Przypomnijmy sobie komentarz, zamieszczony w "Brydżu", dotyczący rozdania z Mistrzostw Europy w Warszawie 1966. Mecz Belgia-Polska.  S rozgrywa...

ŁS

1974

 

 

z „Brydża”  9  1974

Wist Ilościowy

        

 

W 2

A D 10 9 7

D W 2

A 9 4

Przypomnijmy sobie komentarz, zamieszczony w „Brydżu”, dotyczący rozdania z Mistrzostw Europy w Warszawie 1966.

Mecz Belgia-Polska.  S rozgrywa 4©

 

8 7 6 4

W 8 2

7 3

D 8 5 3

 

10 9 5 3

A K 10 8 5

K 10 7 2

Po ataku Siódemką Karo Monk zaryzykował, że atak nastąpił z dubletona i zagrał na przebitkę. Stachowicz jest bezradny. Musi oddać jeszcze jednego trefla.

 

A K D

K 6 5 4 3

9 6 4

W 6

Olszewski, po identycznym ataku, bojąc się wyrobić karo (mogłaby nastąpić zrzutka trefla) – gra w pika, czekając aby partner po dojściu do ręki podegrał drugi raz karo. Niestety nie doczekał się tego, bo trzecie karo rozgrywający zrzucił na pika i zrealizował kontrakt.

Obawy Olszewskiego były uzasadnione – wist karowy mógł być wypuszczający przy dość prawdopodobnej ręce rozgrywającego:

              

 

A D 6

K W 8 5 4 3

9 6

D 6

Komentarz 2000:

Dziś już bym tak nie napisał. Supozycja, iż „Olszewski bał się” (gdy nie pytałem się go o to) jest niedopuszczalna. Napisałbym raczej „uznał iż bardziej prawdopodobny jest tripleton”. Dodałbym ponadto, że było to jednak mniej prawdopodobne – i to z dwóch powodów.

              

Takie problemy powstają, gdy wistujemy klasycznie, wychodząc zarówno z dwóch jak i z trzech blotek, najstarszą.

         

W ciągu ostatnich kilku lat Redakcja „Brydża” spopularyzowała pewną modyfikację wistu klasycznego, polegającą na tym, że z trzech blotek wychodzi się środkową, a później dorzuca najstarszą. Nazwijmy tę metodę „Wistem Środkowym”.

         

Jednak, jak widać w tym rozdaniu, metoda ta nic nie pomoże, bo wist siódemką mógł być równie dobrze z konfiguracji  973 bądź 976.  Można by wprawdzie to sprawdzić zgrywając asa karo, ale wtedy będzie już za późno. Potrzebujemy informacji natychmiastowej!

         

W tym rozdaniu jedynie Wist Odwrotny od razu wszystko wyjaśni. Po wyjściu Trójką Karo E, widząc Dwójkę na stole, będzie miał pewność, że wist nastąpił z dubletona bądź singletona.

         

Czy to oznacza, że Wist Odwrotny jest najlepszy ?

         

Na razie nie wiadomo, bo mieliśmy do czynienia tylko z jedną, konkretną sytuacją.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby podejść do zagadnienia bardziej naukowo – rozpatrzyć w tym przykładzie wszystkie kombinacje blotek w zakrytych rękach W i S.

        

Zanim do tego przystąpimy chciałbym zaproponować nowy sposób wistowania, który nazwałem: – Wist Ilościowy:

Skoro tak nam zależy na informacji o ilości,
to dawajmy ilościówkę od razu na wyjściu !

tak więc:

z dubletona – wychodźmy najwyższą

( bo kolejność "wyższa-niższa" oznacza (klasycznie) parzystą ilość kart )

z tripletona – wychodźmy najniższą

( bo kolejność „niższa-wyższa” oznacza (klasycznie) nieparzystą ilość kart ),

a jeśli najwyższa jest zbyt wysoka (grozi strata lewy) – środkową.

