Wilhelm Boczar 1981

Handliga

z Pikiera 8

Przesyłam szczegóły tzw Handligi. Sądzę, że warta jest ona rozpowszechnienia z uwagi na oczywiste korzyści płynące z jej organizo­wania. Pierwsza edycja tych rozgrywek została zorganizowana przeze mnie w Rzeszowie wiosną br i w zasadzie w pełni wykazała słuszność przyjętych zasad.

Handliga służy podnoszeniu poziomu gry za­wodników przez stworzenie warunków, które mo­bilizują do rzetelnej i starannej gry przez cały czas trwania meczu. Warunki takie tworzy się przez zróżnicowanie opłat startowych oraz tzw handicapu (stąd „Handliga”) przyznawanego drużynom na początku edycji rozgrywek. Zgło­szonym do rozgrywek drużynom (4-8 zawodni­ków) przyznaje się handicap w zależności od „siły gry”. Handicap i wysokość opłaty sta­rtowej ustalają wspólnie przed rozgrywkami kapitanowie wszystkich zgłoszonych drużyn.

W I edycji rzeszowskiej Handligi przyjęto następujące handicapy i opłaty startowe:

siła drużyna

handicap

(w impach)

wpisowe w zł

(od zawodnika)

Zasady rozgrywek były następujące:

 

ilość rozdań:    24

(w II lub III sesjach wg ustaleń kapitanów przed każdym meczem)

czas meczu:    nieograniczony

uczestnictwo:    4-8 zawodników w  rneczu

dokumentacja:    tylko skorerki z nazwis­kami

bardzo silna

0

150

silna

6

130

przeciętna

14

110

słaba

24

90

bardzo słaba

36

70

początkująca

50

50

II edycja rzeszowskiej Handligi przewidzia­na jest na okres od listopada do kwietnia i będzie przeprowadzona Systemem Czwórkowym Systemem Czwórkowym  (6 cykli miesięcznych).

 

Kaskada

do  Co nowego... 

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

30 Kwietnia 2002

redakcja@pikier.com

© Pikier.com

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra