Pierwszy „Pojedynek Mistrzów” SSO

Odbył się w Kwietniu 1970 w siedzibie Redakcji Miesięcznika „Brydża”,
pod okiem Redaktora Naczelnego – Aleksandra Rożeckiego.

Licytowali:  Stanisław Rumiński – Łukasz Sławiński.

System licytacyjny:  System Słabych Otwarć „Delta”

PAS

=

13+

 

Była to wcześniejsza wersja Delty relayowej – nie tak prosta i łatwa jak
ta później rozpowszechniona, ze
Schematem Singletonowym.

 

Nie podaję więc zbędnych szczegółów,
lecz tylko to co jest niezbędne do zrozumienia licytacji.

Ł.S.

1¨

=

0–7

 

INNE

=

8–12

 

 

1§

=

bez singletona (renonsu)

 

INNE

=

z singletonem (renonsem)

 

 

1©

=

singleton ©

 

 

 

1

=

singleton

 

 

 

1BA

=

singleton §

 

 

 

INNE

=

singleton ¨

 

 

START

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

        

do SSO

do  Co nowego... 

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra