Brydz w Czytaj!   Konsultacja:   O wistach: Odmiennym i Kombajnie.

O wiście Odmiennym i Kombajnie       KONSULTACJA

   

22 Marca 2000

Polska czołówka wistuje powszechnie „ODMIENNIE”, a o Kombajnie kilkakrotnie
wypowiedziano się, że jest zbyt czytelny dla przeciwników. Czy to prawda ?

Tak – to prawda !
Kombajn jest owocem rozważań statystycznych, których celem było znalezienie systemu maxymalnie czytelnego dla nas !  A im bardziej system wistowy jest czytelny dla nas – tym bardziej jest czytelny dla przeciwników.

   Natomiast kwestia mody na wist „odmienny” jest bardzo ciekawa i wymaga komentarza wielopunktowego:

1.   
Ongiś rozglądano się w Polsce za wistem jak najczytelniejszym dla nas !

2.   
Na pewien okres zapanowała moda na MUD:
       M = Middle = Środkowa z trzech blotek
       U = Up = Górna z trzech blotek
       D = Down = Dolna z trzech botek.
  ( np z 752 gramy najpierw 5, potem 7, a w trzeciej lewie oczywiście 2 )
MUD umożliwił odróżnienie tripletona od dubletona, bowiem wcześniej z obu konfigu­racji wychodzono tak samo – blotką najwyższą (klasycznie).
Tak przynajmniej sądzono.  Ale potem (w „Systemach Wistowych”) wykazałem, że jest to złudzenie i wist Klasyczny jest lepszy !

3.   
Potem Zbigniew Szurig wylansował Wist Odwrotny: z sekwensu – drugim najwyż­szym honorem, a z blotek – „odwrotnie”.  Było to modne dość długo.

4.   
Z czasem szeroka czołówka zarzuciła Odwrotny z sekwensów i to co pozostało na­zwała Wistem Odmiennym.

5.   
Nie wiem czy dla sekwensów lepszy jest Odwrotny czy Klasyczny.  Po co mam się nad tym zastanawiać skoro dla sekwensów najlepszy jest Kombajn !
W tym przypadku (tj sekwensów) kwestia czytelności dla przeciwników jest akurat obojętna !!

6.   
Kiedy Kombajn zaczął się trochę rozpowszechniać wielu graczy z czołówki mówiło, że zagraliby tym gdybym dowiódł im, że jest czytelniejszy (przy czym nie mówili wcale o czytelności dla przeciwników!).  Dopiero po opublikowaniu dowodu statystycznego w „Systemach Wistowych” podnieśli kwestię zbytniej czytelności dla przeciwników.

7.   
Wszystko wskazuje na to, iż panowanie tych czy innych systemów w szerokich rze­szach nie zależy od czynników racjonalnych, lecz od mody powstającej na zasadzie widzimisię wspartej rzekomymi doświadczeniami praktycznymi szerokiej czołówki.

8.   
Dowodem na to jest:
1–o)  to że czołówka nie zaakceptowała Kombajnu z sekwensów
2–o) to że dla wistów blotką (z samych blotek bądź spod honorów) wist Klasyczny jest równie dobry jak... od Odwrotny ! a oba znacznie lepsze od MUD.

9.   
Jeśli więc czołówka tak bardzo ceni nieczytelność dla przeciwników – powinna prze­rzucić się na MUD ! (a jeszcze lepiej na Dziennikarski), a w każdym razie może spo­kojnie porzucić Odmienny na korzyść Klasycznego!!!

10.                     
Już po ugruntowaniu się mody na Wist Odmienny – Stanisław Rumiński ujawnił w jednym z artykułów, że dla wielu graczy z czołówki – przynajmniej z tej podrzędnej – rozróżnienie ilości kart u partnera nie stanowi żadnego problemu ! bez względu na stosowany system wistowy !!!
   Może to właśnie jest przyczyną niechęci do Wistu Kombajn ? Bo „skoro my i tak wiemy, to najważniejsze jest, by nie wiedzieli oni”.

Przy okazji kilka innych uwag:

1.   
Nadal od czasu do czasu przytaczany jest kompletnie jałowy wynalazek – tzw wisty numerkowe. Nawet w Polskiej Encyklopedii Brydża.

2.   
W „Szkole wistu” w bibliografii nie wymieniono ani „Systemów Wistowych” ani na­wet artykułu Wist Ilościowy (był on preludium), co chyba najlepiej świadczy o  pozio­mie mojej twurczości.

3.   
Nie żywię żadnego osobistego uczucia do Kombajnu, ponieważ wyszedł mi jako produkt analizy statystycznej. Wyszedł taki jaki jest, a mógł równie dobrze wyjść inny.

4.   
Skrypt „Systemy Wistowe” jest od dawna wyczerpany, a przepisanie do internetu jest bardzo kosztowne (lub – jak kto woli – pracochłonne).

5.   
Ongiś miał to wydać PZBS (bez tantiemy autorskiej – jako pracę dyplomową), ale jakoś się rozeszło.

6.   
Mam jeszcze z 10 egzemplarzy po angielsku. W świat poszło kilkaset egzempla­rzy, a w „The Bridge World” zamieszczono bardzo celną recenzję.

 

Uff ! Chyba już dostatecznie odpracowałem tę przysługę!

 

do Konsultacji

Co nowego

do Brydża

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra