Wist Włoski  i  Wist Dziennikarski

W rozdziale poprzednim naszkicowaliśmy koncepcję konstruowania systemów honorowych zrywającą z tradycyjnymi nawykami i stereotypami.
Podobne rozumowanie było z pewnością punktem wyjścia do skonstruowania systemu honorowego drużyny „Blue Team” i systemu honorowego „Journalist” (zwanego Wistem Dziennikarskim).
Obie metody są systemami honorowymi pełnymi (dokładniej: półpełnymi), zróżnicowanymi ze względu na rodzaj kontraktu (kolor, bez atu).

A oto wyjścia przeciwko kontraktom w bez atu:

 

 

Blue Team

Journalist

A

=

AKx   AKxx

żądanie odblokowania bądź ilościówki

K

=

AKD   AKW   KDW    KD10

AK  albo  KD

D

=

KD   DW10   DW9

DW  albo  ADW  ( KD10 )

W

=

DW   W10

W10

10

=

AW10   KW10   D109

sekwens wewnętrzny

9

=

109

109

Wyjścia przeciwko kontraktom kolorowym:

Blue Team

A

=

AK

 

K

=

AKD  albo  AKW  albo KDW  albo KD10

 

INNE

=

jak w metodzie odwrotnej

(? jest cień niepewności z powodu lakoniczności źródła)

Journalist

Jak w metodzie odwrotnej z tym, że dla trzech sekwensów wewnętrznych (i tylko dla trzech) podano wyjścia odmienne:

KW10  – wyjście 10–tką

K109    – wyjście 9–tką

D109    –  wyjście 9–tką

Obie powyższe metody mają zdaniem Autora duże niedociągnięcia. Dlaczego np system Journalist akceptuje alternatywę culbertsonowską przeciwko kontraktom bezatutowym? Dlaczego w systemie włoskim wyjście Królem jest aż tak bardzo informacyjne? Przecież sekwensy trzykartowe zdarzają się dość rzadko. Dlaczego wreszcie wyjście 9–tką jest marnowane na mało istotny sekwens 109?
Autor pominie szczegółową analizę powyższych metod, ponieważ:
1) Nie są to systemy całkowicie pełne.
2) Rozróżniają pomiędzy grą w kolor a bez atu (co jest sprzeczne z założeniem wstępnym).

 

do Spisu

Ciąg dalszy