Brydż w Czytaj!   Komsultacja:

  Losowanie blotek          KONSULTACJA           26 Września 2000

    

Proszę rozstrzygnąć, czy Eos popełnił błąd wistowy ? w poniższym rozdaniu:

    

Mecz
Arcymistrzów:

K 9 4 3

A 8 5 2

W 4

9 8 4

 

 

4©

 

 

3©

 

1¨

×

 

2BA

 

 

   

2BA = 5+Kierów i 5+Trefli

3© = słabe wywołanie

 

W 10 8 5

6

K D 7 5 3

D 10 6

 

A D 6 2

K 9 4

10 9 8 6 2

K

 

7

D W 10 7 3

A

A W 7 5 3 2

 

 

8

 

 

 

2

 

6

 

K

 

6

 

K

 

A

 

 

 

D

 

 

1

 

 

 

2

 

Eos wyszedł teraz spod Asa Pik – w nadziei że Partner ma Króla i da przebić Trefla.

Okazało się to jedynym wypuszczającym zagraniem. Czy jednak błędnym?

Ł.S.

Z punktu widzenie Eos – oprócz tego co było – mógł być rozkład następujący:

 

10 9 8

 

 K x x x

 6

 K x x x x

 D 6 4

 

Szanse wytasowania tych rozkładów są (niemal) identyczne.

Nie zmienia tej niemal identyczności ani przebieg licytacji ani
dotychczasowy przebieg rozgrywki.

Jedyną informacją był wybór pierwszej blotkiTrefl przez Wieczora:

musiał do Asa dodać niską – by wskazać brak Króla, a wysoką – w przeciwnym przypadku.

Oczywiście Arcymistrz Noc świetnie o tym wie, i dlatego nie dodał swego najniższego TreflaCzwórki  (bo inaczej Eos wiedziałby, że Szóstka Wieczora jest jego najniższym Treflem). I oczywiście Arcymistrz Eos świetnie wie, że Arcymistrz Noc też o tym wie.   

   Jednak Noc mając 98 mógł równie dobrze zagrać 9, i podobnie – mając 1098 mógł równie dobrze zagrać dowolną z nich (losowy wybór blotki  z ciągu blotek sąsiadujących nie przekazuje żadnej informacji, podczas gdy wybór nielosowy (np zawsze najniższa) może ją przekazać!).

   Zatem – skoro dodał 8 – to szansa na 1098 zmalała 3 razy, podczas gdy szansa na 984 zmalała tylko 2 razy. A ponieważ przedtem były identyczne, to teraz pozostają w proporcji 2:3 (co równe jest 4:6 czyli 40%:60%).

WNIOSEK: 

Zagranie na Króla Pik u partnera było błędem ! bo szansa sukcesu wynosiła tylko 40%.

Arcymistrz Eos miał albo chwilę słabości albo nie zapoznał się dostatecznie z mechanizmem powyższgo rozumowania. Nosi on nazwę Zasada Ograniczonego Wyboru i był w publikacjach brydżowych obszernie i szczegółowo opisywany.

Korekta XI 2001

A jednak wejrzenie w problem nie było dostatecznie wnikliwe:

Z ręką:

W 9 4 3

A 8 5 2

D W

10 9 8

Noc mniej chętnie zalicytowałby 4© niż z 'autentyczną':

K 9 4 3

A 8 5 2

W 4

9 8 4

 

Zmniejsza to wyliczone 40% do... ? 30%.

 

do Konsultacji

Szansologia

Co nowego...

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydż, brydż, brydż, brydż, brydz, brydz, brydz, brydz, bridge, bridge, bridge, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra

26 Września 2000