Co no­wego w Pi­kie­rze

 

Pikier – Strona Star­towa

Wejście

12 XI 2018

Powstanie Warszawskie (dopisek żałobny)

11 XI 2018

Obrachunki Izdebskie

"Brydż od początku"        Jaki system do nauki       Kryminogenność

8 XI 2018

Uwagi i ciekawostki o punktowaniu honorów

6 XI 2018

Propozycje dyscyplinarne  w związku ze zjawiskami „około” brydżowymi

Wznowienie po namyśle  konsultacja

5 XI 2018

Uproszczono i ulepszono ujęcie niemodelowości oraz dokonano zmiany definicji odzywki optymalnej.

W związku z tym zaleca się zajrzenie do plików:  Niemodelowość   KANAR   STALIN  tudzież  KONSULTACJE

Pozostałe pliki z przykładami licytacji jeszcze nie są zaktualizowane, więc zaleca się uwagę.

3 XI 2018

Sport wszystkich dzieci  (inicjatywa ministerialna; cel: upowszechnianie dla zdrowia aktywności fizycznej)

PZBS włączył się do tej akcji poprzez zorganizowanie w kilkunastu szkołach podstawowych zajęć... brydżowych.

Coś tak bezczelnego i nonsensownego niełatwo napotkać. Wstyd i hańba. No ale skoro dają zarobić... też wstyd dla wszystkich.

Obrzydliwości na Forum 

 

wcześniejsze Co no­wego...

 

 

Lista chro­nolo­giczna wszyst­kich wcze­śniej­szych „Co no­wego...”

do 28 X 2018

do 4 I 2015

do 1 VI 2007

do 20 IX 2004

do 3 III 2004

do 5 VI 2003

 

do 14 XII 2002

do 20 VIII 2002

do 26 VIII 2001

do 12 XII 2000

do 20 X 2000