       

Porównajmy teraz te trzy sposoby wistowania...

W zakrytych rękach graczy W i S jest  pięć blotek: 97643. Załóżmy, że blotki rozłożone są 3:2 (singletony zdarzają się znacznie rzadziej) i sprawdźmy, który ze sposobów częściej da natychmiastową odpowiedź na pytanie: czy atak nastąpił z dubletona, czy też z trójki ?

         

A oto tabelka wskazująca, które karty pozwalają na natychmiastowe odczytanie składu w zależności od rodzaju wistu:

            

 

atak z

blotka zagrywana:

Znak + świadczy, że po tym wyjściu jest pewność co do ilości kart u wychodzącego:

Sytuacji takich jest :

w Wiście Środkowym – 4
w Wiście Odwrotnym – 4
w Wiście Ilościowym – 13 !

Dlaczego Wist Ilościowy wykazał się tka znaczną przewagą ?

   Otóż Wist Środkowy nie wykorzystuje w ogóle blotki najniższej (Trójki), a Wist Odwrotny – blotki najwyższej (Dziewiątki).

   Pojawienie się ich na wyjściu oznacza – jak łatwo sprawdzić – że wychodzący ma akurat singletona.:

     przy Ilościowym – gdy najniższa

     przy Odwrotnym – gdy najwyższa.

układu:

Środkowy

Odwrotny

Ilościowy

9 7

9

+

7

 

9

+

9 6

9

+

6

 

9

+

9 4

9

+

4

 

9

+

9 3

9

+

3

+

9

+

7 6

7

 

6

 

7

+

7 4

7

 

4

 

7

+

7 3

7

 

3

+

7

+

6 4

6

 

4

 

6

 

6 3

6

 

3

+

6

 

4 3

4

 

3

+

4

 

9 7 6

7

 

7

 

6

 

9 7 4

7

 

7

 

4

 

9 7 3

7

 

7

 

3

+

9 6 4

6

 

6

 

4

 

9 6 3

6

 

6

 

3

+

9 4 3

4

 

4

 

3

+

7 6 4

6

 

6

 

4

 

7 6 3

6

 

6

 

3

+

7 4 3

4

 

4

 

3

+

6 4 3

4

 

4

 

3

+

Singleton zdarza się jednak znacznie rzadziej niż dubleton bądź tripleton, a ponadto do jego rozpoznania potrzeba dodatkowo, aby w ujawnionych blotkach były wszystkie niższe (względnie wyższe) od zagranej.

   Wist Ilościowy rezygnuje więc konsekwentnie ze sporadycznego sygnalizowania singletona na korzyść jak najczęstszego wskazania czy ilość kart jest parzysta czy też nieparzysta.

          

Jeszcze lepszy efekt przy stosowaniu Wistu Ilościowego uzyskujemy gdy w zakrytych rękach są tylko cztery blotki w kolorze wyjścia, np w rozdaniu:

         

 

K W 10 8

6 5 3

A D 8 2

5 2

 

S

N

1©

1ª

2§

2¨

2©

3©

4©

pas

Atak Szóstką Pikową.

 

Po utrzymaniu się Damą, E stoi przed bardzo nęcącą koncepcją zgrania Asa Pik i posłania trzeciego pika do przebitki, co wypromuje partnerowi Waleta bądź Damę atutową.

Decyzję trzeba jednak powziąć natychmiast, bo zagranie Asem może okazać się jedynym wypuszczającym, gdyby rozgrywający miał rękę:

         2   AKD84   763   AW64

Z licytacji wiadomo, że S nie ma trzech pików (po 2¨ zalicytowałby 2ª) co oznacza, że partner zawistował z dubletona bądź tripletona.

6 4

W 7

K 10 7

D 9 8 7 6 3

N

 

W              E

 

S

A D 9 5 3

10 9 2

W 9 4 3

K

 

7 2

A K D 8 4

6 5

A W 10 4

 

       

Znów sporządźmy analogiczną tabelkę:

        

 

atak z

blotka zagrywana:

Widzimy tu ciekawe zjawisko – Wist Ilościowy daje stuprocentowe rozeznanie. Jedyna sytuacja, w której można by mieć wątpliwości, to wyjście Czwórką  (z 42 lub 764). Ponieważ jednak rozgrywający musi coś dołożyć (7 6 bądź 2), wątpliwość zostanie wyjaśniona –  dołożenie Dwójki wykluczy atak z 42, natomiast dołożenie Siódemki bądź Szóstki wykluczy atak z 764.

układu:

Środkowy

Odwrotny

Ilościowy

7 6

7

+

6

 

7

+

7 4

7

+

4

 

7

+

7 2

7

+

2

+

7

+

6 4

6

 

4

 

6

+

6 2

6

 

2

+

6

+

4 2

4

 

2

+

4

+

7 6 4

6

 

6

 

4

+

7 6 2

6

 

6

 

2

+

7 4 2

4

 

4

 

2

+

6 4 2

4

 

3

 

2

+

          

Dodajmy na koniec, że Wist Ilościowy można również stosować w innej wersji. mianowicie Odwrotnej: z parzystej ilości kart wychodząc blotką najniższą, a z nieparzystej – możliwie najwyższą. Jednak jeśli chodzi o sygnalizacją długości, to obie wersje są całkowicie równoważne.

       

Komentarze 2000:

1.    Jest rzeczą zdumiewającą, że wśród gdybań nt sprawności różnych metod wistowych nie natrafiłem nigdy na próbę przeprowadzenia tak prostej przecież statystyki.

2.    Jak bardzo ten artykuł był ongiś potrzebny przekonałem się po stwierdzeniu, iż wielu graczy wysokiego szczebla uważało, iż ilościówki należy dawać tak samo jak wyjścia!. Nawet gdy sytuacja wymagała szybkiej informacji o ilości, dorzucali z tripletona blotkę środkową, nie uświadamiając sobie że znacznie czytelniejsza będzie skrajna.

3.    Artykuł ten ukazał się tylko dzięki temu, że ówczesny Naczelny „Brydża” – Aleksander Rożecki – był akurat na urlopie! (nie chciał bowiem wówczas mnie publikować, twierdząc że Zarząd PZBS niechętnie obserwuje moje eksperymenty licytacyjne i zasadniczo „jest przeciw mnie”).  Tak więc ukazał się tylko pierwszy artykuł z cyklu, przez co nie opublikowałem tego za co później Dorota Hayden została wyróżniona – Marki Zastępczej (tj potwierdzania pierwszego wistu).

4.    Niniejszy tekst jest nieco przeredagowany w stosunku do tego, co ukazało się w „Brydżu”, a przyczyna tego jest dość zabawna...

5.    Otóż Henryk Niedźwiecki – w życzliwym dążeniu do perfekcji – przymuszał mnie do nieustannego usprawniania tekstu. Złożyłem kilka wizyt w Redakcji, po każdej siedziałem wieczorem nad poprawianiem często zupełnie nieważnych drobiazgów, a wersja opublikowana okazała się... gorsza od pierwotnej. Co podaję jako przestrogę dla wszystkich dobrzeżyczących redaktorów.

 

Systemy wistowe

do  Co nowego... 

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

1) 

Wytasowanie sześciu kierów jest mniej prawdopodobne niż pięciu !

2) 

Bardziej opłacalne – a więc i bardziej prawdopodobne – jest wyjście na przebitkę !

▲▲▲

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

Ten system zagrywania z trzech blotek nosi na Zachodzie nazwę MUD:

M = Middle ( środkowa )
U = Up ( górna )
D = Down ( dolńa )

▲▲▲

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

W Wiście Odwrotnym wychodzimy:

z dubletona – najniższą blotką;
z trzech blotek – środkową, a później młodszą;
z czterech blotek – drugą od góry.

▲▲▲