Jak powinna wygladac gra w internecie i czy moze byc wiarygodna....

ŁS

Wiarygodna gra w brydża Internecie

30 V 2000

 

Wstawka

 

5 Lutego 2003

    Gdzie zagrać w brydża ?     Oczywiście w internecie !     Ale gdzie ?!.....

Polskie serwery brydżowe to niemowlęta w kołyskach (i wcale nie zanosi się na to, by żwawiej wzrastały). A zagraniczne serwery brydżowe... ?   Raczkują. Jeszcze raczkują !! Brydż internetowy nie znalazł dotąd swojej właściwej formy ! Turnieje internetowe to po prostu zwykłe turnieje salowe mechanicznie przeniesione do przestrzeni wirtualnej. Nie tędy droga!  Internet wymaga śmiałej zmiany zasad przeprowadzania turniejów. Tylko wtedy turnieje internetowe staną się wiarygod­nymi zawodami porównawczego brydża sportowego. Czy jest to możliwe ? 
Tak, to jest możliwe.
Jeśli nie na 100%, to na 90. A tyle chyba wystarczy.

Powyższy text był przez kilka miesięcy 2002 wyexponowany na stronie wejściowej Pikiera.  I co ?

I nic ! Nie wzbudził zdaje się żadnego zdziwienia ! – nikt się nie zastanowił, jak to jest możliwe?

Żadnego echa nie wzbudziło również Ogłoszenie wywieszone od 18 VI 2003  

Koniec Wstawki

30 V 2000

Niestety, rozważania poniższe nie są jeszcze dostatecznie wiarygodne.  20 VI 2000

Można wprawdzie pograć w brydża internetowego, są ponoć nawet turnieje – ale wyniki nie są wiarygodne!  Gracze mogą w łatwy sposób oszukiwać – porozumiewając się przez tele­fon! Nie może być więc mowy o żadnych znaczniejszych nagrodach ani o stawce pienięż­nej. Nawet przyznawanie przez organizacje brydżowe punktów klasyfikacyjnych, tytułów, awansów do wyższego szczebla rozgrywek – wszystko to jest niemożliwe! – albowiem do­świadczenie poucza, iż ludzie są skłonni do „niewinnego” oszustwa nawet w  najbardziej błahych sprawach, dla drobnej sławy i uznania.

   Tak jest jednak tylko przy trzymaniu się tradycyjnej formy rozgrywek!  Odrobina innowa­cyjnej śmiałości wystarczy do przekonania się, iż pewne formy wiarygodnej gry w internecie są jednak możłiwe!

         

A oto szkic:

1) Jest graczy na conajmniej 10 stołów (im więcej, tym lepiej).

2)  Serwer rozstawia graczy przy stołach losowo i anonimowo.

Nikt więc nie wie kim są pozostali gracze przy stole
(identyfikatory nie są oczywiście wyświetlane).

3) Serwer losuje karty dla każdego stołu i każdego rozdania z osobna.

Gracz może oszukiwać tylko wtedy, gdy jego „pomocnik” gra akurat na jego stole – ale ustalenie tego (mało prawdopodobnego!) przypadku jest bardzo uciążliwe.

       

Gra ze stawką

Każdy gracz ma na Serwerze swoje konto z pewną ilością wykupionych punktów. Natych­miast po zakończeniu rozdania dokonuje się przelewu punktów między czterema graczami. W każdej chwili gracz może wycofać dowolną ilość punktów. Aby Serwer coś z tego miał – powinien naśladować kantor wymiany walut,

         

Turniej (indywidualny)

Będzie wyglądał jak „Gra ze stawką” z tym, że każdy uiszcza ze swego konta Wpisowe, a nagrody (wg zawczasu ogłoszonego klucza) przelewane są na konta po zakończeniu tur­nieju.  Będzie to więc tylko zabezpieczenie przed wysoką przegraną.

Uwaga!

Turniej ten będzie w grucie rzeczy odmianą „gry ze stawką” i musi być anonimowy!

Wiarygodny turniej nieanonimowy jest niemożliwy, ponieważ gracze mogą wynajmować sobie dobrych zastępców.

Nie są więc możliwe żadne rozgrywki sportowe!!

 

Wspólny system licytacji i wistu

Jest oczywiście absolutnie niezbędny! musi być naturalny, bardzo prosty!! oraz powszech­nie znany na całym świecie !!!

Polski „Wspólny Język” jest zbyt skomplikowany, niejasny, miejscami bardzo sztuczny, i – co najważniejsze – znany niemal tylko w Polsce.

Najlepszy będzie (uproszczony!) standard francusko–amerykański:

·        1M z czwórki (bądź trójki), 1S z piątki, 2K i 2BA – Silne

·        1BA nadwyżkowe (15-17) ze Staymanem i (?) Małym Texasem.

·        Jedyne konwencje:  Blackwood i... ?

·        Wist Klasyczny.

Wszelkie wzbogacanie powyższego zmniejszy ilość chętnych spośród „zwykłych” graczy, a profesjonaliści i tak powinni sobie poradzić.

         

A oto jak może wyglądać ekran dla Rozgrywającego:

 

1

D

2

6

3

7

4

W

5

A

6

1

7

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

X

4

5

6

8

2

W

W

N

E

S

 

1¨

pas

1©

2§

×

pas

2©

pas

2

2BA

pas

pas

pas

 

 

        

Kontrakt

4© × W

           

lewy

NS

3

lewy

WE

5

 

           

  

Stan konta: 64

Deklaracje

K

5

 

W

5

2

 

A

D

7

4

 

K

D

4

2

          

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

          

A

6

2

 

D

1

9

4

3

 

K

5

 

X

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

7

6

1

5

6

4

7

3

A

2

5

1

8

1

X

3

2

W

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

A oto jak może wyglądać ekran dla Wistującego:

 

1

D

2

6

3

7

4

W

5

A

6

1

7

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

X

4

5

6

8

2

W

W

N

E

S

 

1¨

pas

1©

2§

×

××

2©

pas

2♠

2BA

pas

pas

pas

 

 

          

Kontrakt

4©× W

           

lewy

NS

3

lewy

WE

5

 

 

 

Stan konta: 64

Deklaracje

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

A

8

 

 

 

X

 

3

 

 

K

7

4

3

2

D

6

 

 

 

          

 

A

6

2

 

D

1

9

 

3

 

 

5

 

X

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

7

6

1

5

6

4

7

3

A

2

5

1

8

1

X

3

2

W

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezakrywanie kart zgranych i licytacji !

Cztery paski dokoła stołu pokazują karty dotychczas zgrane (po 7 lewach).

Tan pomysł z Brydża Rzymskiego jest  jak najbardziej do zastosowania w Internecie: ko­rzyści są OO  (Ogromne i Oczywiste), a straty NN (Niewielkie i Nieistotne).

          

Nie ma również potrzeby ubijać kart na stole do lewej; można i warto robić tak:

 

A

6

2

 

D

 

1

4

3

 

 

5

 

X

6

 

1 X = tak można oznaczać 10

         

Zasada Ogólna

Odciążamy gracza od wszelkich kłopotów techniczno–pamięciowych !

A jeśli ktoś uważa, że stanowią one istotny atrybut brydża, niech zażąda by komputer nie za­bezpieczał gracza przed dodaniem nie do koloru, odzywką nieprawidłową itp...

Poza tym należy pamiętać, że w internecie nie jesteśmy w stanie zakazać graczom sporzą­dzania ułatwiających życie notatek o dotychczasowym przebiegu gry. A skoro tak – to niech już (dla przyśpieszenie i uprzyjemnienia) wyręczy ich w tym komputer !

       

Grający zawsze na Słońcu

Powinien czuć się tak jak przy stole – czyli zajmować zawsze pozycję u dołu ekranu ozna­czaną symbolem S. Zapis licytacji jak i wszelkie komunikaty muszą więc być permutowane.

          

Pokazywanie licytacji

Powinna być widoczna przez cały czas rozdania, tj także podczas rozgrywki !

