skomentowanie komentarza  

25 XI 2018

Są 2 problemy teoretyczne dotąd nierozwiązane:   Poprawki bilansowe obopólne   Reksio

W tym drugim potrzebny jest algorytm obliczania siłowości. Pikier czeka.

24 XI 2018

Konsultacje:  Ciut za wysoko   Fartownie?   Za wysoko!   Czemu nie w kiery?

22 XI 2018

Dzika dwukolorówka  konsultacja

Brydż bardzo mnie pasjonuje – uważam go za grę naj­ciekawszą – ze względu na wielość i rozmaitość aspek­tów (także tych związa­nych z jego uprawianiem w wersji porównawczej). Ale nie pojmuję nęcenia do niego po­przez poprzez foto­grafie umedalowanych zwy­cięzców na podium ani histerycznego kibico­wania swoim (ze słynnym a idiotycznym „trzy­maniem kciuków”). Takie zjawiska uwa­żam za skretynienie – pasu­jące być może do sportu pole­gają­cego na skakaniu na jednej nodze z trzymaniem się prawą ręką za lewe ucho. Niewątpliwie ktoś ma interes w podsycaniu w masach głupko­watej ra­dości z durnot. Bo trzeba nieźle zgłupieć, aby uwie­rzyć że suk­cesy spor­towców pod­noszą prestiż kraju bądź przynoszą mu jakieś nama­calne korzyści, a zatem słuszne jest zabieranie na nie pie­niędzy podatnikom.

21 XI 2018

Meta Dyrektywa Przygotowania  kasacja            Zmiana Dyrektywy Pokrycia Bilansowego  ważne

20 XI 2018                                                                                             19 XI 2018

Kwestia zaufania  Krok po kroku” z ważną konkluzją                  Wśród Prawdziwych Miłośników Brydża

14 XI 2018                                                    12 XI 2018

Jak licytować? – konsultacja                      Powstanie Warszawskie (dopisek żałobny)

11 XI 2018

Obrachunki Izdebskie

"Brydż od początku"        Jaki system do nauki       Kryminogenność

8 XI 2018

Uwagi i ciekawostki o punktowaniu honorów

6 XI 2018

Propozycje dyscyplinarne  w związku ze zjawiskami „około” brydżowymi

Wznowienie po namyśle  konsultacja

5 XI 2018

Uproszczono i ulepszono ujęcie niemodelowości oraz dokonano zmiany definicji odzywki optymalnej.

W związku z tym zaleca się zajrzenie do plików:  Niemodelowość   KANAR   STALIN  tudzież  KONSULTACJE

Pozostałe pliki z przykładami licytacji jeszcze nie są zaktualizowane, więc zaleca się uwagę.

3 XI 2018

Sport wszystkich dzieci  (inicjatywa ministerialna; cel: upowszechnianie dla zdrowia aktywności fizycznej)

PZBS włączył się do tej akcji poprzez zorganizowanie w kilkunastu szkołach podstawowych zajęć... brydżowych.

Coś tak bezczelnego i nonsensownego niełatwo napotkać. Wstyd i hańba. No ale skoro dają zarobić... też wstyd dla wszystkich.

Obrzydliwości na Forum 


wcześniejsze Co no­wego...

Lista chro­nolo­giczna wszyst­kich wcze­śniej­szych „Co no­wego...”

do 28 X 2018

do 4 I 2015

do 1 VI 2007

do 20 IX 2004

do 3 III 2004

do 5 VI 2003

 

do 14 XII 2002

do 20 VIII 2002

do 26 VIII 2001

do 12 XII 2000

do 20 X 2000