Alternatywy

Przeanalizujmy teraz dla przykładu kilka sytuacji dwuznacznych, kiedy wyjście danym honorem oznacza jeden z dwóch sekwensów.

Alternatywa 10 = D109 albo A109

Możliwości rozstrzygnięcia tej alternatywy na podstawie kart widocznych (własne plus stół) są niewielkie. Nie wystarcza nawet zobaczenie Króla i Waleta.
Sprawdźmy jednak czy rozstrzygnięcie tej alternatywy jest w ogóle potrzebne? Może się przecież zdarzyć, że – mimo braku pełnego rozeznania – decyzja wistowa będzie i tak jednoznaczna.
Aby się o tym przekonać musimy przeanalizować wszystkie możliwe rozłożenia Króla i Waleta (9 przypadków). Okaże się wówczas, że aż w ośmiu przypadkach partner nie ma kłopotu z powzięciem właściwej decyzji (bić? nie bić? odwrócić?).

Jedyna sytuacja trudna to:

 

Wxx

 

W wariancie nr 1 gracz E powinien przepuścić zagraną Dziesiątkę (inaczej straci lewę).
W wariancie nr 2 gracz E powinien wskoczyć Królem.

Jeżeli tego nie zrobi to (przy grze w kolor) może stracić lewę, a w najlepszym wypadku – tempo.

1) D109
2) A109

N

W     E

S

 Kxxx

 

1) Axx
2) Dxx

 

Możliwość zaistnienia tak trudnej, nierozstrzygalnej sytuacji pozwala zakwalifikować alternatywę D109 albo A109 jako wyraźnie złą.

Alternatywa 10 = AW10 albo D109

Sekwensy AW10  D109 posiadają tylko jeden honor wspólny – 10.

Wynika stąd, że możliwości rozstrzygnięcia tej alternatywy na podstawie kart widocznych są bardzo duże. Wystarczy zobaczyć na stole (bądź w ręce własnej) jeden z honorów A D W 9 a już wszystko będzie jasne.
Kłopoty mogą być tylko wówczas, gdy w widocznych dla nas kartach nie ma żadnego honoru bądź jest nim Król. 
Przeanalizujmy te przypadki:

 

xxx

 

Alternatywa zostanie wyjaśniona natychmiast, ponieważ
w wariancie nr 2 rozgrywający zabije 10–tkę Waletem,
a w wariancie nr 1 – Królem albo Damą.

1)

2)  

AW10

D109

N

W     E

S

 xxxx

 

1)
2)

KDx

AKW

 

 

Kxx

 

Nastąpi prawie to samo, co w przypadku poprzednim: w wariancie nr 2 gracz S pobije Dziesiątkę Waletem, a w wariancie nr 1 – Damą.

1)

2)  

AW10

D109

N

W     E

S

 xxx

 

1)
2)

Dxx

AWx

 

 

xxx

 

W obu wariantach E powinien wskoczyć Królem (decyzja jednoznaczna), po czym zagranie Rozgrywającego całkowicie wyjaśni sytuację.

1)

2)  

AW10

D109

N

W     E

S

Kxxx

 

1)
2)

Dxx

AWx

 

Widzimy więc, że alternatywa AW10 albo D109 jest bardzo dobra, praktycznie – idealna!

Alternatywa 10 = W10 albo  D109

Zostanie rozstrzygnięta natychmiast, gdy w widocznych kartach będzie honor ze zbioru: D W 9.

Pozostałe zdarzenia dają 9 przypadków, wśród których jest aż 6 sytuacji kłopotliwych: czy odwracać w ten kolor? czy jest szansa na lewę trzeciego okrążenia?

Najgroźniejsza sytuacja to:

 

Kxxx

 

W wariancie nr 1 gracz E nie powinien wskakiwać Asem (jeżeli wskoczy, to straci lewę).
W wariancie nr 2 niewskoczenie Asem spowoduje zbędną stratę tempa, a przy grze w kolor – być może nawet i lewy..

1) W10x
2) D109

N

W     E

S

 Axxx

 

1) Dx
2) Wx

 

Tak trudny dylemat (plus 5 innych sytuacji kłopotliwych) pozwala zakwalifikować powyższą alternatywę jako bardzo złą.

Porównywanie alternatyw

Zbadaliśmy pobieżnie 3 alternatywy i okazuje się, że można je uszeregować następująco:

 

1 miejsce:

 

AW10

albo

D109

bardzo dobra

 

 

2 miejsce:

 

A109

albo

D109

zła

 

 

3 miejsce:

 

W10

albo

D109

bardzo zła

 

kolejność powyższa wynika z poniższego zestawienia:

 

Alternatywa

 

Ilość honorów

rozstrzygających

 

Frekwencja
sytuacji trudnych

 

 

AW10

albo

D109

 

4   (  A D W 9 )

 

0/3 = 0%

 

 

A109

albo

D109

 

2   (  A D  )

 

1/9 = 11%

 

 

W10

albo

D109

 

3   (  D W 9 )

 

6/9 = 67%

 

* * *

Widzimy więc, że badanie alternatyw jest bardzo pracochłonne: wszystkich alternatyw jest 74, i każda z nich wymaga rozpatrzenia średnio 9 sytuacji.

 

do Spisu

Ciąg dalszy