W licytacji po otwarciu przeciwnika nie opłaca się stosowć inicjujących wejść bezatutowych o znaczeniu naturalnym !

ŁS  XI 1981

Texasy w Obronie

z Pikiera 8

W licytacji po otwarciu przeciwnika nie opłaca się stosować
inicjujących wejść bezatutowych o znaczeniu naturalnym !

Czytelnicy, którzy nie są o tym przekonani, proszeni są o napisanie do Pikiera. Po otrzyma­niu kilku listów opublikuję odpowiednia dysertację, w której – mam nadzieję – uda mi się powyższą tezę obronić.

   Na razie, nie tracąc czasu, zaprezentuję pewien stary a zapoznany pomysł, dotyczący wejść pierwszego obrońcy po naturalnym otwarciu przeciwnika 1S (S=Starszy);

    

 

1♠

=

naturalne – słabe lub niezbyt silne

 

 

S' = drugi kolor starszy

1BA

=

§

  texasy !

2§

=

¨

2¨

=

S'

2 S'

=

naturalne – słabe (ca 10) na szóstce

Powyższą metodę bardziej racjonalnego wykorzystania wejścia 1BA zaproponowałem współpartnerom z drużyny ASO (Asocjacja Słabych Otwarć) w 1970, podkreślając jako jedną z jej zalet możność wyprzedania przez Wchodzącego układu 4S' + 5M (M=Młodszy).

   To podkreślenie przyczyniło się z czasem do zarzucenia Texasów w Obronie, Któryś z „bezpasowców” doszedł bowiem do najzupełniej słusznego wniosku, że układ 4S' + 5M znacznie lepiej sprzedać od razu – wejściem 1BA!  Kto to był? – nie udało się z całą pew­nością ustalić (w każdym razie nie ja) – i jest bardzo prawdopodobne, że konwencja ta po­wstała podczas wspólnych kawiarnianych dyskusji. Proponuję więc, zamiast ciężko wyma­wialnej nazwy „1BA 4–5”, nazwać ją BASSO (Bez Atu Systemów Słabych Otwarć).

  BASSO cieszy się obecnie – zwłaszcza po wzmiankach w „Brydżu” [ pierwsza: 12–1979 ] – znaczną i uzasadnioną popularnością. Nie oznacza to jednak, że nie warto zastanowić się ponownie nad opłacalnością stosowania Texasów w Obronie, biorąc pod uwagę tym razem i inne pozycje licytacyjne, jak chociażby po otwarciu Słabe 2S i w odpowiedziach na kontrę na ! bądź 2S.

   Wyliczanie licznych zalet Texasów w Obronie byłoby poddawaniem w wątpliwość inteli­gencji Czytelnika (Pikiera – oczywiście). Niestety, mają one również i wady, z których naj­poważniejszą jest to, że swoją sztucznością znacznie powiększają przestrzeń licytacyjną przeciwnikom.

   Wynika stąd że opłacalność ich stosowania jest  tym większa im przestrzeń licytacyjna jest  przeciwnikom mniej potrzebna, czyli – im większa jest nasza przewaga nad przeciwni­kami w zakresie siły karty).

Wynika stąd z kolei, że Texasy w Obronie bardziej się opłaca stosować (hierarchicznie):

1)    na trzecim ręku niż na pierwszym

2)    w odpowiedziach na kontrę niż bezpośrednio

3)    po otwarciu 2S niż po 1S

4)    po otwarciu partnera (bezkolorowym) niż gdy jeszcze nie licytował bądź pasował.

Ponieważ więcej przemyśleń na temat Texasów w Obronie już nie mam, kończę tę krótką notatkę refleksją z praktyki własnej:

Od czterech lat stosuję z partnerem texasy w odpowiedziach na kontrę na większość od­zywek 1 i 2S (ta „większość” jest określona wg specjalnego, dość skomplikowanego klu­cza). W dalszej licytacji nie mamy żadnych specyficznych ustaleń, z wyjątkiem tego, że po przyjęciu texasu forsuje tylko kolor przeciwnika, Niemożność zagrania najniższego kon­traktu bezatutowego jak dotychczas nie dała nam się prawie zupełnie we znaki (!).

KONIEC


1–2001

W „Brydżu” 8–1988 ukazał się artykuł na pokrewny temat:

„Transfery w obronie”   przez R.Kiełczewskiego i W.Izdebskiego.

Relacjonuje się w nim texasy Jeffa Rubensa:

wejście

kolorem

własnym

pas

 

odzywki kolorowe poniżej 2K = naturalne i forsujące

podniesienie koloru wejścia = słabe

nieskaczące odzywki kolorowe 2K i wyższe = texasy

odzywki BA pozostają naturalne (i nieforsujące)

 

?

1K

 

Kto wie, gdzie i kiedy było to oryginalnie opublikowane ?

Otrzymaliśmy następującą informację o premierze:

Texasy Jeffa Rubensa opublikowano po raz pierwszy wThe Bridge World, w Kwietniu 1981.

Byl to jeden z artykułów z serii Useful Space Principle; później ukazaly się w książeczce.


1–2001

Jeszcze inny pokrewny pomysł to znana konwencja Lebensohl:

 

2S

 

 

1BA

 

?

Kto wie, gdzie i kiedy było to po raz pierwszy opublikowane ?

 

 

Co nowego...

redakcja@pikier.com

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

 

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

7 Października 2000