ŁS

Viktorki czyli Punkty Zwycięskie

19  I 2019

Wersje wcześniejsze:

viktorki-1

viktorki-2

Służą do sprowadzenia do "wspólnego mianownika" wyników pojedynków na impy (krótszych w turnieju bądź dłuższych w meczu) – aby można było wyniki pojedynków wartościować i porównywać – nawet jeśli składają się z niejednakowej ilości rozdań!

Każda strona sumuje zdobyte impy, po czym – w zależności od salda – dzieli się między obie strony pewną ilość specjalnych punktów zwanych Punktami Zwycięskimi  (Victory Points = VP), które od dawna pozwalam sobie wdzięcznie nazywać Viktorkami.

Bardzo dawno temu rozdzielano tych viktorek zaledwie 6, jak np poniżej:

saldo w impach

zwycięstwo

podział viktorek

To jest podział viktorek dla pojedynku składającego się z zaledwie kilku rozdań.

Oczywiście dla pojedynków dłuższych salda impów należy odpowiednio zmodyfikować – im dłuższy tym większe będzie minimum dla dużego zwycięstwa (zachodzi tu proporcjonalność do pierwiastka kwadratowego z ilości rozdań). Tak więc trzeba tu wiele tabelek.

BTW tak naprawdę to nie wiem jaka była ta tabelka, bo pamięć o niej zaniknęła w pomroce dziejów brydża.

Ale była podobna i charakteryzowała ją b.mała degresja – bo dużą wykonało przeliczenie sald zapisów na impy.

0–7

remis

6 : 0

8–14

małe

5 : 1

15–20

średnie

4 : 2

21+

duże

3 : 3

Potem ilość możliwych zwycięstw stopniowo zwiększano, aż w końcu w 2003 zwiększono ją do kilkudziesięciu – a dokładniej niemal do tylu ile może być sald w impach. Oto najnowsza tabelka dla pojedynku zdaje się 24–rozdaniowego:

Impy

Viktorki

0

10.00 : 10.00

1

10.25 : 9.75

2

10.50 : 9.50

3

10.75 : 9.25

4

10.99 : 9.01

.......... itd

.......... itd

72

19.91 : 0.09

73

19.97 : 0.03

74+

20.00 : 0.00

Jak widać, jest tutaj tyle zwycięstw ile sald w impach – czyli z dokładnością do 1 impa.

Każde zwycięstwo punktowane jest podziałem 20 Viktorek między obie strony – co wymaga podziału 20 Viktorek na dwie części z dokładnością od jednej setnej.

Dokładność taka budzi pewien respekt, który znika jeśli uświadomimy sobie że przeliczenie na impy wykonywana jest skalą bardzo niedokładną, więc mamy tu jakgdyby udokładnienie zaokrąglenia.

Wierzę w matematyczną doskonałość tej skali (domyślam się jej zasady), niemniej uważam to za nonsens.

Należy postąpić tak, jak to zrobił  już dawno temu cesarz Karakalla (patrz Termy Karakalli) – który po prostu spłaszczał saldo w punktach zapisowych przy pomocy bardzo prostego wzoru – dzięki czemu przeliczenie było dokładne. Ale postuluję to już od dawna – i z uwagi na beznadziejność proponowania brydżystom jakichś reform, nie upieram się – niech pozostanie na razie przeliczanie na impy.

 

Spójrzmy tymczasem na niewąpliwe kłopoty ze stosowaniem takich tabelek...

Po pierwsze – trzeba ich wiele. Dla pojedynku 16–rozdaniowego, 20–rozdaniowego, 32–rozdaniowego,... a przecież zdarzają się i krótsze. Podawane są wprawdzie tabele już dla pojedynków 6–rozdaniowych, ale i to nie wystarcza. Przecież wynik pojedynku 2–rozdaniowego w turnieju na impy też powinien być przeliczany na Viktorki (!!!), ba – nawet dla pojedynku 1-rozdaniowego nie będzie to od rzeczy.

Może się wreszcie zdarzyć że w turnieju pojedynków 20–rozdaniowych z jakichś tam powodów jednego rozdania rozegrać nie zdołano – a wówczas potrzebna jest tabela dla 19. Tak czy owak niezbędne są tabele dla wszyskich możliwych długości, a jest ich mnóstwo.

A gdyby zamiast tego wszystkiego był prosty wzór do dyspozycji? (kalkulator dzisiaj każdy ma w kieszeni).

Po drugie – 20 viktorek do podziału to ilość bardzo sztuczna. Znacznie bardziej pecepcyjne jest 100 jako że kojarzy się z procentami, a ponadto wówczas może okazać się zbędne wyliczanie Viktorek z dokładnością po przecinku.

Wniosek:

Potrzebny jest prosty wzór wyliczący wynik w Viktorkach w skali od 0% do 100% (100% do podziału między obie strony).

