ŁS 1984

LAMBDA (1)   WSTĘP  OTWARCIA ODPOWIEDZI

z Pikiera 13

WSTĘP

Lambda miała dotychczas trzy wydania: VIII 1975, I 1976, VI 1976 – niemal identyczne, o łącznym na­kładzie 150. Przyczyny tak długiej nieobecności Lambdy wyłuszczyłem w Pikierze 9 (w Kalinie). Obec­nie po ukazaniu się Pikierów 9..12 – przyczyny te zanikły; przystępuję więc do nowego, rozszerzo­nego i ukalinowionego, czwartego opisania Lambdy. Nadmieniam, że nie jest możliwe zrozumienie niniejszego opisu bez przyswojenia sobie treści zawartych w Pikierach 9..12 (patrz Telimena) – a także – bez studiowania nielambdowskich treści w Pikierach dalszych. Podkreślam ponadto, że – zgodnie z artykułem PROSSO w Pikierze 12 – opisane tu będą wyłącznie specyficzne dla Lambdy otwar­cia–neutry (tj 1§ 1© 11BA 2K) i dalsza po nich licytacja.

Przypominam również, że Lambda nie musi być stosowana wyłącznie jako SSO Silno–Pasowy (tj z Silnym Pasem i Karem Negatywnym). Może być bowiem stosowana także jako system „normalny”:

 

pas

=

0–11  ( Słaby Pas )

Możliwość powyższą opisywałem już kilkakrotnie
(ostatni raz w „Brydżu” 4–1980) i jeszcze do niej wrócę.

 

1¨

=

17’   ( Silne Karo )

 

INNE

=

12–16

Na zakończenie niniejszego wstępu podaję stosowane przeze mnie skróty:

        

M = kolor Młodszy

4 = czwórka (conajmniej)

+ = maksimum siły

 

 

S = kolor Starszy

5 = piątka (conajmniej)   itd...

– = minimum siły

 

 

K = Kolor (dowolny)

r =relay

 

 

 

X = kolor albo BA

p = pozyt

 

 

 

OTWARCIA

Jaki jest najprostszy – najbardziej naturalny i logiczny – podział zbioru wszystkich rąk na grupy?... Otóż jest to podział wynikający z Dyrektywy Odchyleń Dodatnich:

1)

2)

3)

4)

brak wyraźnego OD w jakimś kolorze

OD w jednym kolorze ( 4 kombinacje )

OD w dwóch kolorach ( 6 kombinacji )

OD w trzech kolorach ( 4 kombinacje ).

OD = Odchylenie Dodatnie = nadwyżka

Według powyższego klucza skonstruowane są właśnie otwarcia–neutry Lambdy:

 

1§

=

Przygotowawczy:

Brak znacznego OD w jakimkolwiek kolorze

Longerowy:

Jednokolorówka z dowolnym kolorem 7+ przy maximum siły

 

 

1©11BA

=

Dwukolorówki:

OD w dwóch kolorach (układ 54 lub lepszy)

Trókolorówki (OD w trzech kolorach) traktowane są jako Dwukolorówki.

(nie jest to zbyt uciążliwe ponieważ układy 4441 5440 są dość rzadkie)

UWAGA: W bieżącej prezentacji Lambdy (2000) przywracam jednak ustalenie’1976, że z 4441 (i niektórymi 5440) otwiera się zawsze 1©. Nazywa się to Trójkolorówką.

 

 

2§2¨2©2

=

Jednokolorówki:

Spore OD w kolorze otwarcia (conajmniej niezła piątka)

 

Powyższe ustawienie otwarć daje szybką informację o ogólnym charakterze ręki,
co skutecznie zabezpiecza nas przed destrukcyjną interwencją przeciwników.

Przejdźmy teraz do szczegółowego omówienia poszczególnych otwarć:

 

Otwarcie 1§

Ręka modelowa = ( 3+ 3+ 3+ 3+ )  z honorami mniej więcej równomiernie rozrzuconymi.

Układy zrównoważone:

4333 4432 5332 z kiepską piątką

w skrajnym przypadku może się zdarzyć nawet 6322 z bardzo słabą szóstką
bądź 5422 ze słabymi longerami i silnymi dubletonami

Takie jest znaczenie wariantu podstawowego – Przygotowawczego.

