ŁS 1983

Dlaczego

PROSSO z Pikiera 12

      

Dlaczego 13–16

Dlaczego strefa neutralna dla Otwarć Powtórnych wynosi 13–16 miltonów ?

(czyli jest o 1 milton węższa niż strefa neutralna dla Otwarć Pierwszych).

Otóż rozpiętość strefy 13–16 jest wbrew pozorom identyczna jak strefy 8–12 !

Wynika to stąd, że przy większej ilości honorów większe są możliwości ich różnorodnych asocjacyj (podwyższających bądź obniżających siłę honorową).

Zauważmy zresztą, że licząc w LH, wszystkie strefy neutralne mają tę samą rozpiętość równą sześciu ćwiartkom.

Błędem jest więc stosowanie dla Otwarć Powtórnych strefy 13–17, a tym bardziej – jak to czynią niektórzy bezpasowcy, stosujący po Pasie Deltę – strefy 13–18.

    

Dlaczego 6–10

W pierwszym okresie istnienia SSO Strefa Neutralna po Pasie była identyczna jak Srefa Neutralna Pierwsza – obie wynosiły 8–12 miltonów. Następnie (patrz Historia SSO) Strefa Neutralna po Pasie została obniżona do 6–10. I wreszcie, wiele lat później, Stanisław Rumiński wylansował (zwłaszcza publikując w „Brydżu” SSO „Bez Nazwy”) strefę pośrednią: 7–11 miltonów.

To ostatnie było moim zdaniem błędne – właściwa jest nadal strefa 6–10 – co postaram się szerzej uzasadnić.

Za strefą 7–11 przemawia tylko jeden argument:

Mianowicie w sekwencji:

PAS

1§

można uznać, że licytacja jest „praktycznie” sforsowana do dogranej (25 miltonów łącznie), podczas gdy przy strefie 6–10 trzeba użyć słowa „niemalże” (24 miltony).

1¨

1©

Za strefą 6–10 przemawia natomiast znacznie więcej:

1) Argument Historyczny (frekwencyjny)

0–7

=

43,50%

 

0–6

=

33,02%

 

0–5

=

23,64%

 

8–12

=

43,74%

 

7–11

=

47,98%

 

6–10

=

49,50%

 

13’

=

12,75%

 

12’

=

19,00%

 

11’

=

26,86%

 

Wariant 6–10 daje więc największą frekwencję strefy neutralnej po Pasie (co jest pożądanie).

Wprawdzie różnica jest niewielka, ale za to – dodatkowo – znacznie spada frekwencja Kara Negatywnego (po którym licytacja jest z natury rzeczy mniej precyzyjna).

2) Argument Strefy Neutralnej

Jeśli Otwarciom po Pasie nadamy strefę 8–12, to strefa neutralna dla odpowiedzi po tych otwarciach nie będzie istniała w ogóle !

Pasujący będzie więc musiał w zasadzie zawsze licytować pozyt, przez co dojdzie do wyraźnego marnotrawstwa możliwości licytacyjnych (odpowiedzi inne niż pozyt nie będą miały racji bytu i będą odzywkami niemalże niewykorzystanymi).

Obniżenie strefy do zakresu 7–11 zbyt nieznacznie załagodzi powyższe zjawisko, ponieważ strefa neutralna będzie miała wówczas rozpiętość zaledwie jednego miltona! (samo 13).

Jedynie strefa 6–10 dostatecznie niweluje opisaną wyżej usterkę, ponieważ strefa neutralna rozszerza się wówczas do zakresu 13–14 miltonów (akurat podstrefa minimum Strefy Otwarć Powtórnych).

3) Argument Percepcyjny

Strefy 7–11 praktycznie nie jesteśmy w stanie odróżnić od strefy 8–12. Różnica jednego miltona jest zbyt subtelna dla naszego „zmysłu brydżowego” ! W praktyce więc, strefa 7–11 jest w gruncie rzeczy traktowana jako 8–12.

Natomiast strefa 6–10 jest znacznie łatwiej odróżnialna od 8–12. Zauważmy ponadto, że maximum strefy 6–10 równe jest akurat minimum strefy 8–12 (co znacznie ułatwia percepcję).

4) Argument Krycia LImitów

Stosowanie po Pasie strefy 8–12 zdradzałoby przeciwnikom, iż mamy przewagę siły. W efekcie mieliby znacznie ułatwioną decyzję „wejść czy nie wejść” – albo spasowaliby, nie zdradzając nam swojej karty (tym bardziej że Otwarcia po Pasie byłyby praktycznie forsujące), albo zalicytowaliby destrukcyjnie.

Nieco lepiej byłoby rzecz jasna przy strefie 7–11, ale najlepiej przy strefie 6–10 ! Wówczas bowiem zarówno zaczajenie się przeciwnika może mu przynieść stratę (chociażby dlatego że otwarcie może obiec) jak i naciągnięte wejście destrukcyjne (bo szansa na końcówkę wcale nie jest tak znaczna).

    

Możliwości uproszczeń

Kategorie otwarć, różnorodność stref, Sekwencje Bazowe – są wprawdzie konstrukcją precyzyjną i najprawdopodobniej optymalną – tym niemniej powodują wyraźne obciążenie pamięci, utrudniające start w dziedzinie SSO.

Tym którzy chcieliby wypróbować SSO, a nade wszystko cenią sobie prostotę i łatwość, polecam (przynajmniej w pierwszej fazie) następujące uproszczenie:

1) po Pasie strefa 8–12

2) 1¨ po Pasie dwuznaczne: 0–7 albo 13’

Wariant silny jest sygnalizowany w drugim okrążenie

albo odzywką skaczącą albo odzywką 2BA (nawet bez przeskoku).

W związku z tym 1§ po Pasie jest jednoznaczny.

3) rezygnacja z Otwarć Powtórnych

Prosto, łatwo i przyjemnie!


Powrót do PROSSO

 

SSO

PROSSO

 

Co nowego... 

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

5 Sierpnia 2002

mailto Pikier

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,