Jak rozdzielać NAGRODY w turnieju

Czy nagrody w turniejach są ustalane racjonalnie?  Niestety, nie! A nawet wręcz odwrotnie:

Co się bowiem dzieje w miarę zaawansowania turnieju? szanse niektórych na nagrodę rosną, a innych maleją – im dłużej tym bardziej... Dochodzi w końcu do sytuacji kiedy większość nie ma nic do zyskania ani nic do stra­ce­nia (grają więc frywolnie lub przyjmują od przyjaciół propozycję podłożenia się), ci co są blisko kasy mają wiele do zyskania a niemal nic do stracenia, a ci co czują że są w kasie są w sytuacji odwrotnej.

Zatem w tym samym rozdaniu na różnych stołach może być różne minimum oplacalności na zalicytowanie koń­cówki – 10% 20% 49% 70% 80%. Dosadniej to obrazując – jest tak jakby na różnych stołach grano różnym zapi­sem brydżowym!!!  co jest oczywiście zjawiskiem absurdalnym – sprzecznym z ideą brydża porównawczego.

Jest to rzecz jasna świetnie znane i przysparza wiele kłopotów i zmartwień.

Pytanie czy można jakoś temu zaradzić?

 

Otóż można. Wystarczy rozdzielać fundusz nagród proporcjonalnie do końcowego rezultatu. 

Wobraźmy sobie listę wyników małego turnieju na maxy:

Miejsce

%

% – 50

 

1

61

+11

Plusy

Tym parom przyznaje się nagrody

proporcjonalnie do osiągniętej nadwyżki ponad średnią  (50%)

2

56

 +6

3

53

 +3

4

50

   0

 

 

5

46

 –4

Minusy

Te pary składają się na nagrody

proporcjonalnie do osiągniętej podniżki popod średnią  (50%)

6

44

 –6

7

40

–10

W turnieju na impy będzie dość podobnie (średnia = 0, proporcjonalność do sumy zdobytych viktorek).

Pary na minusach składają się na nagrody dla par na plusach wg osiągniętych uciągów.

Oczywiście wszysko jest rozliczane z wpisowego, czyli kaucji składanej przez graczy przed turniejem.

 

Teraz w każdym momencie turnieju jest tyle samo do zyskania co do stracenia !!!

Jest to jedyny sprawiedliwy – i zgodny z naturą brydża ! – system podziału nagród.

Podobnie powinny być przydzielane (i odbierane!) Punkty Klasyfikacyjne !

 

Co jednak robić kiedy nagrodą jest np awans do dalszych rozgrywek?

Niestety, nie pozostaje nic innego jak dodatkowo zarządzić wpisowe z funduszem na nagrody.

Rzecz jasna, jak największym.

No i nie należy zapominać o Justycjalizacji 

 

Innowacje

do  Co nowego... 

do Brydża

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

2 V 2001 

korekta 27 IX 2018

 

Jeśli ktoś zafunduje uczestnikom jakąś kwotę na nagrody, to powinna ona być rozdzielona między WSZYST­KICH uczestników, proporcjonalnie do nadwyżek ponad praktyczne minimum  (? 40%).