Bez drobnych....                                                                     KONSULTACJA     22 I 2019

 

x

AKxx

ADxx

ADxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1♠

 

 

4♥

3♠

1♣

 

2♥

3BA

 

 

 

2♠

 

 

 

 

 

 

 

 

Axx

D109xx

K109

xx

Licytacja czysto naturalna

według systemu SOSNA