Anabis 1

Anabis 2

Anabis 3

 

Zagadka litery „ą”

Walka ze zdwojeniami

Dystyngowany idiota

Polskie funkcje trygonometryczne

O nieanonimach i anonimach

Słabość i silność

Tyrania solna

Dlaczego dawniej tak ceniono korzenie

Kto jest niewybredny

O mniejszą ilość posłów

Zagrożenie gazociągowe

Odmiana nazwisk obcych

Skąd się wzięły zsypy na śmiecie

Aluzja architektoniczna

Obrzydliwi obleśnicy

Standard i inteligencja w internecie

Z przygód kolejkowych

Co było pierwej – duch czy materia?

Sami z siebie się śmiejecie

Dyscyplina pracy

O ładny charakter pisma

Jak kretyńsko argumentować

G W J – i inne dziwne litery

Sny Wojenne (1981-1982)

Radio „Wolna Europa”  (1981-1983)

Pierwszy samolot

Nauczy­cielki pa­mię­tają o fi­ran­kach!

Pochody pierw­szo­ma­jowe

bolsze­wizm, mien­sze­wizm – skąd?

A kuku – wcale się tak nie wy­ma­wia

O interne­towy słow­nik pol­skiego

Logika prawnicza

O dobro­by­to­dziej­stwie ceł

Potęga de­mo­kra­cji

„Są rzeczy w niebie i na ziemi...”

Nałóg czy nawyk?

Straszenie tłumem

O ruchu ziemi

Dzieci-żołnierze w Powstaniu W-wskim

O numerowaniu

Głoski silnie miękkie

Te głupie pszczoły

O psuciu żywności

Stopowanie na miliparseku

Zasada gospodarki państwowej

Polskie –ski po angielsku

Jak na­uczał hi­storii mój na­uczy­ciel

Hitler ura­to­wał Eu­ropę

Jak cię wi­dzą, tak pra­cujesz

Ostatni ton

U notariu­sza

W bankach

Reforma palatalizacji

Lewica a Prawica

Kobiety a Mężczyźni

Troska o nasze dusze?

W „Grubej Kaśce”

Źle się dzieje z projektantami w inecie

A ja na niej...

Scjentyzm – czyli szydło z worka

Polska Podziemna Obyczajowa

Czasem otrzymuję listy

 

„Polacy nie gęsi”

Ciągi dalsze

Skasować „o kreskowane”

Inteligencja mężczyzn a kobiet

Troska rządów o obywateli

Młot na ekonometrię

Gerwazy?

Głupota gremiów

Jak się odgryźć

„Pan Tadeusz” do poprawki?

Strachy na Lachy

O mechanizmie społecznym

Troska o los ludzkości

Siatkówka i koszykówka

Głupiejemy!?

Apostazja Jana Pawła II

Doktorowe

Drobne pomysły Pikiera

Niech bogaci podziela się...

Moralitety

Z kim i jakim być?

Rób jak chcesz...

Jak rozpoznać niedobro

zawsze.htm

 

do Czy­taj!

 

MATEMATYKA LICEALNA

Samouczek „Jak z koperetytorem”

Nie było dotąd czegoś takiego!

Niesamowite! Na całe liceum, 900 pdf

próbki http://czytaj.net/zadaniologia/

 

Zestaw dobitnych wypowiedzi

Janusz Korwin-Mikke

       

 

do Czy­taj!

do Brydża

literatura, wypisy, urywki, fragmenty, ciekawostki, rozmaitości

2 Grud­nia 2002

redaktor@czytaj.net

© Czytaj !