Walka o pokój w brydżu

Historia ograniczeń systemowych w Polsce  (do roku 1981)

Ograniczyć załapywaczy

Experyment 1977

O korzyściach jakie odnosi brydż sportowy dzięki swobodom licytacyjnym i SSO

Panopticum Ograniczeń Systemowych

Save Our Bridge              Above... above...

Polityka Systemowa PZBS – 2003      Sprostowania   Tylko walić głową w klawiaturę

"Nowa" Polityka Systemowa PZBS – 2018  (jak stara, ale z b.wielkim wyjątkiem, LOL)s

Bazy pod Zakazy  (wraz z możliwością nieograniczonego wojowania)

 

do Wojen Systemowych

Co nowego... 

do Spisu

1 Czerwca 2003

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

NOTATKI