Ustalenia wstępne 

Rodzaje sekwensów

Z sekwensem mamy do czynienia wówczas, gdy posiadamy dwa honory rangi sąsiadującej (AK, KD, DW, W10, 109) i ewentualny dodatkowy honor trzeci.

Wyróżniamy następujące rodzaje sekwensów:

Sekwensy pełne     AKD   KDW  DW10               

Sekwensy wiązane   AKW   KD10 DW9             

Sekwensy dwukartowe     AK      KD   DW   W10  109

Sekwensy wewnętrzne  ADW  A109  AW10  K109  KW10  D109                   

Do każdego sekwensu może być oczywiście dołączona pewna ilość blotek (co jednak nie będzie nas interesować).
Nie wyszczególniliśmy tutaj sekwensów W109  AK10  KD9 ponieważ praktyka brydżowa nie wskazuje na konieczność wyraźnego odróżniania ich od sekwensów zbliżonych. Sekwens W109 będziemy więc utożsamiać z W10, KD9 z KD, itp.
   Sekwensy dwukartowe będziemy też czasem nazywać sekwensami krótkimi.

Pokrewieństwo sekwensów 

Trzy pierwsze rodzaje sekwensów są ze sobą wyraźnie spokrewnione: sekwens wiązany powstaje z pełnego poprzez zastąpienie honoru najniższego o jeden szczebel niższym, sekwens dwukartowy poprzez całkowite zlikwidowanie honoru najniższego.

Schematycznie:   

                       AKD     à    AKW    à    AK

                       KDW    à    KD10   à    KD

                       DW10   à    DW9    à    DW

Sekwensy wewnętrzne nie są tak wyraźnie spokrewnione z pozostałymi i tworzą odrębną specyficzną grupę.

Systemy honorowe proste

Sekwens dwukartowy jest reprezentantem rodziny składającej się z niego samego i dwóch sekwensów pokrewnych – wiązanego i pełnego (np sekwens KD reprezentuje rodzinę KD  KD10  KDW).
 Zauważmy, że częstokroć wystarcza nam informacja o rodzinie, a nie o konkretnym sekwensie. Jeżeli, na przykład, wiemy, że partner ma KD (i być może także Dziesiątkę bądź Waleta) to już jest znośnie ponieważ obecność dodatkowego najniższego honoru jest w wielu wypadkach nieistotna.
Wynika stąd, że warto wyróżnić systemy honorowe proste (dokładniej: uproszczone):

System honorowy prosty to taki system, który rozpoznaje tylko dwa rodzaje sekwensów:

Dwukartowe:    AK  KD  DW  W1109

Wewnętrzne:    ADW  AW10  KW10  A109   K109   D109

Sekwensy pełne i wiązane są utożsamiane z reprezentującymi je sekwensami dwukartowymi

(np KD10 bądź KDW jest traktowany jako KD).

Systemy honorowe pełne

Tak nazwiemy systemy honorowe które rozpoznają wszystkie rodzaje sekwensów.

Założenia ogólne

Przyjmiemy trzy następujące założenia ogólne:

1.       Celem systemu wistowego jest przekazanie maksimum informacji partnerowi.
Zarzut, że zbytnia informacyjność systemu wistowego ułatwia rozgrywającemu rozgrywkę jest oczywiście słuszny, ale... Zauważmy bowiem, że jeżeli pierwszy atak był chybiony to jest już na ogół bez znaczenia fakt, że wyjście było zbyt informacyjne dla rozgrywającego. Jeżeli natomiast był celny to może być przez partnera zmarnowany, o ile brak czytelnej informacji zmusi go do zgadywania bądź żmudnej i męczącej analizy.

2.       Grany jest najzupełniej przeciętny kontrakt kolorowy bądź bezatutowy.
Można by oczywiście wyróżnić kilkanaście (a nawet kilkadziesiąt) systemów wistowych w zależności od rodzaju kontraktu, wysokości kontraktu, przebiegu licytacji itp. Kto jednak będzie w stanie to wszystko zapamiętać i stosować? Lepszy jest więc jeden, w miarę uniwersalny system. Jeżeli będzie dobry to wszelkie superkomplikacje są nieopłacalne; zwiększą bowiem skuteczność zaledwie o 1%, a udrękę spowodowaną ich stosowaniem o 100%.

3.       Dopuszczalny jest atak z każdego możliwego sekwensu honorowego.
Trudno bowiem traktować poważnie oświadczenia typu: Nigdy nie wychodzę spod Króla. Jeżeli ocena wskazuje, że wyjście w dany kolor jest pożądane, to należy wyjść nawet spod asa.

    Założenia powyższe (a zwłaszcza nieodróżnianie gry kolorowej od bezatutowej) mogą się wydać wielu Czytelnikom zbyt radykalne i przesadne. Prosimy jednak o wstrzymanie się z ocenami do czasu przestudiowania całej książki.

 

do Spisu

Ciąg dalszy