ŁS 1982

Teamy Czwórkowym

z Pikiera 9

W zakończeniu artykułu „System Czwórkowy”  (Pikier 6) napisałem, że być może System Czwórkowy można zastosować również w turnieju teamów.

To „być może” wzięło się stąd, iż uwa­żałem że do uruchomienia Turnieju Teamów (Pattonem) wg Systemu Czwórkowego nie­zbędne są wstępne Eliminacje (do począ­tkowego rozmieszczenia teamów w piramid­ce), przez co całość zajęłaby conajmniej półtora dnia (Eliminacje + 6 rund po 3 minimecze w każdej) – a więc raczej zbyt długo!

Jedyną możliwość szybkiego zbudowania piramidki widziałem „...w publicznej li­cytacji o miejsca! Kto daje więcej? (oferty można przyjmować i wywieszać je­szcze przed Turniejem) – i w ten sposób stopniowo zapełniamy miejsca w piramid­ce, od klasy A zaczynając”.

Jednak nie mogę znaleźć powyższego zdania w Pikierze 6. Gdzie je właściwie napisałem? ŁS2002 

Na szczęście, ostatnio Marek Mojzesowicz wpadł na świetny pomysł by pirami­dkę budować stopniowo i od razu ! a Je­rzy Zagrodzki wskazał jak to skonkre­tyzować.

Przypuśćmy, że do Turnieju zgłoszą się (na razie – bo później można przyj­mować dalsze)

np 64 teamy:

W rundzie 1 są same kwadraty klasy E.  Z każdego kwadratu:

1 miejsce – awansu­je do C,  2 i 3 – do D,  4 – zostaje w E.

W rundzie 2 zasady awansowania są następujące;

z klasy C:   1 miejsca – awans do A,   2 i 3 – awans do B,  4 miejsca – zostają w C

z klasy D:   1 miejsca i połowa 2–ich – awansują,  reszta – zostaje

z klasy E:   1, 2 i 3 miejsca – awans do D, 4 miejsca – zostają.

W ten sposób już po 2–ej rundzie pira­midka jest zbudowana w całości !

Dalej gramy 4 rundy ściśle wg Systemu Czwórkowego (co umożliwia zwycięstwo nawet outsiderom po drugiej rundzie).

Całość trwa więc 6 rund, po 3 minimecze 4–rozdaniowe w każdej, czyli łącznie 72 rozdania. Daje się więc to zmieścić w typowym kongresie brydżowym (sobota wieczór i niedziela rano).

Wydaje mi się, że Turniej Teamów (Pattonem) przeprowadzony systemem jak wyżej będzie bardzo atrakcyjny, a jego prosto­ta będzie wybitnie kontrastować z trud­nym do zrozumienia systemem zeszłorocz­nym. Jasne jest jednak, że organizator powinien zawczasu starannie przemyśleć wszystkie szczegóły techniczne.

A jeśli mu się nie chce?...

Niech zde­cyduje się wówczas na doskonałą zabawę dla wszystkich:

publiczną licytację o pozycje startowe.

 

Kaskada

do  Co nowego... 

do Pikiera

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

30 Kwietnia 2002

mailto Pikier

© Pikier.com

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra