SYGNAŁY i SYSTEMY WISTOWE

 

Ilościówka Sekwensowa

Wist Ilościowy

Część pierwsza „Systemów Wistowych 1980” ŁS:

O systemach honorowych (także Kombajn Honorowy)

Trzy pierwsze rozdziały z „Systemów Wistowych 1976” Ł.S. – bardzo teoretyczne i żmudne:

Systemy blotkowe (1)

Systemy blotkowe (2)

Systemy blotkowe (3)

Systemy blotkowe (4)

„Systems in Defense” to „Systemy Wistowe” po angielsku:

są pod linkiem "Systems in Defence"  a skan pod "Systems in Defense" - skan

 

Karta Konwencyjna Systemu Wyjść „Kombajn”

Uwagi o Wiście Odmiennym i Kombajnie

 

 

do  Co nowego...

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

 

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,