PSIK = Powszechny Stały Indywiduel Kaskadowy  VII 2018     

Uwaga! Głębsze wejrzenie wykryło że ten pomysł jest raczej chybiony. Chyba że jeszcze coś się znajdzie.

 

Celem jest współzawodnictwo poprzez porównywanie graczy przy wszelkich sposobnościach do porównania – bez potrzeby organizowania specjalnych turniejów. Permanentne – tj trwające nieprzerwanie, przez lata.

 

1) Gracze tworzą  piramidę warstwową:

– w zależności od wyników gracze w piramidzie są przesuwani wyżej bądź niżej

– warstwa najwyższa liczy 4 graczy

– każda warstwa liczy 2 razy więcej graczy niż warstwa bezpośrednio wyższa

– na początku jest tylko jedna warstwa z której stopniowo powstają wyższe

– warstwa najniższa może liczyć dowolną ilość graczy niż na nią przypada (każdy może się do niej zapisać w dowolnym momencie)

2) Piramida jest publikowana przez Centralę – PID, adres emailowy, nik na BBO

3) Cykl składa się z dwóch rund – na każdą przeznaczony jest np 1 tydzień:

– w rundzie dwaj gracze z jednej warstwy zostają porównani

– porównaniem może być dowolna gra w której obaj uczestniczyli (zarówno w realu jak i w internecie) – turniej, mecz jak również przygodne spotkanie  na BBO (przy jednym stole na przeciwnych liniach) 

– zwycięzca wysyła info do Centrali z podaniem miejsca porównania (np linku)

– Centrala oznacza na liście graczy porównanych (symbolami S, K, A lub P – patrz dalej)

4) Runda 1:  porównanie dwóch nieoznaczonych graczy z tej samej Warstwy:

– zwycięzca  zostaje oznaczony jako K=Kandydat (do awansu, do warstwy wyższej)

– pokonany zostaje oznaczony jako S=Spadający (w Rundzie 2 już nie gra)

5) Runda 2:  porównanie dwóch Kandydatów z tej samej  warstwy:

– odbywa się analogicznie jak porównanie w Rundzie 1

– zwycięzca zostaje oznaczony jako A=Awansujący (do warstwy wyższej)

– pokonany zostaje oznaczony jako P=Pozostający (w swojej warstwie)

6) Zamknięcie cyklu – Centrala przesuwa graczy w piramidzie:

– graczy którzy w cyklu nie zagrali w ogóle oznacza się jako S=Spadających

– Kandydatów którzy nie zagrali w Rundzie 2 oznacza się jako P=Pozostających

– przesuwanie wykonuje się zaczynając od warstwy najwyższej i idąc w dól

– do góry (tj do warstwy wyższej) przesuwa się najpierw A, potem P i wreszcie S

– do dołu (tj do warstwy niższej) przesuwa się graczy S

– z warstwy najniższej gracze S są usuwani.

 

psik-NOTATKI.htm

Innowacje

 

do  Co no­wego... 

do Spisu

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, bidding, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, licytacja, bidding, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra