Co to jest system honorowy

Atak samotnym honorem zdarza się w praktyce brydżowej stosunkowo rzadko. Przyczyna jest prosta: wyjście blotką spod honoru jest znacznie bezpieczniejsze, a przy tym tak samo agresywne.

Samotnym honorem atakujemy więc tylko w sytuacjach specyficznych:

·         Z dubletona (aby uniknąć zablokowania koloru)

·         Gdy chcemy utrzymać się przy lewie i po obejrzeniu stołu wybrać najlepszą kontynuację

·         Gdy kolor był licytowany przez partnera, a sytuacja taktyczna sugeruje konieczność szybkiego ujawnienia posiadanego honoru.

Pominąwszy jednak tego rodzaju sytuacje, samotnym honorem z reguły nie wychodzimy, preferując znacznie bezpieczniejsze (a zarazem tak samo agresywne) wyjście blotką spod honoru.
   Sytuacja zmienia się jednak całkowicie, gdy posiadany przez nas honor jest składnikiem sekwensu (KWD, DW9, D109, AK, ...). Atak honorem jest wówczas na ogół opłacalny, bowiem ryzyko straty lewy jest znacznie mniejsze, a szansa jej wyrobienia spora.
   Najchętniej atakujemy oczywiście z pełnego sekwensu trzykartowego (AKD, KDW, DW10, W109). Ryzyko żadne a atak doskonały.
    Tak ładny sekwens przychodzi jednak rzadko i dlatego często (aczkolwiek mniej chętnie) decydujemy się na bardziej ryzykowny atak z sekwensu niekompletnego (KD10, DW9, D109, ...), a nawet z dwukartowego (AK, KD, DW, ...).
Jasne jest więc, że słuszne jest powszechnie przyjęte ustalenie, iż:

Atak honorem oznacza posiadanie sekwensu.

Ponieważ jednak honorów jest tylko sześć (A K D W 10 9) a sekwensów znacznie więcej, powstaje problem: Którym honorem wychodzić z danego sekwensu?

Gdybyśmy wybierali honor do ataku według własnego widzimisię to partner, widząc ten honor wiedziałby wprawdzie, że najprawdopodobniej mamy sekwens, ale nie mógłby zorientować się jaki to jest sekwens.
Aby tego uniknąć musimy wspólnie z partnerem ustalić:

Którym honorem wychodzimy z każdego z możliwych sekwensów?

Ustalenie takie nazwiemy systemem honorowym.

 

do Spisu

Ciąg dalszy