Ł.S.

Multidge – multi brydż (z wymianami)

24 IX 2003

Widzi człowiek jak w meczu piłkarskim gracze są wymieniani i nachodzi go zazdrość... A czemu by tak nie w me­czu brydżowym? czy koniecznie czterech musi grać całą połówkę? a jeśli w dru­żynie jest 7,8,10,12,... prze­cież też mogliby zagrać! zwłaszcza że mogą być wśród nich specjaliści od tego czy owego...

 

Po chwili zastanowienia dochodzi się do wniosku, że nie ma przeciwskazań, by podczas meczu wy­mie­niać gra­czy przy stole – oczywiście z jakimś sensownym ograniczeniem, aby nie docho­dziło do nieustan­nej mę­czącej ro­tacji. Po 4 rozdaniach wymieniamy jednego gracza w parze, po 10 przeciw­nicy wymieniają całą parę itd.

 

Po dalszym zastanowieniu dochodzimy do wniosku, że właściwie można by wymieniać graczy pod­czas roz­da­nia. Np wylicytowany został szlemik – wołamy o Drużynowego Specjalistę od Wy­grywania Szlemi­ków. Prze­ciwnicy też nie w ciemię bici i wzywają swojego specjalistę od Pierw­szego Wistu na Szlemiki... itd wg fantazji.

Zauważmy że dzięki temu dojdzie do kolosalnej oszczędności wysiłku – każdy wybierze swoją spe­cjal­ność, a reszta brydża nie będzie go obchodzić. Jeden – licytację, drugi – rozgrywkę, trzeci – wist. Najle­niwsi wy­biorą specjalizację bardzo wąską – np będą wymieniać gracza kiedy licyta­cja zabrnie w strefę szlemową bądź kiedy zarysuje się możliwość ustawienia przymusu rzadkiego rodzaju. Poziom gry w meczach niesa­mowicie wzrośnie!

Zastanawiając się dalej dochodzimy do wniosku że mogłoby być tak i w turniejach par – tzn by­łyby to tur­nieje drużyn w których gra na raz tylko dwóch z drużyny. Reszta graczy czeka w pogo­towiu – mogą na­wet pod pew­nymi warunkami kibicować.

A jaka będzie integracja w środowisku – paluszki lizać!

 

Na zakończenie wyobraźmy sobie relację komentatora w brydżramie:

„Proszę Państwa – ten szlemik jest naprawdę bardzo trudny do rozegrania – kilka możliwych wyklu­czają­cych się strategii i nie widać która jest najbardziej szansowna. Najbardziej kłopotliwy dla rozgrywającego będzie zapewne atak treflowy... Ale... sensacja, proszę Państwa, sensacja... na bo­isku po­jawia się od dawna niewidziany galaktyk Ygrek Iksiński – świa­towej sławy specjalista od wy­grywania szlemików. Od 8 lat należy do niego rekord świata w tej dziedzinie – 87,12% wygranych szle­mików i szlemów. Zobaczymy jak rozegra...

Ale, ale... cóż my widzimy... przeciwnicy przywołali równie wielkiego specjalistę od Pierwszego Wistu na Szle­miki, Euriusza Lento – 93% celnych pierwszych wyjść. Już siada. Pojedynek gigantów! (przywitali się chłodnymi skinięciami głową). O tym rozdaniu będzie się mó­wić la­tami.”

 

Innowacje

do  Co nowego...

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

 

 

 

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,