♠ŁS

Lambda (2)        TRÓJKOLORÓWKA

14 XII 2002

Autor stwierdza, że ongiś, w Pikierze 13, niesłusznie zrezygnował w Lambdzie z Konwencji Trójkolorowej 

i niniejszym ją przywraca (tak jak było pierwotnie w 1967). W odcinku poprzednim wstawiono adnotacje.

Od biedy można by się obejść bez żadnej Trójkolorówki, postępując jak niżej:

Wybieramy 2 longery najbardziej godne szybkiego wskazania ( 54 z 5440, 44 z 4441 ) i dajemy otwarcie 1D informujące o tych właśnie longerach. Inaczej mówiąc: – trójkolorówkę traktujemy jako dwukolorówkę, odkładając zgłoszenie trzeciego longera na później.

ale okaże się to nieprzyjemne, kiedy trzeba będzie odpowiedzieć na Pozyt – mianowicie odpowiedź 2K nie będzie gwarantować koloru 5–kartowego – będzie się zdarzać 44, i to niekoniecznie z bardzo dobrymi czwórkami (bo przecież nie ma gwarancji, że znajdą się takie w układzie 4441).

Lepiej więc umieścić układy Trójkolorowe (4441 i niektóre 5440) w otwarciu 1©,

a na wyprzedanie ich w odpowiedzi na pozyt 1 przeznaczyć wolne dotąd 1BA.

( oczywiście muszą to być układy zawierające kombinację dwukolorową pasującą do 1© ! )

Trójkolorówka (tzn otwieranie 1© z odpowiedzią 1BA na pozyt 1) obejmuje:

– wszystkie układy 4441   ( zawsze zawierają kombinację 44 pasującą do otwarcia 1©)

– układy 5440 mające 50 w starszych lub młodszych

Są to te 5440 które mają układ 54 umożliwiający zarówno otwarcie 1© jak i 1.

Łatwo sprawdzić, że są tylko 4 takie układy – każdy z innym renonsem.

Z układem 5440 zawierającym 54 na starszych otwieramy zawsze 1BA.

Ignorujemy dodatkową boczną czwórkę, bo starsze kolory są ważniejsze.

Pozostałe układy 5440 traktujemy jako 54 – otwierając (wg klucza) 1© albo 1.

Wyprzedawanie Trójkolorówki:

1©

1

 

 

Odzywki inna niż 2§ są naturalne, nieforsujące, słabe, oparte na założeniu, że Otwierający ma krótkość w kolorze odzywki.

Jeśli jest inaczej (w historii Lambdy dotąd się to nie zdarzyło), Odpowiadający musi zalicytować kolor krótkości z przeskokiem.

1BA

?

 

 

 

2§

=

pytanie o krótkość

 

 

 

 

 

    ?  = pokazanie krótkości (w styku texasowym) jak niżej:

2¨

=

© 

 I dalej:

Odzywka o oczko wyższa = pozytywne pytanie o resztę (układ i siłę) z odpowiedziami następującymi:

Odzywki pozostałe = naturalne i słabe („do pasa”).

1° = 4441–

albo

krócej

1–

2©

=

 

2° = 4441+

1+

2

=

¨

3° = 5440–

0–

2BA

=

§

4° = 5440+

0+

Po odpowiedzi na ostatnie pytanie jedyne ustalenie konwencyjne to:

Kolor krótkości jest sztucznym inwitem szlemowym (dalej naturalnie).

Oczywiście możnaby posłużyć się tu aparaturą konwencyjną Wywołania Końcowego, ale dla tej jednej sekwencji wprowadzać tego nie warto.

 

Ciąg dalszy Lambdy – PIERWSZE LICYTACJE

 

SSO

Lambda

Co nowego... 

do Spisu

14 Grudnia 2002

mailto:redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,