Najlepiej aby podczas licytacji była wyświetlana pośrodku stołu, a dopiero po trzech (czte­rech) pasach przenoszona na prawo.

 

 

 

1BA

 

 

 

 

1§

 

 

1♠

pas

 

1¨

?

 

 

1©

 

 

 

Spiralny zapis licytacji byłby najczytelniejszy !

Niestety jest kłopotliwy do zaimplementowania, a poza tym nie nadaje się do licytacji dłuższych. Ponieważ jednak większość licytacji będzie krótka, można by go zastoso­wać ze zmianą na tradycyjny, gdy licytacja się przedłuża.

        

Kolejność układania kart zgranych

Odkładaliśmy je tak jak przy stole, tj w kolejności od lewej (z numerem lewy obok). Przy stole jest to akurat niewygodne, ale innego wyjścia niema. Tutaj być może karty N i E nale­żałoby układać w kolejności naturalnej (N od lewej, E od góry).

        

Kolejność graczy w tabelce z licytacją = W N E S

W powinien być na lewo od E, bo tak jest w życiu i na ekranie (jak jest odwrotnie – dostaje się oczopląsu). Kolejność S W N E też wprawdzie spełnia ten warunek, ale:

·        w publikacjach podaje się często tylko dla licytację WE,
więc W powinien być bardziej wyexponowany

·        w kulturze europejskiej standardowa kolejność w pionie to „z góry na dół”, więc:
najpierw N, a potem S (stąd N powinien być przed S).

Z tych samych powodów należy pary oznaczać jako: WE NS (nie: EW SN).

 

Jak oznaczać karty

Pełne wizerunki kart są zgoła niepotrzebne. Na ekranie jest zbyt mało miejsca.
Najważniejsze, aby dobrze było widać – jaka to karta !

        

A oto dwie alternatywne, acz zabierające więcej miejsca, metody:

 

 

A

6

2

 

D

1

9

4

3

 

K

5

 

8

6

3

 

©

©

©

©

©

 

¨

¨

 

§

§

§

 

Ta byłaby bardzo wygodna w publikacjach:

 

A

6

2

 

D©

1©

9©

4©

3©

 

K¨

5¨

 

8§

6§

3§

z Pikiera 15

 

Generowanie namysłów

Serwer powinien losowo wydłużać zbyt krótkie namysły !

(np do 1 sekundy + losowo od 0 do 2 sekund (niekoniecznie równomiernie) ).

Korzystne jest to z dwóch względów:

1.    Złagodzi to powszechną bolączkę brydża jaką jest – często nawet mimowolna – gra na namysł partnera bądź przeciwnika (i rozpanoszenie się idiotycznych zarzutów „wprowadzania w błąd poprzez myślenie bez powodu”).

2.    Utrudni to ewentualne oszustwo poprzez angażowanie „pomocników” (!).

         

Skracanie rozgrywki !

Bardzo ważna – z uwagi na niewątpliwą uciążliwość gry via internet – jest możność skraca­nia rozgrywki. Powinno się to odbywać poprzez wyłożenie ręki z ewentualną deklaracją („Biorę resztę”, „Swoje”, „Bez jednej”,...). Jeśli wykłada się Rozgrywający – wszystkie cztery ręce zostają pokazane Wistującym; jeśli wykłada się Wistujący – wszystkie cztery ręce zostają pokazane Rozgrywającemu – i w obu przypadkach tak już musi pozostać do końca rozgrywki ! Oznacza to, że ekran powinien umożliwiać wyexponowanie wszystkich rąk, a więc ekran jednak powinien wyglądać tak !!!

           

 

 

D

8

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

K

7

 

 

 

 

W

4

3

2

 

 

 

 

8

 

 

 

 

D

9

3

 

 

 

K

7

4

 

 

 

D

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

A

W

8

3

2

 

 

7

 

 

 

 

W

4

3

 

 

 

 

W

X

 

 

 

 

7

2

 

 

 

 

 

D

8

6

5

 

K

1

9

 

 

 

 

        

 

Jeśli wykłada się Wistujący, jego partner nie powinien być o tym informowany !

