Naturalnie

1♥

1♠

2♦

2BA

3

3BA

2BA = inwitujące

3 = Czwarty Kolor: podniżka w    (zarazem sugeruje półfit w pikach)

3BA = (gdyby kiery i trefle były słabsze, można by zaproponować przez 3♠ )

Ozorek

1♥

.....

 jak w Naturze

Lambda

PAS

1

1BA

3

4

pas

PAS = 13+ 

1 = 6–10  dwukolorówka (5+4+):     albo  

3 = 8–10   6 4

Delta

PAS

1BA

2

2♦

2♥

3♦

4♦

4♥

4

pas

PAS = 13+           1BA = 6–10:   0-1♦  ze starszą piątką (oprócz 5440)              

2 = pozyt          2♦ = 5+  jednokolorówka albo 54 64

2♥ = relay           3♦ = 8–10    6214 

4♦ = Wywołanie Końcowe (żąda zalicytowania 4♥ i następnie spasowania)

4♥ = automatyczne

6 X 2011