Teatr Jeffa Rubensa

 

Drugie zagranie

Wist nie jest trudny !

Wist naprawdę nie jest trudny !!

Kogo wystawisz ?

 

Pierwsze wyjście:   

1   2   3   4   5

 

 

 

 

Spróbuj to wypuścić:  

1

 

 

 

 

 

 

Co nowego...

do Spisu 

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

7 Listopada 2000