Bardzo naturalnie (uwaga: bez splinterów, a tylko Czwarty Kolor)                 

1

1

5

6

1 = bywa słabszy niż np w Ozorku

5 = są zbyt dobre aby lawirować przez forsing 3 (jedyna możliwość sforsowania)

Ozorek             po dyskusji pod A jak w Ozorku {31}

1

1

2♦

2BA

3♥ 

3BA

6

pas

 

2♦ = Odwrotka                       2BA = „Słaby na piątce” ( 7–9  5 )                

3♥ = naturalne                       3BA = naturalne (sugeruje trzymania w młodszych)

6 = wygląda na opłacalne (50+%) przy najgorszej ręce Odpowiadającego

Lambda

PAS

1♥

1

2

3♥

3BA

5

5BA

6

pas

PAS = 13+                        1♥ = 6–10  dwukolorówka (5+4+):    albo     (względnie 4441)

1 = pozyt                        2 =  5+ 4♦

3♥ = naturalne, forsujące           3BA = naturalne (trzymanie ), siła raczej nieokreślona

5 = inwit (zwykły)                        5BA = jest maximum (8–10), ale nieco podejrzane

Delta

PAS

1♥

1

2♥

2

3

3♦

3

4

4♦

4BA

5♥

6

pas

PAS = 13+                        1♥ = 6–10:  0-1♥  albo  0-1 ze starszą piątką (oprócz 5440)

1 = pozyt                        2♥ = 0-1♥   5+dwukolorówka (bez 55)

2 = relay                         3 = 4♦  bez 64 maximum siły

3♦ = relay                         3 =  51♥4♦3  8–10

4 = Pytanie Szlemowe uzgadniające              4♦ = 1 As z pięciu  bez Damy

4BA = Pytanie Kolorowe o                                       5♥ = K albo AD w treflach

 

26 X 2011