Zapis Miltonowy

Zapis Miltonowy (1)        Z Tabelką zawsze sprawiedliwiej...

Zapis Miltonowy (2)               a czasem nawet sprawiedliwiej niż na turnieju !

Zapis Miltonowy (3)      Modyfikacja Łukasza Iniarskiego

 Kolejna Modyfikacja Łukasza Iniarskiego

 

The Official Encyclopedia of Bridge       1993 ?

Jest hasło i chyba nazwisko wynalazcy (dokładny text podamy przy okazji).

Opis mniej więcej wg Pikierów 12 i 14.

 

Russian Score

Pod taką nazwą spotyka sie ostatnio (2004) wzmianki Zapisie Miltonowym na świecie.

 

Polska Encyklopedia Brydża     1996

Zapis Miltonowy jest pod hasłem „Miltonowy brydż”.

Opis (dość nieudolny) najprawdopodobniej wzięty z Pikierów 12 i 14.

Nie podano nic o pochodzeniu.

 

 

Co nowego...

do Spisu

Lipiec 2001

redakcja@pikier.com

© Pikier

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

 

 

VII 2008

Jest tak.
Opiekuję się gronkiem seniorów brydża. Czasem nawet coś tam z nimi gram...

Ludzie ci bardzo sąprzywiązani do swoich stolików, tzn. do samoubijstwa grywają w swych
stałych czwórkach. Że przy tym narzekań typu, że "karta znowu mi dziś nic a nic nie szła" bywało zwykle aż nadto - zaproponowałem "dwom stolikom" tzw. grę "na tabelkę" ( na tzw. tabelę kompensacyjną - jedną z kilku [za moment o tym] - uwzględniającą rozliczenie rozdania z uwględnieniem siły PC i posiadanych na linii sfitowanych kolorów (jednego lub kilku). I, o dziwo, przyjęło się. Moje "BabcieBry" i "DziadkoBry" ochotnie to zaakceptowali i pogrywają "tym sposobem" do dziś. Ale ...

Zanim o Ichniejszych kolejnych obiekcjach - słowo o wspomnianych tabelkach. Nie wiem - czy w ogóle zawracał Pan sobie kiedyś "tymi sprawami" głowę - pozwolę sobie przypomnieć: najprostszy rodzaj tabelek uzwzględnia przy rozliczneiu wyniku rozdania tylko siłę (w PCkach) na linii strony rozgrywającej. Inny, 2-gi rodzaj tabelek (spotkałem je dwie) - przy obliczniu wyniku za rozdanie uwzględnia nie tylko PCki, uwzględnia także posiadanie przez strony sfitowanych (jednego lub dwóch i więcej) kolorów.

Zanim wyłuszczę - "gdzie zaczynają się schody" - podam najpierw namiary na strony internetowe, które prezentują wspomniane powyżej tabelki; i tak:
1) http://www.szkolabrydza.pl > Inne > Zapis miltonowy ( Zapis miltonowy zmodyfikowany ),
2a) http://www.bridgeclub.ru > Naczinajuszczim > Kompensacija
(Moskowskaja kompensacija - oraz - Jewropjeskaja sistjema kompensaciji)
2b) http://www.bridgeclub.ru > Naczinajuszczim > Kompensarik-modjern (Aljeksandr Żukowskij)
Niestety; narzekania moich "podopiecznych" z "nic a nic mi dziś karta nie przychodziła" przepoczwarzyły się w zarzuty typu "przecież to niesprawiedliwe, że z tymi samymi punktami w treflach i w pikach trzeba i tu i tu zrobić dograną"; albo -  "trzeba tabelki uwzględniającej nie tylko
PeCki, nie tylko posiadanie koloru lub kolorów sfitowanych - trzeba tabelki uwzględniającej to - czy kolor(y) sfitowany(e) są młodsze czy starsze, a także to - jakie są te fity !"

"Panie Mieczysławie, zrób Pan coś z tym !"
No to robię. Dzwoniłem tu i tam - pomocy niet. Piszę więc do Kogoś (tj. do Pana), kto kompetentny jest na pewno a może i wolę znajdzie dobrą - aby pomóc sądeckim brydżystom IV-go wieku ?

Najpierw - to mój 1-szy problem : która z tabelek ( ta - od W.Izdebskiego [Zapis miltonowy zmodyfikowany] czy ta z ["2a"] rosyjskiej strony internetowej [Jewropejskaja sistjema kompensaciji] jest właściwsza ?
Proszę bowiem zwrócić uwagę na istotne różnice w niektórych komórkach ( -
a) wiersz "22PC", kolumny: 3-cia, 4-ta, 6-ta i 7-ma; - b) wiersze "24 PC",
kolumny: 3-cia, 5-ta i 6-ta; - c,d) wiersze: "26PC" i "27PC": kolumna
7-ma; - e) wiersz "28PC", kolumny: 2-ga, 3-cia, 4-ta, 5-ta i 6-ta; - f)
wiersz "29PC", wszystkie (!) kolumny; - g) wiersz "32PC", kolumny: 6-ta i
7-ma; - h) wiersz "33PC", ostatnia, 7-ma kolumna )  kolumnach tych tabel.
Dalej - to mój problem 2-gi! - nie kapuję: jak posługiwać się tabelkami A.
Żukowskiego (3-ci z w/w adresów inernetowych)?
Może Pan to pojmie i mnie objaśni ? W tzw. szczególności proszę o oświecenie mnie np. w odniesieniu do następujących kwestii: 1) co może znaczyć zapis w nawiasie "(nakł)" w tabelce 1-szej, kolumnie 2-giej, wierszu piątym ?;   2) czy np. ze sfitowanym 4-4 kolorem starszym, na 25-ciu PC mam "nagrać" tylko 270 "robrowych pkt. ? (a może mniej jeszcze - wide > niższe tablątka ...

To problem teoretyczny. Zakładam, że Pan go pojmie i ... może zechce na tym zarobić. Myślę bowiem ("takiego pomysła mam, Waldusiu"), że najpierw programik a później może jakieś miniurządzonko (quasi pierniczek jakiś alboco) przyjmie się wśród "kółkowiczów" na pewno i zrewolucjonizuje (no
dobra, może "tylko" bardzo atrakcyjnie ożywi) praktyki towarzyskiego brydżowania. Co Pan na "to" ?

Symulacja

Po partii   DobleFinesse
21          99

22          196
23          314
24          442
25          573
26          688
27          825
28          953
29          1122
30          1301
31          1523
32          1636
33          1818
34          1894
35          2047
36          2220
37          2220
38          2220
Marcin Krawczyk

http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.rec.gry.brydz&aid=80620836