Podsumowanie        

Rozdanie

Wynik

Zaczadzenie

Błędy

Tak więc rzeczywiście przegrali­śmy wsku­tek błędów spo­wo­do­wa­nych zaczadzeniem – przesadną wiarą w poprawność bądź szczęśliwą trafność ich decyzji i pró­bami nadrobienia tej ich wyimaginowanej prze­wa­gi de­cy­zjami na ... nasz szczę­śliwy traf.

Co tu dużo mówić...

Gra brydża nie bazuje na chytrości, strategii, taktyce – lecz po prostu na statystyce. Jeśli przeciwnicy są słab­si – chytrość jest rzecz jasna zbędna, a jeśli są sil­niejsi – tak samo jest zbędna ! choćby dlatego, że w tej chy­trości w razie potrzeby nam dorównają.

Nasi renomowani przeciwnicy ani razu nie zalicy­to­wa­li na jakąś chytrość – zagrali po prostu normalnie.

2

–4

 

 

3

+3

+3

+3

4

–2

–6

 

5

–2

 

 

6

–6

–10

 

7

–8

–12

–4

11

–9

–15

 

16

–2

–8

 

pozostałe

+10

 

 

saldo

–20

–50

–1

Jaskrawym przykładem nieustannej gry na „chytrość” jest JKM. Kiedy w felietonach „Pewnego razu” relacjonował swoją ocenę sytuacji podczas gry, to okazuje się niemal zawsze myśłał nad tym jaki jest „szpil” rozdania oraz nad tym co zalicytują przeciwnicy i jak ich „wykołować”. Niestety, brydżu taki styl prowadzi w dystansie do klęski – niesposób odgadnąć co się dzieje i przewidzieć co się stanie.

 

Jak grać dobrze

Co nowego... 

do Spisu

17 Listopada 2008

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,