ŁS

System LASSO

10 IX 2002

Ogólny zarys systemu licytacji przeciwko sztucznościom określam obecnie nazwą:

LASSO  czyli  Licytacja Anty Systemom Słabych Otwarć

Akronimu LASSO użył JKM w którymś „Pewnego razu...”, w znaczeniu: Legalny Absolutnie SSO.

Ponieważ było to użycie zabawowe, sądzę że mogę nadać mu drugie, poważniejsze znaczenie.

Reakcje na Silny Pas:

Traktujemy go jako otwarcie, i stąd nasze otwarcia (łącznie z 1§) powinny być wejściami

(z ręką nadającą się do otwracia przygotowawczego można po prostu spasować)

Reakcje na sztuczne otwarcie przeciwnika 1 w kolor:

Kontra

Do wyboru ( karność = 50% )

Co to jest karność– patrz Arkona

Ręka modelowa:  4 lewy w honorach w układzie 3333.

3–4 karty w kolorze skontrowanym (przy ręce silniejszej mogą być 2).

1BA

Wiedeńskie

Jak  Otwarcie 1BA Wiedeńskie ale z pewnymi drobnymi zmianami jn:

Siła = od około 18 miltonów   (czyli nieco słabsze niż Otwarcie Wiedeńskie)

Wykluczony układ zrównoważony !  (bo z nim należy zawsze skontrować).

Odpowiedzi pozytywne  = od 2 LH   (czyli nieco silniejsze niż po Otwarciu Wiedeńskim).

2BA po negacie 2§ = 4441 z singlem w kolorze skontrowanym.

INNE

Naturalne  ( Esperanto = 2 )

Co to jest Esperanto – patrz Esperanto

Dotyczy to także odzywek w kolor otwarcia !

 

W Polskiej Encyklopedii Brydża szkic powyższego zamieszczono pod hasłem „Obrona przeciwko systemom bezpasowym” pn „Wariant agresywny”. Zapomniano przy tym podać autora i źródło, choć broszurkę w bibliografii wymieniono. Drugim zamieszczonym systemem jest „Aniihilator” Karola Mykietyna.

UWAGA!  Powyższy system należy stosować także:

– po otwarciu 1§ Wieloznaczny

– po otwarciu 1M który może być przygotowawczy (czyli naturalny „z trójki”)

– po otwarciu 1¨ z Precision Club (może być mawet z dubla)

– po negacie 1¨ na otwarcie

 

Reakcje na sztuczne otwarcie przeciwnika 2 w kolor:

Najprościej i najwygodniej przyjąć, że są analogiczne do reakcji na 1 w kolor! a zatem:

kontra jest do wyboru, stosujemy 2BA Wiedeńskie, inne – Esperanto 2.

Odpowiedzi na 2BA Wiedeńskie powinny jednak zostać skrócone i uproszczone. Być może tak:

3§

=

negat

 

3¨

=

©

3©

=

3

=

reszta

Lasso to jedynie generalne principium. Kto ma czas i siłę, może pokusić się o optymalizację poprzez ściślejsze dostosowanie znaczeń i zróżnicowanie ze względu na rodzaj otwarcie. Ponieważ obecnie SSO spotyka się rzadko, więc może nie warto nad tym się trudzić.

Ciąg dalszy

 

LASSO

Co nowego... 

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

10 Września 2002

mailto Pikier

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,