Wariant Longerowy zdarza się rzadko i nie należy brać go pod uwagę w pierwszym rzucie licytacji (otwierający może go naogół dość swobodnie zasygnalizować, nawet po wysokiej interwencji przeciwników).

 

Otwarcia 1D                  D = Dwukolorowe: 1©11BA

Ręka modelowa = ( 41/2  41/2  2  2 )   z honorami skupionymi w większości w longerach

Średnia ilość LB = 2

Układy dwukolorowe:        od 54 wzwyż

Może się jednak zdarzyć 44:

albo przy układzie 4441,albo przy 4432 z wyjątkowo ładnymi czwórkami.

UWAGA: W bieżącej prezentacji Lambdy (2000) przywracam jednak ustalenie’1976,

że z 4441 (i niektórymi 5440) otwiera się zawsze 1©. Nazywa się to Trójkolorówką.

6 kombinacji dwukolorowych rozdzielonych jest między 3 otwarcia 1D następująco:

1©

=

©§

albo

¨

Mnemo:   kolor otwarcia z treflami albo dwa pozostałe

1

=

§

albo

¨©

1BA

=

¨§

albo

©

UWAGA!

Zakłada się że otwarcie 1D sprzedaje oba longery jednocześnie !

Oba one są więc (w sensie DWI) kolorami „starymi” (czyli już odlicytowanymi otwarciem).

Otwieranie z Trójkolorówką:

Wybieramy 2 longery najbardziej godne szybkiego wskazaniania (54 z 5440, 44 z 4441) i dajemy otwarcie 1D informujące o tych właśnie longerach. Inaczej mówiąc: – trójkolorówkę traktujemy jako dwukolorówkę, odkładając zgłoszenie trzeciego longera na później.

UWAGA: W bieżącej prezentacji Lambdy (2000) przywracam jednak ustalenie’1976,

że z 4441 (i niektórymi 5440) otwiera się zawsze 1©. Nazywa się to Trójkolorówką.

 

Otwarcia 2K              K = Kolor

Są naturalne, czyli oznaczają longer w kolorze otwarcia.

Ręka modelowa = ( 51/2 21/2 21/2 21/2 )  z honorami skupionym w dużej części w longerze

Średnia ilość LB = 21/2

Układy jednokolorowe:

5332 z niezłą piątką

6332 6331

7+ kart przy minimum siły

Może się zdarzyć bardzo słaba boczna czwórka (jak trójka).

Anex 2002:

Ponieważ średnia ilość LH = 21/2, więc łączna średnia ilość lew = 5,

co oznacza to, że otwarcia 2K mają (średnio) Esperanto = 3.

Gdyby dopuścić longer 7–kartowy i maximum siły, mogłoby zdarzyć się łącznie aż 7 lew, czyli aż 2 ponad średnią. Aby tego uniknąć, ręce takie zostały ulokowane w otwarciu 1§.

      

Otwarcie Wysokie    (od 2BA)                          Anex 2002

Nie stanowią integralnej części Lambdy, więc można umawiać się najzupełniej dowolnie. Niemniej, ponieważ jakiś standard jest niezbędny, polecam poniższy bardzo prosty i wypróbowany model:

W tej dziedzinie spłodzono mnóstwo różnych porad i ustaleń – bardziej zawracających głowę niż przynoszących jakieś wyraźne korzyści. Najlepiej więc grać jak najprościej, czyli jak niżej:

3K 4K 5M

Zwykłe otwarcia blokujące: długi nienajgorszy kolor, i mała siła ogólna.

ZAWSZE (bez względu na to kto przed partią, a kto po):

z bilansu do 3 lew u partnera  (czyli Esperanto = 3)

2BA  3BA

Hazardowe: 7..8 lew z góry w oparciu o pełny długi longer (zwykle młodszy).

