ŁS

Zabawa w Akronimy

VIII  2001...

Zamiłowaniem do akronimów zaraziłem się oczywiście od Stanisława Lema. To bardzo miła za­bawa; zwłaszcza jak uda się wymyślić akronim nieortograficzny (np piuropusz, bubr). Najlepiej jak akronim pasuje liczbą i rodzajem do swojego rozwinięcia, co jednak nie zawsze udaje się osiągnąć. Niniejszy zestaw ma z pewnością luki – proszę o uzupełnianie.

 

Akronimy brydżowe już wykorzystane

ALINA = Aksjomatyka LIcytacji NAturalnej  Alina

ARKONA = Algorytm Rozpoznawania KOntr NAturalnych   Arkona

ARRENA = Algorytm Rozpoznawania REkontr NAturalnych   Arrena

AWRUK = Algorytm Weryfikacji Rezultatów Ustalonych Kalkulacyjnie

To wymyślił Maciej Bójko (2001) w pl.rec.brydz. Doskonale uzupełnia się ze swoim palindromem. Patrz także zawołanie rycerzy w „Bajkach robotów".

BUBR = Biuro Usług BRydżowych

Użyte w Spisie Pikiera (na dole). Doskonale nadaje się na nazwę firmy sprzedają­cej karty, pudełka, i wszelkie akcesoria brydżowe.

HAM = Honorowy Arcymistrz Międzynarodowy   Ham

HIENA = HIErarchizacja Nieuniknionych Akomodacji   Hiena

IKONA = Intencjonalna Klasyfikacja Odzywek NAturalnych   Ikona

KALINA = KAnony LIcytacji NAturalnej   Kaliny

KANAR = KAlkulator NAdwyżek i Rozrzutów   Kanar

KONAR = Koktajl Otwarć, NAturalności i Reguł  Konar

KOPAR = KOlor PARtnera

KOPNIK = KOlor PrzeciwNIKa

KOPS = KOmputerowy Pomocnik Sędziego 

Tak się nazywa program komputerowy Jana Romańskiego do liczenia wyników turniejów

KURWA = Kartoteka Uniwersalnych Reguł Wyszukiwania Argumentów

Tytuł pierwszokwietniowej książki Sławińskiego (patrz Co tam... ).

LASSO = Licytacja Anty SSO  albo Legalny Absolutnie System Słabych Otwarć

To drugie było pierwsze. Użył tego ongiś Janusz Mikke w którymś „Pewnego razu...",
a potem (2000) ŁS tak zatytułował swój stary tekst „Jak licytować przeciwko SSO”

LENIN = LEwy, Nadwyżki I Niemodelowość  Stalin

LINA = LIcytacja NAturalna

LIBA = LIcytacja BAlansująca

LIGA = LIcytacja GAsnąca

LIMA = LIcytacja MAksymalna

LIRA = LIcytacja RAtunkowa

LIZA = LIcytacja ZApraszająca    

Są to nazwy typów licytacji (patrz Reksio 1).

MELINA = MEtodyka LIcytacji NAturalnej  Melina    

MIENIE = MIErzenie NIEmodelowości   Osika 4 i 5

ORBIS = Odmiany Reguł Brydża Inwestygacji Sławińskiego   Innowacje

OSIKA = Obliczanie SIły KArty,  Ocena SIły KArty   Osika

PIFKO = Pas Inwit Forsujący, Kontra Ostrzeżenie    Pifko

PIUROPUSZ = (ułatwienie w Arkonie )

POT = Polski Obłęd Treflowy POT

PRO = Pytający Rebid Odpowiadającego

                  Gagdet „Magister”, nazwany tak przez Grzegorza Matulę.

PROSSO = Podstawowe ROzwiązania SSO  Prosso

REKSIO = REguły Kodyfikujące SIłowość Odzywek  Reksio

RODOS = ROzwiązanie Dylematu Obronno–Szlemowego  Rodos

SKOS = Singleton–KOncentracja–Singleton  Skos

SOSNA = System Odzywek Stylu NAturalnego  Sosna

STALIN = STatystyczny Algorytm Licytacji NAturalnej  Stalin

SZOK = SZybko Oddaj Książeczkę  Szok

TEFLON = TEoria Forsowania Licytacji Odzywkami Naturalnymi

TELIMENA = TEoria LIcytacji MEtodycznie NAturalnej (najnowsza nazwa Kaliny)

ZAKOSY = ZAsady KOnstruowania SYstemów  Zakosy

ZASPA = ZAsada SPodziewanych Atrybutów ( = Esperanto )

 

Akronimy brydżowe jeszcze niewykorzystane

BUFON = Bazowe Ustalenia FOrsowania Naturalnego

KARK = KARność Kontry

KIL = Kalkulator Ilości Lew

KILOF = Kalkulator Ilości Lew OFensywnych

KOKON = KOdyfikacja KONtr

KOSIN = KOntrowanie SINgletona

KUNA = Kodyfikacja Ustaleń NAturalnych !

NASYP = NAturalny SYstem Pikiera !

PUZON = Precyzyjny Ustalacz Znaczeń Odzywek Nieumówionych  Puzon

REKIN = REguły Kodyfikujące INicjatywność ( = IKONA? )

RYCYNA = RYnsztunek CYnkarza–NAturalisty

SAFONA = SAnacja FOrsingów NAturalnych !

SZTUBA = SZTUczne BA

UFO = Uzgodnienia FOrsowania !

ZAKON = ZArządca KONtr  ( = Arkona ? )

 

Akronimy brydżowe angielskie wykorzystane

COB = Classification Of Bids ( = IKONA )

COBRA = COntract BRidge Association (of Poland – tak się dawniej nazywał PZBS)

MOSCITO = Major Oriented Strong Club [ System ]

NABOB = NAtural Bidding OBservant ( = SOSNA)

NASA = NAtural Style Axiomatization ( = ALINA)

NEXT = Number EXpected Tricks ( = Esperanto = ZASPA )

PANT = Pikier Against NT  Pant

PREX = Play Result EXpectation ( = OSIKA )

SAND = Slawinski's Algorithm of Natural Doubling ( = ARKONA)

SALON = Slawinski's Algorithm of Naturality ( = TELIMENA)

WONT = Woocah Over NT Wont

WORST = WORld STandard (System)

 

Akronimy niebrydżowe

CAŁUS = Ceniony Admirator ŁUkasza Sławińskiego

DUPA = Dobrowolny Upowszechniacz Porządku Absolutnego

               Dzielnicowy Urząd Postępowania Administracyjnego

KŁUS = Kodeks ŁUkasza Sławińskiego

KARESY = KArdynalne REguły SYgnalizacji

KRÓK = Krajowe Regaty Ósemek Kajakowych  albo  Kanon RÓwnych Koeficjentów

albo Kanon RÓwnych Kroków

POPAS  = POlska Partia Anty Socjalistyczna

SROM = Społeczny Ruch Odnowy Moralnej !

TEKLA = TEoria KLAsyfikacji

TRUD = Test Rozpoznający Upartego Durnia

 

Co nowego...

 

 

do Spisu

23 VIII  2001

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,