Łukasz

Sławiński

TRZY ROZBŁYSKI

Koktajl Otwarć, NAturalności i Reguł

11 XII 2003

Czy coś ciekawego i istotnego dzieje się w brydżu ?

Co ciekawego i istotnego w ogóle działo się w brydżu ? 

Oczywiście było wiele emocjonujących turniejów, sporo różnych wynalazków i udogodnień, ale jeśli chodzi o szersze i ciekawsze nurty, to wygląda na to, że w dziejach brydża były tylko Trzy Rozbłyski:

OTWARCIA

1963   Systemy Słabych Otwarć ( Wojny Systemowe )           SSO

 

Był to prawdziwy Nowy Świat – nowe, zupełnie odmienne od dotychczasowych, zasady konstruowania systemów, nowe niezwykłe otwarcia i nowy styl ofensywności w licytacji.

Rozbłysk rozprzestrzeniał się na cały świat, aż w końcu nadto oślepione władze brydżowe zarządziły zaciemnienie. Oryginalność i różnorodność została przyhamowana. Można się odtąd wyżywać głównie w wymyślaniu niezliczonych zabawek po otwarciach tradycyjnych.

       

NATURA

1980   Aksjomaty, Dyrektywy i Algorytmy Naturalności         TELIMENA

 

Dotąd o naturalności mówiono tyle co nic – było to coś zrozumiałego samo przez się.
Rozbłysk ukazał trzy podstawowe aksjomaty naturalności i wynikające z nich dyrektywy. Licytacja naturalna okazała się procesem statystycznym, w którym niezbędne są takie pojęcia jak średnia (ręka modelowa) i dyspersja (niemodelowość). Przywrócono stare a dobre mierzenie siły w lewach oraz wprowadzono nowe czynniki (siłowość i karność).

       

REGUŁY

2000     Reguły, Zapisy, Punktacje, Zabawy                       INNOWACJE

 

Ten rozbłysk wzruszył samą opokę brydża – to co od dawna uznawano za nienaruszalne.
Okazało się, że istnieje wiele brydżów, że można grać innymi regułami, zapisem, punktacją. Wyszło na jaw, że to w co gra się dotychczas jest wysoce niedoskonałe, a niekiedy  nawet fatalne, że należy wiele pozmieniać, a najlepiej – wprowadzić wielobrydżowość !

 

Po przyjrzeniu się Rozbłyskom zauważymy, że były one coraz ogólniejsze i coraz ważniejsze !

NATURA była ważniejsza i ogólniejsza od OTWARĆ ! a REGUŁY – jeszcze ogólniejsze i ważniejsze.

Zauważymy ponadto, że Rozbłyski postulują różnorodność !

Odwrotnie niż organizacje brydżowe, którzy uparcie wszystko ujednolicają.

Nie bardzo widać innych rozbłysków w dziejach brydża.

Chyba że Rozbłysk Popularności w latach 1930.

Dlatego trudno nie patrzyć z pewnym politowaniem na organizacje i większość publicystów.

Bo niesposób zrozumieć jak mogą rozbłysków nie doceniać, przemilczać, a nawet je zwalczać.

Bo niesposób zrozumieć jak mogą uprawiać monotonną i nudną sztampę.

Choć jest ona szkodliwa i dla sportu i dla rozrywki.

I dla popularności brydża !

                                                           Wszystkie dokonania Łukasza Pikiera Sławińskiego

 

 

do  Co nowego...

do Spisu

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

11 XIII 2003

mailto Pikier

© Pikier.com

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, Pikier, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski,