Renons w kolorze otwarcia    KONSULTACJA     14 Sierpnia 2000 

 

Czytelnik przedstawił Problem – Ł.S. od razu odpowiada:

     

1©

 

2¨

3§

 

?

A K D

A K x x x x

W 10 9 8

Oczywiście najpierw bilans:

    

Partner ma średnio 14 miltonów z czego ze 2 w Kierach się zmarnują z uwagi na renons. Mamy więc razem 29, czyli 8,7 Lew Honorowych ( 29 x 3 / 10 = 8,7 ).

Przy grze w Trefle weźmiemy ze 4 Lewy Układowe:

jedna blotka trefl się wyrobi

jedno karo przebijemy  treflem

dwie blotki karowe się wyrobią.

Razem w Trefle jest więc 12,7 lew, co pozwala rozważyć zalicytowanie 6§.

Bez wątpienia ręka ta ma wyraźną niemodelowość dla 6§ (za słabe Trefle i o wiele za silne Piki), ale nie jest tak znaczna, by należało za nią odjąć więcej niż 0,7 lewy.

Patrz OSIKA 4.

Jest więc pełne pokrycie na 6§ i to jest odzywka optymalna,

 

Czytelnik ponownie pisze, przedstawiając problem spokrewniony:

Teraz, jeśli można, przesiadamy się vis a vis:

      

 

x x

K W x x x

x

A K D x x

1©

 

2¨

3§

 

6§

?

 

 

Proszę o odpowiedź na pytania:
1) co zalicytować ?
2) jak ocenić dotychczasową licytację W ?

 

Ł.S.

Dotychczasowa licytacja W była poprawna.

Na 4§ (forsujące) ręka była za słaba.  Średnia siła odpowiedzi 2¨ to 3 lewy.

Odzywka forsująca musi być z bilansu do siły o lewę słabszej, czyli do 2 lew.

Tymczasem W ma zaledwie lew 7 (4+ w honorach i 3- za układ 55).

Co teraz zalicytować ?

6§ jest z bilansu do średniej ręki Otwierającego (średniej na 3§ oczywiście).

Więc jeśli W uzna, że ma (teraz) pełną lewę więcej, może zalicytować 7§.

Nie bez powodu jest tu użyte słowo pełną. Szlemika opłaca się zalicytować na ca 50%, ale szlema na ciut więcej – ca 60% (można to wyliczyć z Zapisu Brydżowego). Oznacza to, że nadwyżka powinna wynosić jedną lewę z kawałkiem.

W ma wprawdzie trefla więcej, ale nie wiadomo czy jest to nadwyżka realna!

E bowiem prawie na pewno bilansował swój układ karowo-treflowy, i liczył na to że  ileśtam kar przebije (jedno? dwa??), a pozostałe się wyrobią. Możność przebicia jednego z tych pozostałych nie daje więc sama w sobie całej lewy, lecz tylko część lewy (zwiększa szansę wygrania w przypadku złego podziału kar).

W nie ma więc całej lewy nadwyżki i powinien spasować.


Dla ułatwienia dalszych spekulacji nt tej rodziny problemów przytaczam:

   

Twierdzenie Goedla: 

Dla każdego problemu i każdej odpowiedzi na ten problem  – istnieje taka AUTENTYCZNA ręka partnera, że ta odpowiedź doprowadzi do złego kontraktu.

Np w problemie początkowym była to ręka:  x  AKDxx  Dx  Dxxxx,
a w problemie drugim – ręka E z problemu początkowego.

   

Twierdzenie Łysenki: 

Dla każdego problemu istnieją ustalenia licytacyjne prowadzące do kontraktu optymalnego przy każdej ręce partnera.

Np w problemie początkowym można ustalić że: 

1) 4§ są silne i forsujące

2) 3¨ jest forsujące 

3) 2¨ forsuje do dogranej ! (a jeszcze lepiej – do szlemika),...

i wiele wiele innych możliwości.

    

Ustalenia najmodniejsze wcale nie są tym samym najlepsze, bo zachodzi:

Prawo Kopernika:    Złe ustalenia licytacyjne wypierają dobre.

co jednak nie jest aż tak bardzo fatalne dla praktyki, ponieważ zachodzi jednocześnie:

Prawo Cynkensteina:   Im gorsze ustalenia – tym lepszy rezultat.

 

do Konsultacji

Co nowego...

do Brydża

Nie samym brydżem człowiek żyje:  do Czytaj!

brydż, brydz, bridge, brydż sportowy, brydz sportowy, bridge sportowy, wist, Pikier, Łukasz, Lukasz, Sławiński, Slawinski, Łukasz Sławiński, Lukasz Slawinski, Czytaj, Czytaj!, piki, kiery, kara, trefle, pik, kier, karo, trefl, pas, atu, bez atu, kontra, rekontra