WYŻSZE

Najlepiej w ogóle nie stosować ! (choćby dlatego, że zdarzą się najwyżej raz w życiu)

 

Test otwierania  ’’’ Otwieranie

    

Kwestia bezpieczeństwa:

Fragment ze Wstępu do Lambdy w Wydaniu Trzecim (1976)

Lambda jest więc praktycznie bezpieczna, a spośród systemów bezpasowych chyba najbezpiecz­niejsza. Klapą bezpieczeństwa jest przede wszystkim otwarcie 1§ (zbiornik rąk z którymi boimy się otworzyć wyżej), a ponadto przejrzystość i naturalność otwarć umożliwiająca szybkie wycofanie się z licytacji. Z tego względu uważam, że Lambda przetrzyma zarówno podwyższenie się ogólnego po­ziomu licytacji jak i staranne przygotowanie się co niektórych przeciwników.

 

Kwestia agresywności:

Cytowane są fragmenty z Wydania Trzeciego (1976)

Prostota Lambdy wywołuje częstokroć wrażenie, że jest to system za mało agresywny, że w niewy­starczającym stopniu przeszkadza przeciwnikom. Jeśli chodzi o agresywność, to jest to w dużej mie­rze tylko złudzenie. Agresywność Lambdy jest tylko nieznacznie mniejsza niż agresywność innych używanych obecnie systemów bezpasowych. Różnica jest na tyle drobna, że praktycznie nie ma znaczenia w świetle faktu, że każdy bezpasowy system słabych otwarć przewyższa agresywnością systemy „normalne" o kilka długości.

Stwierdzenie to muszę dziś skorygować na korzyść Lambdy: ma ona średnie otwarcie równe 2,20 – największe spośród obecnie stosowanych SSO SilnoPasowych. Kalkulacja sprzed lat ośmiu były zbyt asekuracyjne (starałem się uniknąć stronniczości) i okazały się zaniżone na niekorzyść Lambdy. Jeśli chodzi o „przeszkadzanie przeciwnikom”, to wielu graczy zarzuca Lambdzie zbytnią miękkość i delikat­ność (!?). Odpowiem na to znowu cytatami:

Zalety powyższe (tj prostota, przejrzystość i naturalność) są również przejawem „fair play” wobec przypadkowych turniejowych przeciwników, którzy z braku czasu (bądź wyrobienia teoretycznego) nie są w stanie ustalić odpowiedniej linii postępowania przeciwko zbyt udziwnionemu systemowi. ... większość zysków po otwarciach nietypowych jest niesłusznie przypisywana samej nietypowości otwarć.  ... bardzo często zarabiamy na bezradności przeciwników zaskoczonych na turnieju dziw­nym otwarciem do którego nie zdążyli się przygotować.

Zarzucana Lambdzie „miękkość i delikatność” jest więc w gruncie rzeczy zarzutem, że jej otwarcia są naturalne i łatwo zrozumiałe dla przeciwników, przez co popełniają oni mniej irracjonalnych głupot.

Być może... Jeśli jednak przeciwnicy są oswojeni i przygotowani (a zdarza się to coraz częściej!), to nie widzę by inne SSO miały większą „przeszkadzalność” niż Lambda.

 

ODPOWIEDZI  na Otwarcia   

po pasie przeciwnika

Ogólnie rzecz biorąc są naturalne (patrz Kalina) i podlegają zasadom generalnym opisanym w  PROSSO. Podam więc tutaj jedynie właściwe dla Lambdy specyficzności.

 

Odpowiedzi 2BA po 1§  i 1D

 

Są konwencyjne i będą podane później (przy okazji).

Na razie najlepiej nie stosować ich w ogóle, a jeśli ktoś koniecznie chce – to traktować je jako naturalne (do wydedukowania z Kaliny, siłowość – 50%).

 

 Odpowiedzi–Neutry po otwarciu 1D 

Są naturalne, z tym jednak, że są oparte na tzw „zgadnięciu”. Mówiąc dokładniej: „inicjują zgadywanie” – odtąd dalsza licytacja obu graczy przebiega na zasadzie zgadywania:

Odpowiadający ustala na podstawie układu swojej ręki (czyli zgaduje), które longery ma Otwierający, i daje odpowiedź–neutr tak, jakby otwarcie było jednoznaczne.

Otwierający zakłada, że partner odgadł, tzn zachowuje się w dalszej licytacji tak, jakby jego otwarcie było jednoznaczne.

