Inwitofitka

 2♥ = Inwit Dwukolorowy: 15–17   5♥  0-2♠

2BA = pytanie o młodszą czwórkę (także ze sterowaniem do 3BA)

Eos miał tutaj jeszcze dwie zbliżone ewentualności:

2♠ = negatywne: do 8, każde 6♠ lub silne 5

3♠ = forsujące:  6+♠    pytanie o krótkość

3♦ = 5-6♥ 4+♦ 0-2