Oto on:

Wygrana w Procentach = 50 +

333 • S

   S = Saldo w impach dla zwycięzców

100 • P + S

   P = Pierwiastek kwadratowy z ilości rozdań

i garść przykładowych wyników:

 

ilość rozdań w pojedynku

saldo

1

2

3

4

16

1

53%

52%

52%

52%

51%

2

56%

55%

54%

53%

52%

4

63%

59%

58%

57%

53%

8

75%

68%

65%

63%

57%

16

96%

84%

78%

75%

63%

20

100%

91%

84%

80%

66%

30

 

100%

99%

93%

73%

40

 

 

 

100%

80%

70

 

 

 

 

100%

W razie potrzeby wynik można wyliczyć dokładniej (coś tam po przecinku).

Garść wyników dokładniejszych jest pod dwapoprzecinku.

Jeśli ktoś chce koniecznie poprzestać przy 20 Viktorkach do podziału ­– jak w tabeli „urzędowej” – może zastosować wzorek poniższy:

 

10 +

66 ∙ S

    

ale doprawdy nie warto!

        

100 P + S

Zaproponowany tu wzór daje wartości ciut inne niż w tabeli „urzędowej”, ale IMO to jest bez istotnego znaczenia dla sprawy, a wygoda jest znaczna.

Przeliczanie na Viktorki musi być z natury rzeczy mało degresywne – jako że wynik każdego rozdania został już wcześniej silnie de­gresywnie prze­liczony na impy, tak że pozo­stało tylko złagodzenie skrajności i normalizacja.

[nb w Polskiej Encyklo­pedii Brydża kwestia ta jest ujęta całkiem błęd­nie]

 

OPCJA – Uwzględnianiu impów przez zwycięzców straconych

Spójrzmy na możliwe wyniki 24–rozdaniowego pojedynku wygranego przewagą 20 impów:   25:5  30:10   40:20   50:30   60:40   80:60  100:80.

Wariancja wyników rozdań, jak widać, stopniowo wzrasta – a im większa wariancja tym prawdopodobnie większa przypadkowość rezultatu.

Zatem zwycięstwo 100:80 wydaje się en masse ciut mniej warte niż zwycięstwo 40:20  (a jeśli ktoś wątpi niech rozważy wygraną 160:140), a zatem powinno być odrobinę zmniejszone. Można to łatwo osiągnąć poniższą drobną modyfikacją wzoru:

Wygrana w Procentach = 50 +

333 • S

X = impy przez zwycięzców stracone

100 • P + S + X

Dla małych sald wygrana maleje tak nieznacznie, że nawet nie warto o tym wspominać, a i dla większych malenie jest bardzo skromne – ot tak, dla przywoitości – aby za grę zbyt frywolną zwycięzcy byli leciutko karani. Oto przykłady:

 

ilość rozdań w pojedynku

saldo= 12

2

3

4

16

12:0

76

72

69

60

16:4

75

71

69

60

20:8

75

71

68

60

24:12

74

70

68

59

72:60

 

 

 

58

 

 

ilość rozdań w pojedynku

saldo= 30

3

4

9

16

30:0

99

93

80

73

40:10

97

92

79

73

50:20

95

90

79

72

60:30

 

 

78

72

70:40

 

 

77

71

Ta kwestia była już rozważana w viktorki-1 i ujawnił się tam pewien paradox. Niemniej obecnie uważam że taka poprawka w skromnym wymiarze jest en masse słuszna, tj uzasadniona statystycznie, a tu jak widać jest rzeczywiście bardzo skromna. Na tyle skromna że być może nie warto zawracać sobie nią głowy – tak że podana jest tylko jako opcja dla chętnych, którzy uznają ją za sprawiedliwą.

 

OPCJA – Wzór na Viktorki dla tych co zechcieliby salda spłaszczać nie Impami, lecz Karakallą

Wygrana w Procentach = 50 +

100 • Z

 

 Z = suma spłaszczonych sald zapisów w rozdaniach

              (spłaszczanych według Wzoru Karakalli)

1000 • P + Z

 

     

 

 

 

Innowacje

Przybornik

do  Co nowego...

do Spisu

 

Nie samym brydżem człowiek żyje – do Czytaj!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Przykłady wyników z dwoma miejscami po przecinku:

przykładowe

salda impów

ilość rozdań w rundzie

 

1

2

3

4

5

6

6

68.85%

63.55%

61.14%

59.70%

58.70%

57.95%

10

80.27%

71.99%

68.17%

65.86%

64.25%

63.06%

12

85.68%

76.05%

71.57%

68.85%

66.96%

65.55%

15

93.43%

81.93%

76.53%

73.23%

71.29%

69.22%

20

100%

91.26%

84.46%

80.27%

77.34%

75.14%

30

 

100%

99.14%

93.43%

89.39%

86.33%

40

 

 

 

100%

100%

96.75%