Pierwszy Index Innowacyj – założony 10 XI 2000

INNOWACJE, REFORMY, POMYSŁY

„Im dłużej przyglądam się brydżowi, tym bardziej widzę go niedoskonałym”

 Sławiński

„Niedoskonałym ?  To zbyt delikatnie powiedziane. Prawie wszystko jest jeszcze złe. Stagnacja”

Sławiński

Aby brydż stał się atrakcyjniejszy, logiczniejszy i prostszy...

Aby organizatorzy brydża porównawczego pozbyli się uciążliwych i szkodliwych nałogów...

Aby brydż wyszedł z marazmu i zaczął się rozwijać...


Precz z (*)    Precz z (*)

Nowe sposoby punktowania wyniku rozdania   Ani maxy! ani impy!

O obcości i szkodliwości rekontry   ARRENA


Rozdzielanie funduszu nagród w turniejach   Nagrody

Brydż Rzymski    Nowy Stary Brydż  Kompleksowy projekt zreformowania brydża.


Nowe Impy – Taryfa Karakalli    Termy Karakalli   Vademecum

Coś co powinno zastąpić dotychczasowe Impy. Zrozumiałe nawet dla nowicjuszy.

Prostsze i dokładniejsze. Umożliwia lepsze punktowanie wyników turniejów.

Viktorki czyli Nowe Punkty Zwycięskie (VP)   Viktorki

Justycja wyników turnieju   Justycja  czyli: Kto tak naprawdę zagrał lepiej ?


Turniej Składany   Turniej składany

Rozgrywki Kaskadowe

Tzw System Czwórkowy – opublikowany w Pikierze 6 w 1981.

Prawo i Regulacje Organizacji Brydżowych    Cogito, ergo...   Prawo

Internet Anonimowy     Nie trać nadziei    Gra w internecie

BA w licytacji ma być niższe od Trefli !   Ł.S. 2000

Układy zrównoważone to największa zmora licytacji, powodująca nieustanne komplikacje i rozterki systemowe. Zniknie tylko wtedy, gdy przyjmiemy że BA jest „kolorem” najniższym! Niestety – połowa światowej twórczości licytacyjnej pójdzie wówczas na makulaturę.
A może właśnie stety !?

W ogóle nie powinno być BA !   Ł.S. 2001

Uprości to znacznie brydża (ostatecznie w Tysiącu też niema BA), a zwłaszcza licytację,
w której większość kłopotów dotyczy odzywek BA (nie bez powodu właśnie one padają
najczęściej łupem konwencji). M.inn. zniknie kłopot z Czwartym Kolorem!

Większa „książeczka licytacyjna”  Ł.S. 2000

Jeden w kolor jest zobowiązaniem wzięcia lew sześciu ! (a może i mniej?) itd.

Można się będzie nalicytować za wszystkie czasy.

Starszeństwo kolorów wg JKM  (patrz „Pewnego razu...” w jakimś starym „Brydżu”)

Choć była to prmaaprilisowa zabawa, jednak...

Polegało to na tym, że wszystkie 4 kolory brydżowe mają tę samą wysokość:

Po kontrakcie o wysokości X można zgłosić każdy kontrakt o tej samej wysokości, o ile – nie był dotąd zgłoszony!  (po 3© można zgłosić 3§3¨3ª3BA, ale już nie 3©).

Wynik staje się mniej zależny od (przypadkowego) otrzymania kolorów wyższych,

Zakazywanie Systemów Licytacyjnych i Wistowych  Panopticum

Ograniczenia licytacyjne zmniejszają znacznie atrakcyjność brydża.

Urozmaicenia rozgrywki:

1) Dziadek nie jest dziadkiem, bowiem zagrywa swoją wyłożoną ręką.

Wariant:  ma karty zakryte (wówczas jest tak jak było w wiście)

2) Każdy zagrywa kartą zakrytą – dopiero potem wszyscy czterej odsłaniają

3) Niema dziadka – ale partnerzy (dziadek i rozgrywający) pokazują sobie karty.


 

Pod tym jest druga wersja Indexu Innowacyj

 

Innowacje

do  Co nowego... 

do Spisu

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

Założone 10 Listopada 2000