Pan Tadeusz  Czy jak dobrze pamiętasz? sprawdź  test

 

Polonez

 

 

        

Maturzyści warszawskiego  liceum "Bednarska" zatańczyli na studniówce 2019  poloneza w jednopłciowych parach, aby wyrazić  ten sposób afirmację i wsparcie wobec LGBTQ  ("Tańczymy poloneza równości, bo kochamy i wspieramy naszych homoseksualnych przyjaciół")

Z tej okazji postanowiłem przystosować Mickiewiczowski opis poloneza do naszych czasów:

 

Poloneza czas zacząć. — Podkomorzy rusza

I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,

Łaskawie Tadeusza odciągnął od Zosi

I objąwszy go czule w pierwszą parę prosi.

Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi:

Telimena Zosieńkę ochoczo prowadzi,

Klucznik ze Scyzorykiem swoim ukochanym,

Sędzia z Wojskim ostatnio w stałości zachwianym,

Pani Podkomorzyna z Teklą Horeszczanką, 

Panna Wojska ze swoją nadobną kochanką, 

Hrabia z Asesorem – serc męskich kusicielem,

I jenerał Dąbrowski ze żwawym Jankielem.

I dalej ćma par staje w pełnej gotowości,

Wedle staropolskiej sławnej jednopłciowości.

 

Podkomorzy dał hasło czerwonymi buty,

Bije blask z karabeli, świeci się pas suty,

A on stąpa powoli, niby od niechcenia:

Ale z każdego kroku, z każdego ruszenia,

Można tancerza czucia i myśli wyczytać.

Oto stanął by o coś Tadeusza spytać,

Schylił głowę by cicho wyszeptać do ucha;

Tadeusz się rumieni, zdaje się nie słuchać:

„Tak” – w końcu cichutkie Podkomorzy wyśledził

I zaśmiał się rad wielce z jego odpowiedzi.

 

Frywolnie

Boezja

do Czytaj !

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

22  Lutego 2019