System Honorowy „Kombajn”
Autor zbadał wszystkie alternatywy (długą i żmudną analizę pomija) i na podstawie wyników tych badań ułożył System Honorowy „Kombajn”:

 

A

=

AK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

=

KD

albo

AKW

 

 

 

 

 

 

 

D

=

DW

albo

KD10

 

 

 

 

 

 

 

W

=

W10

albo

DW9

albo

ADW

 

 

 

 

 

10

=

109

albo

AW10

albo

KW10

 

 

 

 

 

9

=

A109

albo

K109

albo

D109

 

 

 

 

Nie wyszczególniliśmy wyżej sekwensów pełnych ( AKD KDW DW10 ),

ponieważ są one traktowane bardziej elastycznie:

Z sekwensu pełnego wychodzimy:

 

honorem środkowym

gdy chcemy zasygnalizować obecność honoru najniższego

 

honorem najwyższym

gdy uważamy, że nie warto sygnalizować honoru najniższego

Z podobnych względów dopuszczalne jest wyjście honorem najwyższym także sekwensu wiązanego ! 

Z sekwensu w dubletonie atakujemy przeciwko kontraktom kolorowym honorem niższym.

Sygnalizujemy w ten sposób posiadanie dodatkowego, trzeciego honoru,, co skłania partnera do kontynuacji tego koloru i w efekcie daje możliwość wzięcia lewy przebitkowej.

 

Kombajn zawiera bardzo mało kłopotliwych sytuacji dwuznacznych

Najgroźniejsza z nich to alternatywa „9=A109 albo D109”.

 

Koniec Części Pierwszej – Systemy Honorowe

 

Karta Konwencyjna Systemu Wyjść „Kombajn”

  

 Sygnały Wistowe

 

Co nowego... 

do Spisu

9 Sierpnia 2002

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,