Iliada

Odyseja

 

 

Grecy chętnie Trojan bili,

ale gzić się też lubili.

Więc gdy Achillowi wzięto

Bryzeidę przenamiętną,

to mu oręż całkiem zwisnął,

z pola do namiotu prysnął,

by wygłaskać konia swego

całkiem już bezrobotnego.

Ale gdy Patrokles zginął,

ocknął się i raźno zwinął,

jako że nadeszła pora,

aby zabić już Hektora.

Długo Grecy się męczyli,

aż kobyłę sporządzili

i dopiero z jej pomocą

pokonali Trojan nocą.

Odyseusz, król Itaki, 
bardzo lubił łowić raki;
a że się najliczniej roją
w rzece Skamander pod Troją,
rzekł do żony: Czekaj miła
aż przyniosę raków siła.
Czeka wierna Penelopa
lat dwadzieścia – nie ma chłopa!
A tu w zamkowej świetlicy
zbierają się zalotnicy;
każdy twardy jako skała,
ale cóż gdy pyta mała.
Raptem Odys w dom powrócił, 
kopę raków w garnek wrzucił,
Penelopie rozkosz sprawił,
zalotników zaś odprawił.
Odtąd każda swego chłopa
czeka jako Penelopa.
Bowiem jeśli o to chodzi,

tylko własny mąż dogodzi.

 
 

Frywolnie

Boezja

do Czytaj !

 

redaktor@czytaj.net

 

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

Odtąd każda żona bywa

jak Penelopa cierpliwa.

 

Odyseusz, król Itaki, 
bardzo lubił łowić raki;
a że się najliczniej roją
w rzece Skamander pod Troją,
rzekł do żony: Czekaj miła
aż przyniosę raków siła.
Czeka wierna Penelopa
lat dwadzieścia – nie ma chłopa!
A na zamku, na świetlicy
się zbierają zalotnicy;
każdy twardy jako skała,
ale cóż gdy pyta mała.
Raptem Odys w dom powrócił, 
kopę raków w garnek wrzucił,
Penelopie rozkosz sprawił,
zalotników zaś odprawił.
Odtąd każda żona bywa
jako Penela cierpliwa.
Bowiem jeśli o to chodzi,

tylko własny mąż dogodzi.