Istota i technika zgadywania omówione były szczegółowo w artykułach:

Teoria Znaczeń Alternatywnych    ( „Brydż” 12–1979 )

Dwukolorówki Alternatywne   ( „Brydż” 2–1980 )

(oraz w sprostowaniach do tych artykułów („Brydż” 5–1980 oraz Pikier 5))

 

 Odpowiedź Negat       Jest nią, jak wiadomo z  PROSSO, odpowiedź „pas”.

Jako czysty negat zdarza się ona tylko po Otwarciach Pierwszych, ponieważ tylko po tych otwarciach istnieje strefa negatywna.

Wynika stąd, że po dwóch pozostałych kategoriach otwarć (Otwarcia po Pasie i Powtórne) odpowiedź „pas” oznacza rękę należącą do strefy neutralnej, czyli jest odpowiedzią–neu­trem.

Rzecz jasna, również po Otwarciu Pierwszym można spasować z ręką należącą do strefy neutralnej (o ile uznamy to za dobre posunięcie), ale taki pas powinien otwierający uznać (w pierwszym czytaniu) za zasygnalizowanie strefy negatywnej.

UWAGA!

Pas na otwarcie „1D Pierwszy” nie jest odzywką na zgadnięcie i nie inicjuje zgadywania. Otwierającemu nie wolno więc samodzielnie wkraczać do licytacji (bądź pasować na kontrę wznawiającą) w oparciu o założenie, że partner odgadł.

 

 Odpowiedź Pozyt 

Jest nią zawsze relay, czyli odzywka o jeden szczebel wyższa od odzywki partnera (tj otwarcia).

Pozyt oznacza rękę należącą do strefy pozytywnej (i z taką ręką stosuje się go zazwyczaj).

Można jednak zastosować pozyt z ręką należącą do strefy neutralnej (zazwyczaj przy braku OD i z maksimum siły), o ile:

1) nasza ręka nie jest  dostatecznie modelowa dla żadnej odpowiedzi typu neutr.

2) żadna odpowiedź otwierającego (na pozyt) nie postawi nas w sytuacji trudnej.

Dotyczy to szczególnie otwarć 1D, jeżeli układ naszej ręki jest taki, że szansa zgadnięcia jest stosun­kowo skromna (np 4333) i chcemy uniknąć zgadywania (po pozycie nie stosuje się licytacji na zgad­nięcie).

 

Odpowiedzi na Pozyty

i dalsze sekwencje konwencyjne

( po otwarciach–neutrach )

  ( gdy przeciwnicy pasują ! )

Uwaga:   Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, to odzywka w kolor jest naturalna,

          tzn oznacza longera w kolorze odzywki.

    

Otwarcie 1§

 

1S 

=

4

dokładniej: czwórka albo piątka z minimum siły

1BA

=

BA

4333 bądź 4432, bez starszej czwórki (albo z bardzo słabą) albo 5M

2K 

=

5+

 

2BA

=

7+ zły longer

3K 

=

7+ dobry longer

Komentarze uzupełniające:

1S  1BA

Po otwarciu „1§ po Pasie” brakuje odzywki 1©, a po otwarciu „1§ Powtórny” za­równo 1© jak i 1 (patrz PROSSO). Wówczas z rękami odpowiadającymi tym bra­kującym odzywkom, licytujemy z konieczności 1BA.

2BA  3K

Dlaczego 2BA jest ze złym longerem, a nie odwrotnie ?

Otóż ręka ze złym longerem zawiera zazwyczaj więcej stoperów bocznych,
co bardziej ją upoważnia do zajęcia
BA.

2BA

Po tych 2BA odzywka 3§ jest oczywiście pytaniem o kolor longera.

Odpowiedzi są naturalne ( 3BA = §  ).

 

Otwarcia 1D

 

1BA

=

Trójkolorówka:  wszystkie 4441 i niektóre 5440

Trójkolorówka omó­wiona jest dalej

i w osobnym rozdziale.

2K 

=

5

2M może być z b.dobrej czwórki (jeśli otworzono z układem 44)

2BA

=

55 (dowolne!)    Dalsza licytacja zawiera specyficzności !

