Łukasz Sławiński do Krzysztofa Jassema:

List otwarty

22 Czerwca 2003

w sprawie opublikowanych w witrynie jassem.republika.pl wypowiedzi Władysława Izdebskiego powołujących się na moje opinie na temat książki „Brydż od początku” i artykułu „Jaki system?”

Szanowny Panie,

Zdziwilo mnie opublikowanie czyjejś prywatnej korespondencji – bo tym są przecież wypowiedzi Izdebskiego – zwłaszcza że powołuje się ona na jeszcze inną prywatną korespondencję – moją. Wypowiedzi prywatne są tak często tylko wstępnymi impresjami przed przygotowaniem ostatecznej wypowiedzi oficjalnej, że z natury i obyczaju nie są przeznaczone do publikacji bez potwierdzenia i upoważnienia.

Moje dotychczasowe JEDYNE wypowiedzi oficjalne to:

„Od początku”  16 VI 2003   (opublikowana także w witrynie PZBS)

Kryminogenność!?   22 VI 2003

zatem należy przyjąć, że tylko tyle powiedziałem.

Z poważaniem

Łukasz Sławiński

Proszę o opublikowanie u siebie niniejszego listu poprzez podanie linku:

http://pikier.com/brydz/skj/index.htm


23 IX 2003

Link dotąd nie został wstawiony, choć Krzysztof Jassem zachęcał do wyrażania opinii o opiniach.

Faktem jest, że nie podałem tu mojej opinii o „moich” opiniach, a wystąpiłem w kwestii formalnej.

Ale...

wyobraźmy sobie, że opublikuję email w którym ktoś będzie pisał, iż Jassem powiedział mu to i owo na temat moich artykułów, i wezwę Czytelników do zaopiniowania tych wypowiedzi Jassema.

Łukasz Sławiński

P.S.

Krzysztof Jassem nie powinien uskarżać się na niechętny stosunek PZBS (??) do swojej książki.

PZBS nie odwołał bowiem dotąd zakazu kolportażu publikacji nie wydanych przez PZBS na imprezach PZBS (obwieszczonego w 1982). W tej sytuacji jakakolwiek wzmianka o książce w witrynie PZBS jest dowodem wielkiej łaskawości., zwłaszcza że okazanym przez narażenie się prawu.


24 X 2003

Gdzieś na początku Października z Witryny Jassema zniknął fragment majla dotyczący książki.

(o książce w witrynie PZBS patrz pod http://www.pzbs.pl/ksiazki/propozycje/od_poczatku.htm ).

 

Pikier.com

 

brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra, SSO, Silny Pas, Lambda, Kombajn