Schemat Singletonowy

 

Rozlicytowuje w Stylu Pytaniowym wszystkie ręce z krótkością – tj z singletonem (renonsem).

Rozlokowane są one w 6 odzywkach (tzw Otwarciach Singletonowych): 1© 1 1NT 2§ 2¨ 2© – i wszystkie mają tę samą, kilkumiltonową rozpiętość siły (np 12–16, 10–14, 8–12,...),  w ramach której rozpoznaje się strefy:  minimum (–) bądź maximum (+).

Ręce z określonym singletonem–renonsem oznaczamy S  S©  S¨ S§   i dzielimy następująco:

55 = 55–kolorówki:   5521  5530

 T = Trójkolorówki:  4441  5440

 L = Longerówki (tj z jednym kolorem 5+) dzielą się na:

D = Dwukolorówki:  5431  6421  6430

J = Jednokolorówki:  6331  7321  7330

Schemat Bazowy S  

Rozlicytowuje ręce jednej grupy S według schematu takiego jakby wszystkie

były  ulokowane w odzywce 1po której następuje  pytanie 1BA:

 

2§

=

L § albo T

 

Jeśli dany Longer jest niemożliwy, to jest zastępowany przez piki!

2¨

=

L¨

 

2©

=

D

 

L©

 

2

=

J

 

 

2B

=

dwa najniższe longery

 

 55

3§

=

najniższy i najwyższy

3X

=

dwa najwyższe longery

 

 

Po 2§ 2¨ na kolejne pytanie odpowiada się tak:

 

po 2§

 

 

2©

=

T

2

=

J

WYŻSZE

=

D

po 2¨

2

=

J

WYŻSZE

=

D

Jak widać z powyższego, Schemat Bazowy dzieli każdą grupę S 

na cztery podgrupy:  T D J 55 – każda ma swój własny schemat:

T

2B

=

4441–

3§

=

§

 

5440

3¨

=

¨

 

3

=

 

3

=

+

 

3B

=

4441+

Po 3§ oraz 3¨

na kolejne pytanie

odpowiada się tak:  

 

  

+

 

Jeśli Pytany nie może mieć 5,  to ma 5

D

2B

=

N

 

54 albo 64–

3§

=

W

 

                          

3¨

=

N

 

6421+

3

=

W

 

                    

3

=

N

 

6430+

3B

=

W

 

N = Niższy boczny kolor

W = Wyższy boczny kolor

 

Po 2B oraz 3§

na kolejne pytanie

odpowiada się tak:

5431–

5431+

6421–

6430+

albo

+

+

J

6331–

6331+

7321–

7321+

7330–

7330+

albo

6–

6+

1–

1+

0–

0+

W układzie 7321

nie rozpoznaje się

koloru tripletona

xxxx

55

5521–

5521+

5530–

5530+

albo

1–

1+

0–

0+

 

 

 

Otwarcia Singletonowe

 

1

=

S

wszystkie

 

 

 

S§

L   L  55

 

1

=

S

wszystkie

 

1B

=

S¨

L   L   55

 

2§

=

S¨

L§   T

 

2¨

=

S§

L¨

 

2

=

S§

T

Dwuznaczność 1 usuwana jest pytaniem (1):

 

1B = S§  – i po pytaniu 2§ wg S

 

 

WYŻSZE = S  – znaczenia wg S

 

Licytacja Pytaniowa nie musi ciągnąć się ani do pełnego rozpoznania ręki ani do końcówki!

W każdym momencie Pytający może zrezygnować z kolejnego pytania (dając odzywkę wyższą niż relay albo nawet pasując) – to co zalicytuje jest wówczas propozycją kontraktu osta­tecz­nego, a ewentualna licytacja dalsza przechodzi na styl naturalny. Aby to ułatwić wprowadzono specyficzny wyjątek konwencyjny:

Ważne:

W Schemacie Singletonowym dwukrotnie zdarza się 1BA

zawierające longer 5+ (tylko jeden) w kolorze starszym.

 

 

Z tego względu wprowadza się po nim dla Pytającego:

2¨ = słabe pytanie o tę starszą piatkę

 

Co robić z układami „dzikimi”?

Nie sposób wylicytować układów wszystkich – np tak bardzo niezrównoważonych jak: 7411, 7420, 6520 czy 6511. Należy więc wylicytowywać jako występujące w schematach najbardziej do nich zbliżone.

Mając dajmy na to układ 7420 należy go odlicytować jako 6430 (jeśli long 7 jest słaby) bądź 7330 (jeśli silny). a potem można zaryzykować odpowiedź na Wywołanie Końcowe inną niż automa­tycz­ne 4© – na zasadzie „Jeśli partner pytał się do sa­me­go końca, to zapewne nie robił tego tylko dla za­bawy”  

 

SSO

Delta

Co nowego... 

do Spisu

13 Stycznia 2007

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

 

SS rozpoznaje 140 układów z singlem (7321=7231)

Układów bez singla jest tylko 56 ( w 1 treflu mieści się 377 jednostek, w 1 karze – 233, w 1 kierze – 144 )