Jak grać dobrze ?

 

 

 Okiełzać emocje      Zaczadzenie     O błędach wywiadowczych

Technologia   

Unikaj prostych błędów    Obie!

 

 

 

NOTATKI

Co nowego... 

do Spisu

22 Paździenika 2002

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,