ŁS

Czterech przy Jednym Stole

20 II 2009

A cóż to za nowina – zawsze jest czterech. 

Nie, wcale nie czterech – są dwie z góry ustalone pary. A niby dlaczego mamy być skazani na spółkę z tym z naprzeciwka? Czemu mamy grać z nim wątpliwe 1BA kiedy z innym wygralibyśmy 6§?

Czy taki brydż jest możliwy? TAK – i wydaje się nawet bardziej atrakcyjny od Panującego, choć re­gu­ły licytacji muszą w nim być, rzecz jasna, bardziej skomplikowane. Ale nie strasznie.

Zawiązywania i Wznawianie Partnerstwa:

Można zostać Partnerem tylko tego gracza, który jakiś kolor(BA) zalicytował jako pierwszy ze wszy­st­kich. Należy w tym celu ten kolor(BA) Uzgodnić (tzn też go zalicytować), przy czym istnieje tu do­dat­kowa możliwość licytacyjna:

Jeśli ostatni zalicytowany kontrakt jest akurat w tym kolorze(BA), to wolno go Po­wtó­rzyć (jed­nak tylko wtedy kiedy się tego kontraktu samemu wcze­śniej nie za­li­cy­to­wa­ło i  oczy­wiś­cie kie­dy nie jest się Partnerem tego gracza).

Jeśli jakiś gracz został w powyższy sposób naszym Partnerem, lecz aktualnie już nim nie jest – moż­na wznowić to Partnerstwo przez zalicytowanie kontraktu w kolor(BA) uprzednio przez niego Uzgod­niony, przy czym:

Jeśli nasz kolor(BA) Uzgodniło wcześniej dwóch (albo nawet trzech) graczy,
wznowienie Partnerstwa dotyczy gracza który zawiązał je z nami jako ostatni.

Rozgrywający, Dziadek i Rozliczanie:

Jeśli czterej gracze od razu spasują, rozdanie się kończy (z wynikiem zerowym).

Jeśli po jakimś kontrakcie nastąpią 3 kolejne pasy, licytacja się kończy i kon­trakt ten będzie roz­gry­wany.

Roz­gry­wa­ją­cym zostaje gracz który pierwszy za­li­cy­to­wał kontrakt w tym sa­mym kolorze(BA) co kon­trakt rozgrywany.

Dziadkiem zostaje:

Jeśli zawiązano Partnerstwo z Rozgrywającym – Partner Rozgrywającego.

Jeśli zawiązano Partnerstwo bez Rozgrywającego – gracz w nim (tym Partnerstwie) nie będący.

Jeśli nie zawiązano Partnerstwa – ten gracz który pierwszy coś zadeklarował; a jeśli nie ma takowego, to ten naprzeciwko Rozgrywającego.

Dopisek 18 XII 2018:

Być może najlepiej aby wówczas rozdania dalej nie grano, uznając je za zerowe. W każdym razie można to potraktować jako alternatywę.  

Je­śli Dziadek sie­dzi na ukos od Rozgrywającego,
musi za­mie­nić się miej­sca­mi z gra­czem na­prze­ciwko.

Początek rozgrywki

Pierwszą lewę zaczyna gracz na lewo od Rozgrywającego, po czym Dzia­dek wy­kła­da swoje karty od­kryte na stole (będzie nimi zagrywał Rozgrywający).

Rozliczanie punktów:

Jeśli Dziadek jest Partnerem Rozgrywającego, to zdobywa / traci tyle samo co Roz­grywający. Jeśli nie jest – to w Punktacji traktuje się go jako jednego z trzech Prze­ciwników Rozgrywającego (np je­śli Rozgrywający zdobył 150, to każdy z po­zosta­łych graczy traci 50; jeśli stra­cił 300, to każdy z nich zdobywa 100).

Najlepiej byloby uprawiać tego brydża Zapisem Fibonacciego oraz z Równością kolorów w licyta­cji (zresz­tą nie tylko tego – każdego!). Jednak póki panuje ten idiotyczny Zapis Międzynarodowy razem z partyjnością, kontrami, rekontrami i hierarchią kolorów, musimy się zniżyć do uwzględnienia w zmien­nym partnerstwie kontr i rekontr.

NAJPROŚCIEJ, a zatem najprawdopodobniej najlepiej, będzie tak:

– zawsze wszyscy są po partii

– za wpadki liczyć tak jak za wpadki z kontrą

– grac bez kontr (i rekontr)

Przykład (dla Brydża Panującego):

 

4©

 

4©

 

4©

 

2©

 

Słońce zaczęło licytację deklaracją 2© (jest zrozumiałe że wska­zy­wa­ła ona dłuższe kie­ry niż deklaracja 1©), po czym każ­dy z pozostałych graczy chciał zagrać ze Słońcem 4©. Zwyciężyła Eos, jako że licytowała 4© ostatnia (po W i N).

