ŁS 1983

Odpowiedzi  (na otwarcia)

PROSSO z Pikiera 12

     

Odpowiedzi (na otwarcia) w ogólności podlegają tym samym zasadom co otwarcia (a więc: trójstrefowość i sposób sprzedawania stref), a konkretnie są następujące:

NEGAT

=

pas

siłowość 0%

Uwaga!

Po otwarciu 1¨ Negatywne POZYTEM jest wyjątkowo 1BA !

( ponadto:  w niektórych SSO po 1 pozytem jest 2§ )

NEUTRY

=

inne

siłowość 25–50%

POZYT

=

relay

siłowość 100%

Przypominamy, że relay to odzywka w danej sekwencji (po pasie przeciwnika) najniższa, czyli o jeden szczebel wyższa od odzywki partnera.

Schemat powyższy jest tym razem bardziej elastyczny niż przy otwarciach (tzn dopuszcza się większą swobodę wyboru odzywki z uwagi na naturalną większą inicjatywę Odpowiadającego). Zarazem schemat powyższy ulega pewnym zaburzeniom po otwarciu–neutrze najniższym, co będzie szczegółowo omówione dalej.

A teraz kilka uwag ogólnych o trzech rodzajach odpowiedzi (na otwarcia):

NEGAT:

Nie występuje w ogóle, jeśli dla odpowiedzi na dane otwarcia strefa negatywna nie istnieje.

W takim przypadku odpowiedź „pas” też jest neutrem.   (przykłady są dalej) 

NEUTRY:

Jeśli w danym SSO wyraźnie nie zaznaczono inaczej !

to są naturalne (obraz ręki do wydedukowania z Dyrektyw NSL) i nie forsujące !

Siłowość:

bez przeskoku

=

25%

Dalsza licytacja – naturalna !

 

z przeskokiem

=

50%

POZYT:

Odpowiedzi na odpowiedź pozyt są specyficzne dla danego SSO i z reguły są ściśle skodyfikowane.

Dalsza licytacja zawiera – jeśli nawet jest naturalna – sporo skodyfikowanych specyficzności.

Strefy Główne (Neutralne) dla Odpowiedzi na poszczególne kategorie Otwarć

 

 

 

 

Otwarcia Pierwsze

po Pasie

 

 

 

 

miltony

6–7

8–10

10–12

13–14

 

 

 

 

lewy

11/2

13/4

2

21/4

21/2

23/4

3

31/4

31/2

33/4

4

 

 

 

 

 

Otwarcia

Powtórne

Otwarcia

po Treflu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia:

Strefa Główna dla Odpowiedzi na Otwarcia Pierwsze jest taka sama jak dla tych otwarć !

tzn że (zgrubsza!): ze strefą 0–7 pasujemy, ze strefą 13’ dajemy pozyt, a z 8–12 – coś innego

Na Otwarcie po Pasie (mamy wówczas 13’) odpowiadamy zgrubsza następująco:

od 15 (czyli z nadwyżką!) – pozyt, z 13–14 – niepozyt (ewentualnie pas)

Na Otwarcie Powtórne (mamy wówczas 6’) odpowiadamy zgrubsza następująco:

od 8 (czyli z nadwyżką!) – pozyt, z siłą 6–7 – niepozyt (ewentualnie pas)

Na Otwarcie po Treflu (mamy wówczas 8–12) odpowiadamy zgrubsza następująco:

od 10 (czyli z nadwyżką!) – pozyt, z siłą 8–10– niepozyt (ewentualnie pas)

Strefa Neutralna po otwarciu Karo Negatywne

Wynosi:

31/2  – 61/2

Lew Honorowych

Z ręką słabszą – generalnie odpowiadamy pas,

a z ręką silniejszą dajemy pozyt (1BA ! )

 

13–21

miltonów

Podany tu limit górny odnosi się do rąk zrównoważonych; dla rąk niezrównoważonych ulega stopniowemu obniżeniu (kryterium = conajmniej 8 LO).

Dokładniej: 

strefa ta jest w zasadzie taka sama jak strefa otwarć 1K w Sośnie

(a strefa pozytywna jak strefa otwarcia 1BA w Sośnie).

 

Teoretycznie rzecz biorąc strefa ta powinna być obniżona dla Kara Negatywnego po Pasie. Ponieważ jednak właściwa obniżka powinna tu wynosić zaledwie ćwierć lewy (1 milton), możemy więc dla prostoty wogóle ją sobie darować.

Odpowiedzi na Karo Negatywne

anex 2002

pas = Ostrzeżenie przed dalszą licytacją:

Odzywka ratunkowa bądź wygasająca.  Sugeruje longer bądź fit w karach.

1©12§2¨ = Naturalne odzywki wygasające (siłowość 25%):

2§2¨ muszą być na dobrej piątce.

1©1 mogą być półnaturalne (3–kartowe).

Z układem 4 STARSZA – 5 MŁODSZA należy odpowiadać 1S !

Orientacyjny zakres siły wynosi 13–18.

Z układem zrównoważonym należy licytować 1©1 nawet z siłą do 21.

1BA = POZYT (wywołanie licytacji czynnej):

Od około 19 z układem niezrównoważonym

Od około 21 z układem zrównoważonym.

Dalsza licytacja – patrz 1BA Wiedeńskie

2©23§3¨ = Blok albo słaby inwit.

2BA 3BA = Taktyczne odzywki bezatutowe:

Pełny (lub prawie pełny) longer roboczy,

Conajmniej jedno boczne trzymanie,

Około 7–8 lew wygrywających (odpowiednio).

WYŻSZE = albo blokujące albo „z bilansu”


Ciąg dalszy

 

 

SSO

PROSSO

 

Co nowego... 

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

5 Sierpnia 2002

mailto Pikier

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,