3K 

=

6+     ( dokładniej: 64+ albo 74– )

4K 

=

7+

Komentarze uzupełniające:

1BA

Znaczenie i dalsza licytacja będą podane później.

Nie jest to tak bardzo istotne i narazie można się bez tego obejść.

2K  3K  4K

Oczywiście ujawniają od razu drugi skojarzony longer, więc:

Uwaga!   Zakłada się, zostały odlicytowane oba te longery

                ( oba stają się więc „starymi” (w sensie DWI) ).

2¨

Po otwarciu 1BA z czterech odzywek 2K brakuje 2§.

Wobec tego 2¨ oznacza wówczas 54 na młodszych (bądź 64–), bez sprecyzowa­nie, który jest dłuższy. Waga tej niedogodności nie jest zbyt dotkliwa, ponieważ chodzi o mniej ważne longery młodsze.

Sekwencja:

1D

pozyt

Uwaga! Zakłada się, że 2BA ujawnia oba longery Otwierającego.

2BA

?

        (oba stają się więc „stare” (tj już odlicytowane)).

 

 

3§ =

PYTANIE.  Odpowiedzi są bardzo proste i naturalne:

np po otwarciu 1D = 1BA:

3¨

=

¨§

 

4§

=

6§5¨

+

 

 

3©

=

©

 

4¨

=

6¨5§

+

 

 

3

=

©

+

 

4©

=

6©5

+

 

 

3BA

=

§¨

+

 

4

=

65©

+

 

3BA =

Naturalne „na zgadnięcie” (siłowość 25%).

3¨3©34§ =

Naturalne „na zgadnięcie”, ale z bardzo istotną specyficznością:

Jeśli trafia w longer Otwierającego, jest odzywką „Raczej pasuj!” (siłowość 25%) i oznacza fit w tym longerze.

Jeśli nie trafia w longer Otwierającego, jest odzywką „Licytuj!” (siłowość 100%), forsuje i oznacza bardzo dobry longer własny (duże OD).

 

Otwarcia 2K

 

Odpowiedzi na pozyt są tym razem drabinkowe (szczeblami), a przez to z reguły sztuczne (ze sporadycznie uzyskaną naturalnością). A oto schemat drabinkowy:

szczebel 1

=

5–

Uwaga!

Po otwarciu 2M szczebel 5 rozmnożony jest na 3 szczebelki, które dodatkowo wskazują w sposób na­turalny boczny fit (czyli boczne OD). Patrz niżej:

szczebel 2

=

5+

szczebel 3

=

6–  kiepski longer

szczebel 4

=

6–  dobry longer

szczebel 5

=

6+

szczebel 6

=

7–

      

 

2§

2¨

 

 

2¨

2©

 

Rzecz jasna, mając dwa fity

Otwierający pokazuje najniższy.

 

 

?

 

 

 

?

 

 

 

3¨

=

fit ¨

 

3©

=

fit ©

 

3©

=

fit ©

 

3

=

fit

 

3

=

fit

 

3BA

=

fit §

Prostota powyższej drabinki nasunie wielu Czytelnikom pytanie: „Dlaczego tak prosto? Czyżby nie pootrafił wymyśłić czegoś precyzyjniejszego?  To przecież tak łatwo zrobić !”

Odpowiadam:

Opracowałem już i wypróbowałem ze trzy bardziej „naukowe” schematy po otwarciu 2K. Nie okazały się one precyzyjniejsze, i to właśnie przez ich sztuczność! Opóźniała ona bowiem i utrudniała mo­ment przejścia po otwarciu 2K na Naturalny Styl LIcytacji: pierwsza naturalna odzywka Odpowiada­jącego następowała zbyt wysoko. Tak więc bardziej precyzyjny schemat relayowy wymuszał relayo­wość dalszej licytacji (ze strefą szlemową włącznie!), co w sumie nie było bardziej opłacalne i precy­zyjniejsze od obecnej, pozornie trywialnej drabinki.

 

Test Odpowiadania na Otwarcia–Neutry ( po pasie przeciwnika ) ’’  Odpowiadanie

 

Ciąg dalszy Lambdy – TRÓJKOLORÓWKA

 

Do SSO

Lambda

Co nowego... 

do Spisu

5 Sierpnia 2002

mailto:redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,