Anabis 1

Anabis 2

Anabis 3

Zagadka litery „ą”

Walka ze zdwojeniami

Dystyngowany idiota

Polskie funkcje trygonometryczne

O nieanonimach i anonimach

Słabość i silność

Tyrania solna

Dlaczego dawniej tak ceniono korzenie

Kto jest niewybredny

O mniejszą ilość posłów

Zagrożenie gazociągowe

Odmiana nazwisk obcych

Skąd się wzięły zsypy na śmiecie

Aluzja architektoniczna

Obrzydliwi obleśnicy

Standard i inteligencja w internecie

Z przygód kolejkowych

Co było pierwej – duch czy materia?

Sami z siebie się śmiejecie

Dyscyplina pracy

O ładny charakter pisma

Jak kretyńsko argumentować

G W J – i inne dziwne litery

Sny Wojenne (1981-1982)

Radio „Wolna Europa”  (1981-1983)

Pierwszy samolot

Nauczy­cielki pa­mię­tają o fi­ran­kach!

Pochody pierw­szo­ma­jowe

bolsze­wizm, mien­sze­wizm – skąd wzięły się te określenia?

A kuku – a wła­śnie, że wcale nie wy­ma­wia się tak jak się pi­sze!

O interne­towy słow­nik ję­z. pol­skiego

Logika prawnicza

O dobro­by­to­dziej­stwie ceł

Potęga de­mo­kra­cji

„Są rzeczy w niebie i na ziemi...”

Nałóg czy nawyk?

Straszenie tłumem

O ruchu ziemi

Dzieci-żołnierze w Powstaniu W-wskim

O numerowaniu

Głoski silnie miękkie

Te głupie pszczoły

O psuciu żywności

Stopowanie na miliparseku

Zasada gospodarki państwowej

Polskie –ski po angielsku

Jak na­uczał hi­storii mój na­uczy­ciel w li­ceum

Hitler ura­to­wał Eu­ropę

Jak cię wi­dzą, tak pra­cujesz

Ostatni ton

U notariu­sza

W bankach

Reforma palatalizacji

Lewica a Prawica

Kobiety a Mężczyźni

Troska o nasze dusze?

W „Grubej Kaśce”

Źle się dzieje z projektantami w internecie

A ja na niej...

„Polacy nie gęsi”

Ciągi dalsze

Skasować „o kreskowane”

Inteligencja mężczyzn a kobiet

Troska rządów o obywateli

Młot na ekonometrię

Gerwazy?

Głupota gremiów

Jak się odgryźć

„Pan Tadeusz” do poprawki?

Strachy na Lachy

O mechanizmie społecznym

Troska o los ludzkości

Siatkówka i koszykówka

Głupiejemy!?

Apstazja Jana Pawła II

Doktorowe

 

 

 

 

 

              

do Brydża

do Czy­taj!

 

literatura, wypisy, urywki, fragmenty, ciekawostki, rozmaitości

2 Grud­nia 2002

redaktor@czytaj.net

© Czytaj !