Zobaczmy jak by były wyniki i zapisy, gdy­by rozegrano to rozdanie na trzech różnych stołach – na każdym 4© roz­gry­wało­by Słońce, ale Dziadek był­by inny:

 

W103

KD

K8

876543

D986

10865

652

D9

N

W       E

S

754

7

AW10743

AW2

 

AK2

AW9432

D9

K10

S rozgrywa 4©

Zapisy przed Kompensacją

Dziadek

Wynik

W

N

E

S

W

9 lew

–200

+200

+200

–200

N

10 lew

–620

+620

–620

+620

E

10 lew

–620

–620

+620

+620

      

S rozgrywa 4©

Zapisy po Kompensacji

Dziadek

Wynik

W

N

E

S

W

9 lew

–270

+270

+270

–270

N

10 lew

–180

+180

–180

+180

E

10 lew

–20

–20

+20

+20

Kompensacja to Zapis Miltonowy.

Patrz  Przybornik

 

 

Destrukcyjne 4© Wieczora („Lepiej będzie (dla mnie), kiedy wpadnę ze Słońcem niż by ktoś inny wy­grał z nim coś wysokiego”), jak widać, wcale nie byłoby dla niego opłacalne.

Trafne okazało się natomiast 4© Eos, ale tylko dlatego że w Brydżu Panującym za 5¨ zapisuje się ty­le samo co za 4©. Gdyby zapisywano chociaż ze 300 punktów więcej (elementarna sprawiedliwość), to Eos zalicytowaby 4¨, co Słońce „podniosłoby” do 5¨ i SE zdobyliby aż po 300 punktów.

Jest jeszcze jeden przykład – w Restytucji Aureliana.

 

Rozpisywanie się o atrakcyjności tego brydża ubliżyłoby inteligencji Czytelników; pozostaje więc tyl­ko kwestia: jak go nazwać?  Czwórydż, Czterydż, 4ydż, Fouridge, 4idge, ...?

Całkiem dobrą nazwą byłoby angielskie breedge i dawnopolskie bridż  8 X 09 

Wcześniejsza wersja takiego brydża jest pod Netrydż.

Niniejsza wersja jest prostsza i lepsza.

 

„Hao czyli bridge ulepszony”

 

13 XII 2010  

Udałem się w końcu do Biblioteki Narodowej by przekonać się jaki był ten Hao brydż.

Przeczytałem książeczkę Zygmunta Hofmokl–Ostrowskiego wydaną przez Niego w 1931.

Jest bardzo malutka – 28 stroniczek formatu ciut większego niż A6 – i napisana bardzo zdawkowo, tak że zrozumieć ją mógł tylko ograny i zaawansowany ówczesny brydżysta, a i ja miałem kłopoty.

Okazało się, że Autor nie wprowadził bynajmniej zawiązywania partnerstwa przez dwóch graczy sie­dzą­cych względem siebie na ukos – partnerami mogli być tylko gracze naprzeciwko siebie, ale – stawali się partnerami dopiero po uzgodnieniu koloru(ba), przy czym mogło to być dokonane po­przez powtórzenie ostatniej odzywki partnera. Tak więc dziadkiem był zawsze gracz vis a vis roz­gry­wa­jącego, ale – jeśli nie zostali partnerami, to w punktacji był traktowany jako jeden z trzech prze­ciw­ni­ków rozgrywającego. Podobnie można było zawiązać partnerstwo przy skontrowaniu – kiedy gracz mówił „kontra”, a jego vis a vis chciał mieć w tym udział, to  mówił „hao” (lol).

Oczywiście miało to na celu zapobieżenie nieodpowiedzialnym wyskokom graczy „topiących” swojego niewinnego vis a vis.

 

Co jeszcze jest w BRIDŻU

 

16 V 2017  

To co podałem powyżej to tylko ta część bridża, która wprowadza indywidualizację tylko w licytacji. bo w rozgrywka jest już pojedynkiem par ustalonych w wyniku licytacji. Ponadto w bridżu wprowadzono kilka innych elementów:

zapis Fibonacciego brak kontr – brak starszeństwa kolorów – niepunktowanie nadróbek – dziadek wykłada się pierwszy.

Całość wyłożyłem w książeczce Jak się bawić bridżem będącej zarazem podręcznikiem dla nieznających.

 

 

Innowacje

Co nowego... 

do Spisu

20 II 2009

redakcja@pikier.com

© Pikier

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,

 

 

8 III 2009 poprawiono:

Zamiast Jeśli nie zawiązano Partnerstwa – gracz siedzący naprzeciwko Rozgrywającego wstawiono Jeśli nie zawiązano Partnerstwa – ten z graczy pozostałych który pierwszy coś zadeklarował; a jeśłi nie ma takowego, to gracz naprzeciwko Rozgrywającego.  Tak jest lepiej.