 

Kart zgrane z ręki są zastępowane polami ciemnozielonymi. Jest to czysto techniczne ułatwienie gry, i jako takie powinno być w interne­cie zaakceptowane (bo gracz i tak może robić sobie notatki).

 

Karty zgrane mogą być na takim ekranie exponowane w znacznie czytelniejszy sposób (patrz poni­żej)

 

A

 

 

 

K

 

 

 

D

 

 

 

W

 

 

 

1

 

 

 

9

 

 

 

2

 

 

 

6

 

 

 

A

 

 

 

5

 

6

 

1

 

5

 

9

 

4

 

8

 

3

 

7

 

2

 

6

 

A

 

5

 

4

 

1

 

X

 

5

 

3

 

3

 

W

 

8

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

A

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

W

 

 

 

9

 

 

 

0

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

10

        

 

Zawijanie kolorów w ręce

         

 

7

4

 

 

 

 

A

D

W

9

7

6

 

 

 

 

 

5

W

4

 

 

3

4

 

K

W

7

5

4

3

A

D

W

9

 

2

 

 

 

7

 

 

 

 

 

6

 

 

Tak można sobie poradzić,
gdy ręka ma zbyt długie kolory.

 

 

www.cronix.pl

Ten jedyny polski serwer do gry w brydża jest całkiem niezły !

i chyba jako jedyny na świecie umożliwia grę na Zapis Miltonowy !!

Ma jednak bardzo męczące mankamenty:

1) źle widać karty – bo naśladują rzeczywiste i są ciasno zsunięte

2) karty W i E są przekręcone o 90 stopni (i mimo woli przekręca się głowę)

3) w tabelce z licytacją jest kolejność   N  E  S  W   (oczopląs!)

4) nie siedzi się stale na S (brak permutacji).

       

Oszustwo Serwera !!?

Obsługa Serwera może (chyba) wejść w porozumienie z graczem i informować go o roz­kładzie bądź podstawiać rozkłady przygotowane. Czy można zagwarantować tutaj rzetel­ność jakimiś środkami technicznymi ? a innymi ?...

Podstawianie przygotowanych rozkładów jest niestety praktykowane i tolerowane w pol­skich turniejach brydżowych. Jest to jednak i wypaczenie brydża (bo ulegają zmianie prawdopodobieństwa!) i forma oszustwa. Nie usprawiedliwia tego chęć zapewnienia roz­dań „atrakcyjnych”, bo „atrakcyjność” jest rzeczą względną (dla wielu atrakcyjne są wła­śnie rozdania „płaskie"). Jest oczywiste, że praktyki te powinny być zarzucone, a rozkłady powinny być przygotowywane  pod okiem komisji przedstawicieli publicznych.

A jak jest w Toto–Lotku ?  Ongiś na losowanie zapraszano publiczność, później jakąś komisję, a obecnie... nikogo tam nie widać. A przecież losowanie może być nagrywane dzień wcześniej !!! Ponieważ wchodzą w grę pieniądze olbrzymie, przekupienie kilku­nastu osób z personelu telewizji nie jest żadnym problemem. I kto wie czy tak się wła­śnie nie dzieje ?

 

Skromna ilustracja:  Nie trać nadziei


Impresje z BBO   

 

Innowacje

Co nowego...

  do Spisu

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

 

Ten temat został zaczęty 20 Maja 2000

PROBLEMY DO PORUSZENIA:

Koszt oszukiwania (koszt telefonu + fatyga)

Turniej porównawczy z anonimowymi rozdaniami

Nieujawnianie rozkładu i punktacji po rozdaniu

Obsługa serwera może zagrać – w widne karty

  ponadto może posyłać graczowi odkryty rozkład – od razu na monitor

Barometr

Odkładanie lewy

Synchronizacja czasowa

Umowy partnerów przed rozdaniem ?
Zerwanie gry w trakcie rozdania

Cennik X

Podatek Karakalii – jak w Brydżu Rzymskim – i stawka: mały punkt = 1 grosz