Inwitofitka z potknięciem

2♦ = Inwitofitka: 15–18, dokładnie 3♠  albo  Odwrotka: 19+, 2+♠

2BA = GF (8–10):  5♠ 4+młodsza albo  3♥ (włącznie z 5332)

3♥ = 6+♥  nie wyklucza 3♠

4♥ = do gry

5♥ = silny inwit

pas = niezrozumiałe (dotąd było niemal automatycznie):

na znaczniejszy fit przecież partner nie liczy,
a jest góra 2
BA i w dodatku singleton